DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

İHSAN KAHVECİ

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

ihsan.kahveci@ihu.edu.tr

Hakkında

Kısa Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. İhsan KAHVECİ 1967 yılında Sakarya’nın Akyazı ilçesinde doğdu. 1986’da Sarıyer İ.H.Lisesini bitirdi. 1992’de el-Ezher Arap Dili ve Edebiyatı, 2008’de Ankara İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1995’te “Kur’an’da Zikir Kavramı ve Boyutları” konulu teziyle M.Ü.S.B.Enstitüsü’nde yüksek lisansını, 2001’de “Fahreddin er-Râzî’nin ‘Mefâtîhu’l-Ğayb’ Adlı Eserinde Ulûmu’l-Kur’ân” başlıklı teziyle SA.Ü.S.B.Enstitüsü’nde doktorasını tamamladı. 1993’te araştırma görevlisi olarak intisap ettiği Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 2009-2017 arasında öğretim üyeliği yaptı ve tefsir alanıyla ilgili lisans ve lisansüstü seviyede dersler verdi. Bu arada 2015-2016 öğretim yılında 2547 sayılı YÖK kanununun 39. maddesi uyarınca görevlendirildiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde bir yıl boyunca öğretim üyesi ve dekan yardımcısı olarak çalıştı. 03 Nisan 2017 tarihi itibariyle de İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi bünyesinde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Kur’an Tarihi, Kur’an İlimleri, Tefsir, Tefsir Tarihi temel araştırma alanlarını oluşturmaktadır. Halen İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde Yardımcı Doçent kadrosunda öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir. Arapça ve İngilizce bilmektedir.

Akademik Veriler

Eğitim Bilgisi

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

ÖNLİSANS
 • AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ -> İLAHİYAT BÖLÜMÜ -> İLAHİYAT PR. (ÖNLİSANS) (AÇIKÖĞRETİM)
 • Ülke: TÜRKİYE
2004 - 2006

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Lisans
 • İLAHİYAT FAKÜLTESİ -> İLAHİYAT PR. (UZAKTAN ÖĞRETİM) (İLİTAM) (LİSANS TAMAMLAMA) ->
 • Ülke: TÜRKİYE
2004 - 2008

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DOKTORA
 • İLAHİYAT FAKÜLTESİ -> TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ -> TEFSİR ANABİLİM DALI
 • Ülke: TÜRKİYE
1995 - 2001

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

YÜKSEK LİSANS
 • İLAHİYAT FAKÜLTESİ -> TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ -> TEFSİR ANABİLİM DALI
 • Ülke: TÜRKİYE
1992 - 1995

El Ezher

Lisans
 • Ülke: MISIR
1988 - 1992
Akademik Veriler

Akademik Görevler

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ

YURT İÇİ
 • TEFSİR ANABİLİM DALI -> İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ -> TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
2017 -

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

YURT İÇİ
 • TEFSİR ANABİLİM DALI -> İLAHİYAT FAKÜLTESİ -> TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
2009 - 2017

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

YURT İÇİ
 • TEFSİR ANABİLİM DALI -> İLAHİYAT FAKÜLTESİ -> TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
1993 - 2009
Akademik Veriler

İdari Görevler

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ

YURT İÇİ
 • Görev: Enstitü Müdür Yardımcısı
 • Ülke: TÜRKİYE
2018 - 2019

Yakin Dogu Üniversitesi

YURT DIŞI
 • Görev: Dekan Yardımcısı
 • Ülke: KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
2015 - 2016

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

YURT İÇİ
 • Görev: Fakülte Kurulu Üyeliği
 • Ülke: TÜRKİYE
2013 - 2015

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ

YURT İÇİ
 • Görev: Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Ülke: TÜRKİYE
2020 -

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ

YURT İÇİ
 • Görev: Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği
 • Ülke: TÜRKİYE
2020 -
Akademik Veriler

Dil Bilgisi

İNGİLİZCE

YÖKDİL: 85.0
2019

ARAPÇA

KPDS: 95
2005

İNGİLİZCE

KPDS: 74
2004

İNGİLİZCE

ÜDS: 75.000
2003
Akademik Veriler

Makaleler

“Ayıntâbî’nin Tercüme-i Tibyân Tefsirinin Muhteva ve Metod Bakımından Değerlendirilmesi” Başlıklı Makalenin Eleştirisi

ULUSLARARASI
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 1
 • Dergi: Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • ISSN: 2146-9806
 • Dil: TÜRKÇE
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
2015

Tefsîr-i Kebîr Çerçevesinde Fahreddin er-Râzî’nin Vahiy Anlayışı

ULUSAL
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 1
 • Dergi: Usul İslam Araştırmaları
 • ISSN: 1305-2632
 • Dil: TÜRKÇE
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
2014

el-Mevhibetü’l-ilahiyye ve’l-’atıyyetü’s-sübhâniyye Adlı Eseri Çerçevesinde İskilipli Yûsuf Efendi’nin Tefsir Anlayışı

