DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

ERDEM İZZET KÜLÇÜR

HUKUK FAKÜLTESİ / KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ

erdem.kulcur@ihu.edu.tr

Hakkında

Kısa Özgeçmiş

Akademik Veriler

Eğitim Bilgisi

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

DOKTORA
 • SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ -> KAMU HUKUKU (DR) ->
 • Ülke: TÜRKİYE
2014 - 2020

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

YÜKSEK LİSANS
 • SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ -> KAMU HUKUKU (YL) (TEZLİ) ->
 • Ülke: TÜRKİYE
2012 - 2014

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

Lisans
 • HUKUK FAKÜLTESİ -> HUKUK BÖLÜMÜ ->
 • Ülke: TÜRKİYE
2007 - 2011
Akademik Veriler

Akademik Görevler

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ

YURT İÇİ
 • CEZA VE CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU ANABİLİM DALI -> HUKUK FAKÜLTESİ -> KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ
2021 -

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

YURT İÇİ
 • HUKUK FAKÜLTESİ ->
2013 - 2018
Akademik Veriler

Dil Bilgisi

İNGİLİZCE

YDS: 85,00000
2017

ALMANCA

TestDaF: TDN 4
2017
Akademik Veriler

Kitaplar

Dangerousness and Criminal Justice. A Dialogue between Italy and Turkiye

ULUSLARARASI - BİLİMSEL KİTAP
 • İTALYA -> Pisa
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: Pisa University Press
 • ISBN: 9788833398259
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Baskı Tipi: BASILI+ELEKTRONİK
 • Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku>Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
2023

BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ İLE GLOBALLEŞEN DÜNYADAKİ TEHLİKELERİN ÖNLENMESİ VE CEZA HUKUKU

ULUSAL - KİTAP TERCÜMESİ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: Seçkin
 • ISBN: 9789750268915
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku>Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
2021

Verbrechensbekämpfung durch Nachrichtendienste - Intelligence Services and Crime Control

ULUSLARARASI - BİLİMSEL KİTAP
 • ALMANYA -> Freiburg im Breisgau
 • Yazar Sayısı: 2
 • Yayıncı: Stückle Druck und Verlag
 • ISBN: 978-3-86113-760-3
 • Dil: ALMANCA
 • Baskı Tipi: BASILI+ELEKTRONİK
 • Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
2021

KRİMİNOLOJİ VE CEZA HUKUKU BOYUTUYLA ÇEVRECİ TERÖRİZM

ULUSAL - BİLİMSEL KİTAP
 • TÜRKİYE ->
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: Hukuk Akademisi
 • ISBN: 978-605-81015-3-1
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku>Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku>Kriminoloji,Terörizm,Ceza Hukuku,Çevreci Terörizm,Ekotaj
2020

CEZA HUKUKUNDA YER BAKIMINDAN UYGULAMA

ULUSAL - BİLİMSEL KİTAP
 • TÜRKİYE ->
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: Oniki Levha
 • ISBN: 9786051525921
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku>Yetki, Ceza Yetkisi, Uluslararası Ceza Hukuku
2017
Akademik Veriler

Makaleler

Regional Report: West Asia/Middle East

ULUSLARARASI
2022

Uyuşturucu Madde İhracı Suçunda Mahsup ve Ne Bis In Idem (TCK md. 188/2)

ULUSAL
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 1
 • Dergi: Terazi Hukuk Dergisi
 • ISSN: 1306-9802
 • Dil: TÜRKÇE
 • Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku>mahsup,uyuşturucu madde ticareti,ihraç,ithal
2020

Avrupa Konseyi Bünyesinde Oluşturulan Terörizmin Bastırılması Sözleşmelerine İlişkin Düşünceler

ULUSAL
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 1
 • Dergi: Dr. Silvia Tellenbach’a Armağan
 • ISSN: 9789750248436
 • Dil: TÜRKÇE
 • Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
2018

Çin Halk Cumhuriyeti Ekonomik Düzeninin Ceza ve İdari Ceza Hukuku Aracılığıyla Korunması

ULUSAL
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 2
 • Dergi: Çin Halk Cumhuriyeti’nde Ticaret, Ticaret Hukuku ve İdare Hukuku İlişkileri: Türkiye İçin Dersler
 • ISSN: 978-605-68171-2-0
 • Dil: TÜRKÇE
 • Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
2018

Uluslararası Suçlar, Sınıraşan Suçlar ve Yabancılık Unsuru Kavramlarına Dar ve Geniş Anlamda Bir Bakış

ULUSAL
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 1
 • Dergi: Suç ve Ceza Hukuku Dergisi
 • ISSN: 1308-0474
 • Dil: TÜRKÇE
 • Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku>uluslararası suçlar,sınıraşan suçlar
2016

Avrupa Adalet Sistemleri CEPEJ Raporu’nun Bilirkişilik Bölümü – 2012 verilerine ilişkin 2014 Raporu

ULUSAL
 • Tip: TEKNİK NOT
 • Yazar Sayısı: 1
 • Dergi: Ceza Muhakemesi Hukukunda Bilirkişilik – (Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 16)
 • ISSN: 9789750232862
 • Dil: TÜRKÇE
 • Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
2015

Uluslararası Ceza Mahkemesi ve İlgili Hukuk Belgelerinde Yer Alan Bilirkişiliğe İlişkin Hükümler

ULUSAL
 • Tip: TEKNİK NOT
 • Yazar Sayısı: 1
 • Dergi: Ceza Muhakemesi Hukukunda Bilirkişilik – (Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 16)
 • ISSN: 9789750232862
 • Dil: TÜRKÇE
 • Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
2015

Denetimli Serbestlik Sistemi

ULUSAL
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 1
 • Dergi: Bahcesehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
 • ISSN: 1304-7949
 • Dil: TÜRKÇE
 • Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku>denetimli serbestlik,probation
2015

Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyinin 22 Mayıs 2012 Tarihli Ceza Yargılamalarında Bilgi Edinme Hakkına Dair Direktifi

ULUSAL
 • Tip: TEKNİK NOT
 • Yazar Sayısı: 1
 • Dergi: Ceza Muhakemesi Hukukunda Delil ve İspat (Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi:15)
 • ISSN: 9789750230363
 • Dil: TÜRKÇE
 • Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
2014

Duration of Detention and Right to Trial within a Reasonable Time in Scope of European Convention of Human Rights

ULUSAL
 • TÜRKİYE ->
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 1
 • Dergi: İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Hukuk Özel Sayısı
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Hukuk
2014

İnsan Öldürme Suçlarında Suçun Konusu Olarak Ceninin Durumu ve California Yüksek Mahkemesi Tarafından Verilen Keeler Kararının Bu Kapsamda İncelenmesi

ULUSAL
 • TÜRKİYE ->
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 1
 • Dergi: Legal Hukuk Dergisi, Prof. Dr. Rona Aybay' a Armağan
 • Dil: TÜRKÇE
 • Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Hukuk
2014
Akademik Veriler

Tez Danışmanlıkları

NÜVEYBA GÜNEŞ

YÜKSEK LİSANS
 • İbn Haldun Üniversitesi -> Lisansüstü Eğitim Enstitüsü -> Uluslararası ve Mukayeseli Hukuk Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2022
Akademik Veriler

Bildiriler

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Bağlamında Ötanazi Uygulaması

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: TAM METİN BİLDİRİ
 • Sunum: DAVETLİ KONUŞMACI
 • Dil: TÜRKÇE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMAMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: Kişinin Kendi Kaderini Tayin Hakkı Bağlamında Tıbbi Uygulama Örneklerinin Değerlendirilmesi
 • Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Un Mirandizing Terrorists and Quarles Public Safety Exception

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: Sözlü Bildiri
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMAMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: Türk - ABD Hukukunda İfade Özgürlüğü ve Diğer Sorunlar
 • Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Hukuk

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Dernek Kurma Özgürlüğüne Getirilen Ceza Hukuku Sınırlamaları

