DOÇENT DOKTOR

AYŞE ALTAN ATALAY

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ / KLİNİK PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI

ayse.altan@ihu.edu.tr