DOÇENT DOKTOR

HAYRETTİN KURT

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ / ULUSLARARASI VE MUKAYESELİ HUKUK ANABİLİM DALI (DİSİPLİNLERARASI)

hayrettin.kurt@ihu.edu.tr