PROFESÖR DOKTOR

MEHMET HAKAN TÜRKÇAPAR

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ / KLİNİK PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI

hakan.turkcapar@ihu.edu.tr