DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

KÜRŞAD YAĞCI

HUKUK FAKÜLTESİ / ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ

kursad.yagci@ihu.edu.tr

Hakkında

Kısa Özgeçmiş

Kürşad Yağcı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1998 yılında mezun olarak bir yıl süreyle İstanbul Barosunda avukatlık stajı yaptı. 1999 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsündeki Özel Hukuk Yüksek Lisans öğrenimini Prof. Dr. Özer Seliçi'nin danışmanlığını yürüttüğü "3402 sayılı Kadastro Kanunu Uyarınca Mülkiyet Hakkının Tespitine İlişkin Esaslar" başlıklı yüksek lisans tezini savunarak 2002 yılında tamamladı. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Ana Bilim Dalında Doktora öğrenimine başladı. Tez danışmanlığını Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir'in yürüttüğü "Cezai Mirasçılıktan Çıkarma" başlıklı doktora tez çalışmaları sırasında araştırma yapmak üzere 2006-2007 tarihlerinde Tinçel Vakfı burslusu olarak Almanya'nın Freiburg kentindeki Albert Ludwigs Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bulundu. Başarıyla savunduğu doktora tezinden sonra 2010 yılında doktora diploması almaya hak kazandı. 2014-2015 yıllarnda, TÜBİTAK Doktora Sonrası Araştırma Bursu ile, çalışmalar yapmak üzere Temple University, Beasley School of Law'da (A.B.D) bulundu. 1999 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2010 yılından itibaren Doktor Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya devam etti ve 2014 yılında Yardımçı Doçent ünvanını aldı. Halen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı'nda öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir. İstanbul Üniversitesi ve diğer üniversitelerde  Medeni Hukuk (Sözleşmeler Hukuku, Eşya Hukuku, Miras Hukuku, İsimsiz Sözleşmeler Hukuku, Sağlık Hukuku, Teminat Hukuku, Kentsel Dönüşüm Hukuku) alanında dersler vermektedir.