DOÇENT DOKTOR

HASAN TURAN KARATEPE

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ / KLİNİK PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI

hasan.karatepe@ihu.edu.tr