DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

GÜLNİHAL AHTER YAKACAK

HUKUK FAKÜLTESİ / KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ

gulnihal.yakacak@ihu.edu.tr

Hakkında

Kısa Özgeçmiş

Lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 2010 yılında tamamladı. Aynı yıl Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünde çift anadal programını bitirdi. Mezun olduğu yıl Yalova Üniversitesi Anayasa Hukuku anabilim dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Yüksek Lisans programını 2014 yılında ‘Hükümet Sistemlerinde ve Türkiye’de Devlet Başkanlığı’ adlı tezi ile tamamladı. Yüksek Lisans döneminde tez araştırması için Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde misafir araştırmacı olarak bulundu. 2015-2017 yılları arasında istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim dalında araştırma görevlisi olarak çalıştı.  Doktora tez döneminde Boston Üniversitesi Latin Amerka Çalışmaları Merkezinde ziyaretçi araştırmacı olarak bulundu. Doktora tezini “Çok Partili Başkanlık Sistemlerinde Seçim Döngüsü” başlıklı tezi ile 2023 yılında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde tamamladı.

Akademik Veriler

Eğitim Bilgisi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

YÜKSEK LİSANS
 • SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ -> KAMU HUKUKU (YL) (TEZLİ) ->
 • Ülke: TÜRKİYE
2011 - 2014

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

LİSANS-ÇİFTANADAL
 • İLETİŞİM FAKÜLTESİ -> GAZETECİLİK BÖLÜMÜ -> GAZETECİLİK PR.
 • Ülke: TÜRKİYE
2007 - 2010

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Lisans
 • HUKUK FAKÜLTESİ -> HUKUK PR. (İÖ) ->
 • Ülke: TÜRKİYE
2006 - 2010

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ

DOKTORA
 • LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ -> KAMU HUKUKU (DR) ->
 • Ülke: TÜRKİYE
2019 - 2023
Akademik Veriler

Akademik Görevler

Boston University

YURT DIŞI
 • Latin American Studies ->
 • Ülke: AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
2020 - 2022

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ

YURT İÇİ
 • ANAYASA HUKUKU ANABİLİM DALI -> HUKUK FAKÜLTESİ -> KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ
 • Ülke: TÜRKİYE
2017 -

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

YURT İÇİ
 • ANAYASA HUKUKU ANABİLİM DALI -> HUKUK FAKÜLTESİ -> KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ
 • Ülke: TÜRKİYE
2016 - 2017

YALOVA ÜNİVERSİTESİ

YURT İÇİ
 • ANAYASA HUKUKU ANABİLİM DALI -> HUKUK FAKÜLTESİ -> KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ
 • Ülke: TÜRKİYE
2010 - 2016

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ

YURT İÇİ
 • ANAYASA HUKUKU ANABİLİM DALI -> HUKUK FAKÜLTESİ -> KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ
2024 -
Akademik Veriler

İdari Görevler

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ

YURT İÇİ
 • Görev: Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Ülke: TÜRKİYE
2018 -

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ

YURT İÇİ
 • Görev: Erasmus Koordinatörü
 • Ülke: TÜRKİYE
2021 -

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ

YURT İÇİ
 • Görev: Arş. Uyg. Merkezi Müdürü
 • Ülke: TÜRKİYE
2024 -
Akademik Veriler

Dil Bilgisi

Akademik Veriler

Kitaplar

Meslekler ve İletişim

ULUSAL - BİLİMSEL KİTAP
 • TÜRKİYE ->
 • Yazar Sayısı: 2
 • Yayıncı: Eğitim Yayınevi
 • ISBN: 9786256552388
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: Temel Alan>>Arabuluculuk
2023

Osmanlı Ardıl Devletlerinin Siyasal Sistemleri Cilt - I

ULUSAL - BİLİMSEL KİTAP
 • TÜRKİYE -> Ankara
 • Yazar Sayısı: 2
 • Yayıncı: Adalet Yayınevi
 • ISBN: 6053009954
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI+ELEKTRONİK
 • Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Anayasa Hukuku>Anayasa Hukuku
2020

Osmanlı Ardıl Devletlerinin Siyasal Sistemleri Cilt I

ULUSAL - BİLİMSEL KİTAP
 • TÜRKİYE ->
 • Yazar Sayısı: 2
 • Yayıncı: ADALET
 • ISBN: 978-605-300-933-7
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Anayasa Hukuku
2019

Osmanlı Ardıl Devletlerinin Siyasal Sistemleri Cilt - I

ULUSAL - BİLİMSEL KİTAP
 • TÜRKİYE ->
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: ADALET
 • ISBN: 978-605-300-933-7
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Anayasa Hukuku
2019

Dünya'da ve Türkiye'de Darbe Yargılamaları

ULUSLARARASI - KİTAP TERCÜMESİ
 • TÜRKİYE ->
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: Lale Yayıncılık
 • ISBN: 978-605-84443-6-2
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI+ELEKTRONİK
 • Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
2017
Akademik Veriler