ULUSLARARASI
 • -> SAKARYA
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 1
 • Dergi: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
 • ISSN: 2146-9806
 • Dil: TÜRKÇE
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->İlahiyat
2006
Akademik Veriler

Tez Danışmanlıkları

KAKA ADAM ABUBAKAR

YÜKSEK LİSANS
 • İbn Haldun Üniversitesi -> Lisansüstü Eğitim Enstitüsü -> Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2022

YUSUF OLAWALE OWA-ONIRE UTHMAN

YÜKSEK LİSANS
 • İbn Haldun Üniversitesi -> Lisansüstü Eğitim Enstitüsü -> Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2022

REYHAN OLGUN

YÜKSEK LİSANS
 • İbn Haldun Üniversitesi -> Lisansüstü Eğitim Enstitüsü -> Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2022

ANA YUNIATI SULEM

YÜKSEK LİSANS
 • İbn Haldun Üniversitesi -> Lisansüstü Eğitim Enstitüsü -> Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2022

FAIZAN UR REHMAN FAIZAN UR REHMAN

YÜKSEK LİSANS
 • İbn Haldun Üniversitesi -> Lisansüstü Eğitim Enstitüsü -> Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2021

ABDULKARIM AUWAL

YÜKSEK LİSANS
 • İbn Haldun Üniversitesi -> Lisansüstü Eğitim Enstitüsü -> Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2021

SÜMEYYE ALI JABER

YÜKSEK LİSANS
 • İbn Haldun Üniversitesi -> Lisansüstü Eğitim Enstitüsü -> Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2021

MEHMET DORUK

YÜKSEK LİSANS
 • Sakarya Üniversitesi -> Sosyal Bilimler Enstitüsü -> Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2012
Akademik Veriler

Bildiriler

Bursevî ve Âlûsî’de Vesile ve Tevessül Yorumu

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: ÖZET BİLDİRİ
 • Sunum: SÖZLÜ SUNUM
 • Dil: TÜRKÇE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMAMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: Osmanlı'da İlm-i Tefsir Sempozyumu
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Tefsir

Osmanlı’nın Yükseliş Döneminde Tefsir: Molla Gürânî ve Ebüssuud Efendi Tefsirleri

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: ÖZET BİLDİRİ
 • Sunum: SÖZLÜ SUNUM
 • Dil: TÜRKÇE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMAMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: İslam’da Medeniyet Tarihi Bilimleri Sempozyumu
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Tefsir

Mustafa el-Azamî’nin Kur’ân Tarihi Çalışmalarına Katkıları: “Kur’ân Tarihi” Adlı Kitabı Bağlamında

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: TAM METİN BİLDİRİ
 • Basım Tipi: BASILI
 • Sunum: SÖZLÜ SUNUM
 • Dil: TÜRKÇE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: Uluslararası Muhammed Mustafa el-Azamî Sempozyumu
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • Basım Tarihi: 01.01.2019

Dil Gramer ve Belagat Yönünden Ebussuûd Tefsiri

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: TAM METİN BİLDİRİ
 • Basım Tipi: BASILI
 • Sunum: SÖZLÜ SUNUM
 • Dil: TÜRKÇE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: Uluslar Arası Osmanlı’dan Cumhuriyete Çorum Sempozyumu
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Felsefe ve Din Bilimleri
 • Basım Tarihi: 01.01.2008

Kevserî’nin Mütevatir Kıraatler-Kur’an İlişkisi Bağlamında Son Arz, Yedi Harf ve Kur an ın Cem’i Meselelerine Yaklaşımı ve Bu Yaklaşımın Analizi

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: TAM METİN BİLDİRİ
 • Basım Tipi: BASILI
 • Sunum: SÖZLÜ SUNUM
 • Dil: TÜRKÇE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: Uluslar Arası Düzceli M. Zâhid Kevserî Sempozyumu
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • Basım Tarihi: 25.11.2007

18. Yüzyıl İslam Alimlerinden Yûsuf b Osman el-İskilîbî (ö.1199h 1785m) nin Tefsir Anlayışı ve el Mevhibetü’l-ilâhiyye ve’l-’atıyyetü’s-sübhâniyye Adlı Tefsiri

ULUSAL
 • Bildiri Tipi: TAM METİN BİLDİRİ
 • Basım Tipi: BASILI
 • Sunum: SÖZLÜ SUNUM
 • Dil: TÜRKÇE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: Osmanlı Döneminde Çorum Sempozyumu
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Felsefe ve Din Bilimleri
 • Basım Tarihi: 01.01.2006

Çobanoğlu Fütüvvetnâmesi Özelinde Fütüvvetnâmelerin Dini Dayanakları

ULUSAL
 • Bildiri Tipi: TAM METİN BİLDİRİ
 • Basım Tipi: BASILI
 • Sunum: SÖZLÜ SUNUM
 • Dil: TÜRKÇE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: I. Ahi Evran-ı Veli ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Felsefe ve Din Bilimleri
 • Basım Tarihi: 01.01.2005
Akademik Veriler

