DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

DERYA EVRAN

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI

derya.evran@ihu.edu.tr

Hakkında

Kısa Özgeçmiş

Dr. Derya Evran, lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi'nde tamamlamış, akademik eğitimine University of Florida ve Rutgers University ‘de eğitim istatistiği ve ölçme değerlendirme konularında yüksek lisans yaparak devam etmiştir. Doktora eğitimini University College London, Institute of Education ’da tamamlayan Dr. Evran, öğrencilerin bilişsel yeteneklerinin tahmini üzerine çalışmıştır.

İbn Haldun Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü'nde yarı-zamanlı akademisyen olarak görev almaktadır. Dr. Evran'ın araştırma alanları arasında; bilişsel öğrenme tanı modelleri, uluslararası büyük ölçekli sınav değerlendirmeleri, erken çocukluk döneminde ölçme ve değerlendirme, ve çocukların akademik hazırbulunuşluğu gibi konular bulunmaktadır.