Makaleler

Çok Partili Başkanlık Sistemlerde Bölünmüş İktidar Oluşumunun Etki Ve Sonuçları

ULUSAL
2023

Yapay Zekanın İşe Alım Süreçlerinde Kullanımı ve Algoritmik Ayrımcılık

ULUSAL
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 2
 • Dergi: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
 • ISSN: 1301-1308
 • Dil: TÜRKÇE
 • Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku>İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku>Anayasa Hukuku
 • Erişim Bağlantısı: https://dergipark.org.tr/tr/pub/auhfd
2023

Uluslararası Sözleşmeler Ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Işığında Kadına Karşı Ayrımcılık Yasağı

ULUSAL
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 1
 • Dergi: LEGES HUKUK DERGİSİ
 • ISSN: 1309-9620
 • Dil: TÜRKÇE
 • Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Anayasa Hukuku
2015
Akademik Veriler

Bildiriler

Anayasa Mahkemesi Karalarında Kadına Karşı Ayrımcılık Yasağı

ULUSAL
 • Bildiri Tipi: ÖZET BİLDİRİ
 • Sunum: DAVETLİ KONUŞMACI
 • Dil: TÜRKÇE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMAMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: İbn Haldun Üniversitesi Kadın ve Hukuk Konferansı
 • Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Anayasa Hukuku

Amerikan Seçim Sisteminde “Gıyabi Oy” (absentee vote) ve “Erken Oy” (early vote) Kurumları ve 2020 Seçimi Özelinde Değerlendirilmesi

ULUSAL
 • Bildiri Tipi: TAM METİN BİLDİRİ
 • Basım Tipi: BASILI
 • Sunum: SÖZLÜ SUNUM
 • Dil: TÜRKÇE
 • Yayın Durumu: KABUL EDİLDİ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: II. Genç Hukukçu Araştırmacılar Sempozyumu
 • Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Anayasa Hukuku>Seçim
 • Basım Tarihi: 01.08.2022

Anayasa Mahkemesi Kararlarının Anayasa Değişikliklerine Etkisi

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: TAM METİN BİLDİRİ
 • Basım Tipi: ELEKTRONİK
 • Sunum: SÖZLÜ SUNUM
 • Dil: TÜRKÇE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: I. Bozok Uluslararası Siyaset Bilimi Kongresi
 • Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Anayasa Hukuku
 • Basım Tarihi: 18.10.2018

Yarı Doğrudan Demokrasi Aracı Olarak Referandumun Yargısal Denetimi

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: ÖZET BİLDİRİ
 • Basım Tipi: BASILI
 • Sunum: SÖZLÜ SUNUM
 • Dil: TÜRKÇE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: International Congress on Politic, Economic and Social Studies
 • Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Anayasa Hukuku
 • Basım Tarihi: 18.06.2018
Akademik Veriler

Dersler

Seminer

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2023-2024

Bilimsel Araştırma ve Yazma Yöntemleri

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2023-2024

Hukukta Araştırma ve Yazışma Yöntemleri

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2023-2024
Akademik Veriler

Üyelikler

American Society of International Law (ASIL)

Üye
 • Organizasyon Tipi: BİLİMSEL KURULUŞ
2020 -
Akademik Veriler

Projeler

Eğitsel ve Görsel Hukuk Tasarımı Geliştirilmesi ve Uygulanması Projesi

 • DEVAM EDİYOR
 • Araştırmacı
 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
 • ULUSAL
15.09.2023 -

Kurum Ekosistemini Geliştirici Arabuluculuk Çözüm Yönteminin Oluşturulması ve Geliştirilmesi

 • DEVAM EDİYOR
 • Araştırmacı
 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
 • ULUSAL
01.09.2023 -

Aramızda Anlaşırız: Gençlere Yönelik Akran Arabuluculuğu

 • DEVAM EDİYOR
 • Araştırmacı
 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
 • ULUSAL
01.09.2023 -
Akademik Veriler

Atıflar

Atıf Sayısı

2
Akademik Veriler

Sertifikalar

2. Avrasya Hukuk Kurultayı

 • 2. Avrasya Hukuk Kurultayı kapsamında 26 farklı ülkeden yaklaşık 350hukukçu bir araya geldiler. Bu bağlamda ”Hukuk Eğitimi” konulu çalıştay a katılım gerçekleştirildi
 • Bakü
 • ÇALIŞTAY
 • ULUSLARARASI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
 • İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ
16.12.2018 - 19.12.2018

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Ayrımcılıkla Mücadele İstişare Komisyonu

 • İHEK tarafından 22 Ekim 2018’ de The Ankara Hotel’de birincisi düzenlenen toplantıya sivil toplum kuruluşlarından, sendikalardan,basın yayın kuruluşlarından, kamu kurumlarından ve üniversitelerden temsilciler katıldı.
 • Ankara
 • ÇALIŞTAY
 • ULUSAL
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
 • İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ
22.10.2018 - 22.10.2018

