ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

DİLARA MARABA

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI

dilaramaraba@ihu.edu.tr

Hakkında

Kısa Özgeçmiş

2022 yılında İbn Haldun Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden bölüm ikincisi olarak mezun olmuştur. Doğanın çocuk psikolojisi ve gelişimi üzerindeki etkisi, Z kuşağının işe bakış açısının motivasyon, beklenti ve alışkanlıklar üzerinden değerlendirilmesi, öz düzenlemeli öğrenme ve beceri geliştirme teorileri üzerine makaleleri vardır. 2022-2023 İbn Haldun Üniversitesi  Yapay-Zeka Yenilikçi Öğrenme ve Öğretme Koordinatörlüğünde yarı zamanlı olarak görev almış ve dijital eğitim modelleri, dijital araçların eğitimdeki rolü, dijital araçların ders modüllerine entegrasyonu, dijital ve aktif öğrenme araçları ile öğrenmeyi arttırmaya yönelik çalışmalarda bulunmuştur. Şu anda İbn Haldun Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi-RPD Yüksek Lisans öğrencisi ve Araştırma Görevlisidir. İHU Yapay Zeka-Yenilikçi Öğrenme ve Öğretme Koordinatörlüğü ve Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde koordineli olarak çalışmaktadır.