DOÇENT DOKTOR

HASAN TURAN KARATEPE

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ / KLİNİK PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI

hasan.karatepe@ihu.edu.tr

Hakkında

Kısa Özgeçmiş

Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı, hasanturan.karatepe@medeniyet.edu.tr. 
İbn Haldun Üniversitesi, Psikoloji Bölümü 
hasankaratepe@ihu.edu.tr

Orcid ID: 0000-0002-6394-8312

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Dr. Karatepe psikiyatri ihtisasını Bakırköy Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları EAH’de tamamladı. 2008 yılında Dr. Hakan Türkçapar’dan Bilişsel-Davranışçı Terapi eğitimi almaya başlayan Dr. Karatepe 2011 yılından itibaren kuramın öncü isimlerinden (Kelly Wilson, Steven Hayes, Kevin Polk) Kabul ve Kararlılık Terapisi teorik ve supervizyon eğitimleri almıştır. 2010 yılında Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Derneği, 2013 Bağlamsal Bilimler Türkiye şubesinda kurucu üye olarak bulunmuştur. 2016 yılından itibaren Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD’da, 2018 yılından itibaren İbn Haldun Psikoloji bölümünde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir.