DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

IDLİR LİKA

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

idlir.lika@ihu.edu.tr

Hakkında

Kısa Özgeçmiş

Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde 2013’te tamamladı.Yüksek lisans derecesini 2015’te Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden aldı. Doktorasını Koç Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yazdığı “Nationhood Cleavage and Ethnic Conflict” başlıklı teziyle tamamladı. Temel ilgi alanları karşılaştırmalı etnik siyaset, milliyetçilik, Balkan politikası ve araştırma yöntemleridir. Akademik çalışmaları Mediterranean Politics, Problems of Post-communism ve Ethnic and Racial Studies gibi önde gelen bölge çalışmaları dergilerinde yayım- lanmıştır. Halihazırda İbn Haldun Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde doktor öğretim üyesidir.