DOÇENT DOKTOR

HAYRETTİN KURT

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ / ULUSLARARASI VE MUKAYESELİ HUKUK ANABİLİM DALI (DİSİPLİNLERARASI)

hayrettin.kurt@ihu.edu.tr

Hakkında

Kısa Özgeçmiş

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, yüksek lisans ve doktora eğitimini Kırıkkale Üniversitesi’nde tamamlayan Hayrettin Kurt, Denizcilik Müsteşarlığında Denizcilik Uzmanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Dış ilişkiler ve AB Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında I. Hukuk Müşaviri olarak görev yaptı. Bu görevi sırasında Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nda Atom Enerjisi Komisyonu üyesi olarak görevlendirildi. 2018 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) üyesi olarak görev yaptıktan sonra T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürü olarak atandı. Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesinde (DEK-TMK) Denetim Kurulu Başkanı ve Hukuk Çalışma Grubu Başkanı olarak da çalışmalarını sürdürmektedir. 2019 yılında TCMB Denetleme Kurulu Üyesi olarak seçilmiş olup, 2021’de TCMB Olağan Genel Kurulu’nda yeniden aynı göreve seçilmiştir. Ayrıca KURT, 2020-2022 yılları arasında T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı yapmış, 2022 yılında Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 2. Başkanı olarak atanmıştır.