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: DAVETLİ KONUŞMACI
 • Dil: TÜRKÇE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMAMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: Role and Importance of Civil Society Organizations in International Relations
 • Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Hukuk

Sahipli ve Sahipsiz Hayvanların Korunması Açısından Hukuki Değerin Tespiti Meselesi

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: TAM METİN BİLDİRİ
 • Sunum: DAVETLİ KONUŞMACI
 • Dil: TÜRKÇE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMAMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: 11. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali
 • Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Transfer of Proceedings in Criminal Matters

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: TAM METİN BİLDİRİ
 • Sunum: DAVETLİ KONUŞMACI
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMAMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: International Summer School X: International Criminal Law
 • Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku>uluslararası ceza hukuku

Bypassing Criminal Law Through the Concept of Dangerousness

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: TAM METİN BİLDİRİ
 • Sunum: DAVETLİ KONUŞMACI
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMAMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: Italian – Turkish Criminal Law Conference: Dangerousness and Criminal Justice: Common Issues and Challenges
 • Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Mülkilik İlkesi

ULUSAL
 • Bildiri Tipi: TAM METİN BİLDİRİ
 • Basım Tipi: BASILI
 • Sunum: DAVETLİ KONUŞMACI
 • Dil: TÜRKÇE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliği Sempozyumu
 • Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku>mülkilik ilkesi,ülkesellik ilkesi
 • Basım Tarihi: 01.01.2020

Uluslararası Hukuk Metinlerinde Denetimli Serbestlik

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: TAM METİN BİLDİRİ
 • Basım Tipi: BASILI
 • Sunum: DAVETLİ KONUŞMACI
 • Dil: TÜRKÇE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: Türkiye'de Denetimli Serbestlik 10. Yıl Sempozyumu Uluslararası Yaklaşımlar
 • Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku>denetimli serbestlik,probation
 • Basım Tarihi: 01.06.2016
Akademik Veriler

Dersler

International Criminal Law

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2022-2023

Roma Statüsü Kapsamında Uluslararası Ceza Hukuku

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2022-2023

Ceza Hukuku Özel Hükümler

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2022-2023

International Criminal Law

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2021-2022

Roma Statüsü Kapsamında Uluslararası Ceza Hukuku

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2021-2022

Ceza Hukuku Özel Hükümler

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2021-2022

Ceza Muhakemesi Hukuku

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 5
 • Tip: Lisans
2021-2022

Terörle Mücadele Hukuku

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2021-2022

Ceza Hukuku Genel Hükümler II

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 8
 • Tip: Lisans
2020-2021

Ceza Hukuku Genel Hükümler I

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 8
 • Tip: Lisans
2020-2021

Roma Statüsü Kapsamında Uluslararası Ceza Hukuku

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2020-2021

International Criminal Law

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2020-2021

Ceza Hukuku Özel Hükümler

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2020-2021
Akademik Veriler

Projeler

Çocuk Oyun Kullanıcılarının Kişisel Verilerinin Korunması

 • DEVAM EDİYOR
 • Yürütücü
 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
 • ULUSAL
26.10.2022 -

Cezai İşlerde Uluslararası Adli İşbirliği’nin Türkiye’de Geliştirilmesi

 • DEVAM EDİYOR
 • Danışman
 • Avrupa Konseyi
 • ULUSLARARASI
01.10.2021 -

Ceza Hukukunda Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi

 • TAMAMLANDI
 • Yürütücü
 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
 • ULUSAL
01.07.2021 - 06.07.2022

Türkiye de Tutuklama Uygulamaları ve Tutuklamada Savunmanın Rolü

 • TAMAMLANDI
 • Araştırmacı
 • ARAŞTIRMA PROJESİ
 • ULUSAL
01.06.2013 - 01.06.2014
Akademik Veriler

Sertifikalar

Transnational Criminal Law Review

 • Uluslararası ceza hukuku alanında Batı Asya bölgesindeki güncel gelişmelerin raporlanması
 • Dergi Kanada merkezlidir.
 • RAPOR
 • ULUSLARARASI
01.06.2022 -