Dersler

TEFSİR TARİHİ VE USULÜ

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2021-2022

al-Tafsir I

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2021-2022

KLASİK TEFSİR METİNLERİ

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2021-2022

al-Tafsir II

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2021-2022

KUR’AN’IN ANA KONULARI

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2021-2022

DİRAYET TEFSİRİ

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: DOKTORA
2021-2022

al-Tafsir I

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2020-2021

KLASİK TEFSİR METİNLERİ

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2020-2021

al-Tafsir II

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2020-2021

Intensive Classical Arabic II

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 2
 • Tip: Lisans
2020-2021

KUR’AN’IN ANA KONULARI

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2020-2021

KUR’AN TARİHİ

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: DOKTORA
2019-2020

DİRAYET TEFSİRİ

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: DOKTORA
2019-2020

HISTORY AND METHODOLOGY OF TAFSIR

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2019-2020

KLASİK TEFSİR METİNLERİ

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2019-2020

KUR’AN’IN ANA KONULARI

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2019-2020

SPECIAL READINGS IN ARABIC I

ARAPÇA
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2018-2019

Seminar

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: DOKTORA
2018-2019

DİRAYET TEFSİRİ

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: DOKTORA
2018-2019

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: DOKTORA
2018-2019

SPECIAL READINGS IN ARABIC II

ARAPÇA
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2018-2019

KLASİK TEFSİR METİNLERİ

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2017-2018

Major Themes of the Qur’an

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2017-2018

MEAL OKUMALARI

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 2
 • Tip: Lisans
2016-2017

TAHLİLİ TEFSİR

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2016-2017

TEFSİR METİNLERİ II

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 4
 • Tip: Lisans
2016-2017

TEFSİR PROBLEMLERİ ÜZERİNE İNCELEMELER

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: DOKTORA
2016-2017

TEFSİR II

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 2
 • Tip: Lisans
2016-2017

TEFSİR METİNLERİ I

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 4
 • Tip: Lisans
2016-2017

ARAPÇA GRAMER VE TEFSİR

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2016-2017

GENEL TEFSİR KAİDELERİ

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: DOKTORA
2016-2017

TEFSİR I

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 2
 • Tip: Lisans
2016-2017

YAKIN DÖNEM TEFSİR METİNLERİ

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 2
 • Tip: Lisans
2016-2017

TEFSİR II

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 2
 • Tip: Lisans
2015-2016

TEFSİR USULÜ

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 2
 • Tip: Lisans
2015-2016

TEFSİR TARİHİ

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 2
 • Tip: Lisans
2015-2016

TEFSİR I

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 4
 • Tip: Lisans
2015-2016

KUR’AN FONETİĞİ I

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 4
 • Tip: Hazırlık
2014-2015

KUR’AN FONETİĞİ II

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 4
 • Tip: Hazırlık
2014-2015

LÜGAVÎ TEFSİR

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 2
 • Tip: Lisans
2014-2015

TEFSİR I

ARAPÇA
 • Ders Saati: 4
 • Tip: Lisans
2013-2014

TEFSİR II

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 4
 • Tip: Lisans
2013-2014

TEFSİR METİNLERİ II

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 4
 • Tip: Lisans
2013-2014

TEFSİR METİNLERİ I

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 4
 • Tip: Lisans
2013-2014

LÜGAVÎ TEFSİR

ARAPÇA
 • Ders Saati: 2
 • Tip: Lisans
2013-2014

TEFSİR TARİHİ VE USULÜ

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 4
 • Tip: Lisans
2013-2014

TEFSİR II

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 4
 • Tip: Lisans
2012-2013

TEFSİR METİNLERİ II

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 4
 • Tip: Lisans
2012-2013

TEFSİR METİNLERİ I

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 4
 • Tip: Lisans
2012-2013

KUR’AN’IN ANA KONULARI

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2012-2013

TEFSİR TARİHİ VE USULÜ

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 4
 • Tip: Lisans
2011-2012

TEFSİR

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 4
 • Tip: Lisans
2011-2012

TEFSİR I

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 4
 • Tip: Lisans
2011-2012

KUR’AN’IN ANA KONULARI

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2010-2011

TEFSİR TARİHİ VE USULÜ

ARAPÇA
 • Ders Saati: 4
 • Tip: Lisans
2010-2011

TEFSİR TARİHİ

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 4
 • Tip: Lisans
2010-2011

TEFSİR

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 4
 • Tip: Lisans
2010-2011

TEFSİR

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 4
 • Tip: Lisans
2010-2011

KUR’AN’IN ANA KONULARI

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2009-2010

TEFSİR USULÜ

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 4
 • Tip: Lisans
2009-2010
Akademik Veriler

Atıflar

Atıf Sayısı

1
Akademik Veriler

Hakemlik