PROFESÖR DOKTOR

HABİP TÜRKER

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ / FELSEFE ANABİLİM DALI

habip.turker@ihu.edu.tr

Hakkında

Kısa Özgeçmiş

2000 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalında başladığı yüksek lisansını "Görüngübilim ve Estetik" adlı teziyle 2003'te, aynı yerdeki doktorasını “Morıtz Geiger ve Nicolai Hartmann’da Estetik Değerin Temellendirilmesi” adlı teziyle 2007'de tamamladı ve doktor unvanını aldı. İki yıl süreyle Duquesne Üniversitesi Felsefe Bölümünde misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. Simon Silverman Fenomenoloji Merkezinde fenomenoloji ve Husserl üzerine araştırmalar yaptı. Yeniyazı dergisinde yayın kurulu üyeliği yaptı. Türker, 2008 yılında “Fenomenolojinin Eleştirel Kurama Katkısı ve Eleştirel Kuramın Fenomenoloji Eleştirisi” ile TÜBİTAK 2219 Proje Ödülü ve 2014 yılında “Husserl Fenomenolojisinde Diyalektiklik Problemi” ile TÜBİTAK 2219 Proje Ödülü gibi ödüllere layık görüldü. İslam Bilim Tarihi (Cemile İpar ile; 2000, Litera Yayıncılık, 416 s.) ve Tom Rockmore, Marksizmden Sonra Marx (2014, Ayrıntı Yayınları, İst., 320 s.) adlı kitapları çevirdi. Hâlen İbn Haldun Üniversitesi Felsefe Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Akademik Veriler

Eğitim Bilgisi

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

YÜKSEK LİSANS
 • SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ -> FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ) ->
 • Ülke: TÜRKİYE
2001 - 2003

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DOKTORA
 • SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ -> FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DR) ->
 • Ülke: TÜRKİYE
2003 - 2007

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Lisans
 • İLAHİYAT FAKÜLTESİ -> İLAHİYAT PR. ->
 • Ülke: TÜRKİYE
1998 - 2000
Akademik Veriler

Akademik Görevler

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

YURT İÇİ
 • SİSTEMATİK FELSEFE ANABİLİM DALI -> FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ -> FELSEFE BÖLÜMÜ
 • Ülke: TÜRKİYE
 • Bilim Dalı: Felsefe
 • Uzmanlık Alanı: Felsefe
2019 -
Akademik Veriler

İdari Görevler

Akademik Veriler

Dil Bilgisi

İNGİLİZCE

ÜDS: 82.500
2008
Akademik Veriler

Kitaplar

AHLAK-I MUHAMMEDÎ

ULUSAL - BİLİMSEL KİTAP
 • TÜRKİYE ->
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: kERİM EĞİTİM, KÜLTÜR VE SAĞLIK VAKFI YAYINLARI
 • ISBN: 978-605-82945-3-0
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Felsefe
2019

İSMAİL TUNALI DÜŞÜNCESİ

ULUSLARARASI - BİLİMSEL KİTAP
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: DERGAH YAYINLARII
 • ISBN: 978-625-7005-07-04
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe
2019

KUTADGU BİLİG ÜZERİNE FELSEFİ ARAŞTIRMALAR

ULUSLARARASI - BİLİMSEL KİTAP
 • TÜRKİYE -> İSTANBUL
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: DERGAH
 • ISBN: 978-975-995-986-9
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe
2019

KUTADGU BİLİG VE TÜRK İSLAM KİMLİĞİ

ULUSAL - BİLİMSEL KİTAP
 • TÜRKİYE -> İSTANBUL
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: İSTANBUL TİCARET ODASI KÜLTÜR SANAT YAYINLARI
 • ISBN: 978-605137-745-2
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe
2019

Sevginin Varlık Yapısı

ULUSLARARASI - BİLİMSEL KİTAP
 • TÜRKİYE -> İstanbul
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: Endülüs
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe
2016

Yüksüz Diyalektik Husserl Fenomenolojisi Üzerine Bir Deneme

ULUSLARARASI - BİLİMSEL KİTAP
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: Ebabil / Nobel
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe
2016

Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni IV Cilt

ULUSLARARASI - BİLİMSEL KİTAP
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: İnsan Yayınları
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe
2015

Fenomenolojik Değer Estetiği

ULUSLARARASI - BİLİMSEL KİTAP
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: Ebabil/ Nobel
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe
2014

Sharing Poetic Expressions Beauty Sublime Mysticism in Islamic and Occidental Culture

ULUSLARARASI - BİLİMSEL KİTAP
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: Springer
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe
2011

Islamic Theology And Philosophy

ULUSLARARASI - BİLİMSEL KİTAP
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: Springer
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe
2010
Akademik Veriler

Makaleler

Şiire İlişkin Felsefi Bir Soruşturma II: İmge ve Mecaz

ULUSLARARASI
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 1
 • Dergi: Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi
 • ISSN: 1303-4251
 • Dil: TÜRKÇE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Felsefe>Sanat Felsefesi>Estetik>şiir,imge,mecaz
 • Erişim Bağlantısı: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/995594
2020

ŞİİRE İLİŞKİN FELSEFİ BİR SOUŞTURMA: İMKANI VE TANIMI

ULUSLARARASI
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 1
 • Dergi: KAYGI
 • ISSN: 2645-8950
 • Dil: TÜRKÇE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe
2019

Husserl in Tarihselcilik Eleştirisi

ULUSLARARASI
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 1
 • Dergi: Felsefe Arkivi Dergisi
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe
2015

Horkheimer s Criticism of Husserl

ULUSLARARASI
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 1
 • Dergi: Philosophy & Social Criticism
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe
2013

Yunus Emre de Şiirsel İmkanın Görüngübilimi

ULUSLARARASI
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 1
 • Dergi: Kutadgu Bilig
 • Dil: TÜRKÇE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe
2011

Nicolai Hartmann da Estetik Değer

ULUSAL
 • TÜRKİYE ->
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 1
 • Dergi: Mukaddime Dergisi
 • Dil: TÜRKÇE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe
2011

Husserl de Psikolojizm Eleştirsi

ULUSLARARASI
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 1
 • Dergi: Katygı
 • Dil: TÜRKÇE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe
2011

A Critique Of Gettier s Argument

ULUSLARARASI
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 1
 • Dergi: İslam Araştırmaları Dergisi
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe
2008

Platon Estetiğinin Uğrakları Zamandizinsel Bir Yaklaşim

ULUSLARARASI
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 1
 • Dergi: Kutadgu Bilig
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe
2008

Aristoteles te Hoşlanma Ve Katharsis Kavramını Ruhbilimsel Varlıkbilimsel Olarak Yeniden Okuma

ULUSLARARASI
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 1
 • Dergi: Kutadgu Bilig
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe
2007
Akademik Veriler

Tez Danışmanlıkları

DİLARA KUDRET ÖRÜM

YÜKSEK LİSANS
 • Gaziantep Üniversitesi -> Sosyal Bilimler Enstitüsü -> Felsefe Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: DEVAM EDİYOR
 • Ülke: TÜRKİYE
2022

HALUK DOĞAN

YÜKSEK LİSANS
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi -> Sosyal Bilimler Enstitüsü -> Felsefe Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2017
Akademik Veriler

Projeler

Hafıza Eserler Projesi: Dede Korkut, Battalname, Danişmendname, Saltukname, Süleyman Çelebi Mevlid'i, Mesnevi-Şerif

 • DEVAM EDİYOR
 • Yürütücü
 • ARAŞTIRMA PROJESİ
 • ULUSAL
01.09.2020 -

2219

 • TAMAMLANDI
 • Yürütücü
 • TÜBİTAK PROJESİ
 • ULUSAL
18.08.2014 - 18.08.2015

2219

 • TAMAMLANDI
 • Yürütücü
 • TÜBİTAK PROJESİ
 • ULUSAL
07.04.2009 - 07.04.2010
Akademik Veriler

Editörlük

Akademik Veriler

Hakemlik