DOÇENT DOKTOR

İSMAİL NUMAN TELCİ

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

ismail.telci@ihu.edu.tr

Hakkında

Kısa Özgeçmiş

2006 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde lisans ve 2008 yılında Hochschule Bremen’de Avrupa Çalışmaları alanında yüksek lisans derecesi aldı. Dil eğitimi için Londra (Nisan 2006 – Eylül 2007), yüksek lisans eğitimi için Bremen (Eylül 2007 – Eylül 2008), araştırma projesi kapsamında Leuven (Eylül 2008 – Aralık 2008), Arapça dil eğitimi için Amman (Haziran-Ağustos 2012) ve doktora tez araştırması için Kahire (Ekim 2012 – Ağustos 2013) gibi şehirlerde yaşadı. 2009 yılında Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde doktorasına başladı. Kahire Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulunduğu dönemdeki çalışmaları, “Mısır Devrimi Sözlüğü” kitabı olarak 2013 yılında yayınlandı. Doktorasını “Mısır’da Devrim ve Karşı-Devrim Sürecinde İç ve Dış Aktörlerin Rolü: 2011-2015” başlıklı teziyle 2015’te tamamladı. Bu çalışması 2017 yılında SETA tarafından “Mısır: Devrim ve Karşı-Devrim” şeklinde kitaplaştırıldı. Editörlüğünü yürüttüğü “Devrimden Darbeye Mısır Dış Politikası: Dönüşüm Arayışından Meşruiyet Çıkmazına” kitabı 2018’in Aralık ayında SETA, Körfez Dış Politikası: Bağımlılık, Müdahalecilik, Tarafsızlık kitabı 2021 yılında Ortadoğu Yayınları tarafından yayınlandı. Halen Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapan Telci, aynı üniversitede 2014-2018 yılları arasında kurucu müdür yardımcılığını yaptığı Ortadoğu Enstitüsü’nde dersler vermektedir. Bunlar arasında Conflict Resolution in the Middle East (Doktora), Analysis of International Political Crises (Yüksek Lisans), Modern Ortadoğu Tarihi (Lisans), International Organizations (Lisans) ve Uluslararası İlişkiler (Lisans) bulunmaktadır. 2018’in Aralık ayında Üniversiteler Arası Kurul tarafından Doçent ünvanı almıştır. 2016-2019 yılları arasında SETA Dış Politika Araştırmaları Direktörlüğünde çalışan İsmail Numan Telci, 2019’un Temmuz ayından itibaren Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Çalışma alanları arasında Körfez ülkelerindeki siyasi gelişmeler ve bu ülkelerin dış politikaları, Mısır siyaseti, Arap devrimleri ve Afrika’daki siyasi ve güvenlik meseleleri bulunmaktadır.