Dünyada ve Türkiye’de Darbe Yargılamaları Uluslararası Çalıştayı,

 • Dünya’da gerçekleştirilen darbeyargılamaları örneklerinin tartışılması ve Türkiye’için çözüm önerilerinin hazırlanması.,
 • İstanbul Üniversitesi
 • ÇALIŞTAY
 • ULUSLARARASI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
 • İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ
01.03.2016 - 01.03.2018

YÜKSEK LİSANS TEZ ARAŞTIRMASI

 • KARŞILAŞTIRMALI HÜKÜMET SİSTEMLERİNDEKİ DEVLET BAŞKANLIĞININ YAPISINA İLİŞKİN KAPSAMLI TEZ ARAŞTIRMASI
 • HARVARD LAW SCHOOL
 • ARAŞTIRMA
 • ULUSLARARASI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
 • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
08.02.2013 - 01.06.2013

ÖYP DİL KURSU

 • ÖYP Araştırma Görevlileri için verilen dil kursu
 • KONYA
 • KURS
 • ULUSAL
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
 • YALOVA ÜNİVERSİTESİ
15.09.2010 - 25.06.2011

Selçuk Üniversitesi Öğrenci Asistanlığı

 • 2008-2009 ve 2009-2010 yılları arasında Öğrenci asistanlığı uygulaması
 • Selçuk Üniversitesi
 • SERTİFİKA
 • ULUSAL
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
 • YALOVA ÜNİVERSİTESİ
15.09.2008 - 30.06.2010
Akademik Veriler

Editörlük

Arabuluculuğun Geleceği Sempozyumu: Bildiri Özeti Kitabı

ULUSAL - KİTAP
 • ISSN: 978-625-7249-10-2
 • Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku>arabuluculuk,uyuşmazlık çözümü, dava şartı, ihtiyari arabuluculuk, zorunlu arabuluculuk
 • Yayıncı: İbn Haldun Üniversitesi Yayınları
2021

Arabuluculuğun Geleceği Sempozyumu Bildiri Tam Metin Kitabı

ULUSAL - KİTAP
 • Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku>Arabuluculuk
 • Yayıncı: İbn Haldun Üniversitesi Yayınları
2021

Koronavirüs Döneminde Güncel Hukuki Meseleler Sempozyumu Bildiri Özeti Kitabı

ULUSLARARASI - KİTAP
 • Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Milletlerarası Özel Hukuk
 • Yayıncı: İbn Haldun Üniversitesi Yayınları
2020

Koronavirüs döneminde güncel hukuki meseleler sempozyumu: Bildiri Tam Metin Kitabı 29-30 Mayıs 2020

ULUSAL - KİTAP
 • Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Milletlerarası Özel Hukuk
 • Yayıncı: İbn Haldun Üniversitesi Yayınları
2020

Arabuluculuğun Geleceği Sempozyumu: Bildiri Özeti Kitabı

ULUSAL - KİTAP
 • Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku>Arabuluculuk
 • Yayıncı: İbn Haldun Üniversitesi Yayınları
2020

KORONAVIRÜS DÖNEMINDE GÜNCEL HUKUKI MESELELER SEMPOZYUMU Bildiri Tam Metin Kitabı 29 - 30 Mayıs 2020

ULUSLARARASI - KİTAP
 • Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku
 • Yayıncı: İbn Haldun Üniversitesi Yayınları
2020

Koronavirüs döneminde güncel hukuki meseleler sempozyumu : Bildiri özeti kitabı 29 - 30 Mayıs 2020

ULUSLARARASI - KİTAP
 • Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Bilim Alanı>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku>koronavirüs,hukuki meseleler,sempozyum,hukuk,covid-19,pandemi süreci
 • Yayıncı: İbn Haldun Üniversitesi Yayınları
2020

Arabuluculuğun Geleceği Sempozyumu Bildiri Özeti Kitabı

ULUSAL - KİTAP
 • Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku
 • Yayıncı: İbn Haldun Üniversitesi Yayınları
2020

Koronavirüs Döneminde Güncel Hukuki Meseleler Sempozyumu Bildiri Özeti Kitabı

ULUSAL - KİTAP
 • Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Bilim Alanı
 • Yayıncı: İbn Haldun Üniversitesi Yayınları
2020

Koronavirüs Döneminde Güncel Hukuki Meseleler Sempozyumu Bildiri Tam Metin Kitabı

ULUSAL - KİTAP
 • Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Karşılaştırmalı Hukuk
 • Yayıncı: İbn Haldun Üniversitesi Yayınları
2020

KORONAVİRÜS DÖNEMİNDEGÜNCEL HUKUKİ MESELELERSEMPOZYUMUBildiri Özeti Kitabı

ULUSAL - KİTAP
 • Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Yayıncı: İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI
2020