PROFESÖR DOKTOR

MEHMET BULGEN

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

mehmet.bulgen@ihu.edu.tr

Hakkında

Kısa Özgeçmiş

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi (2003). Yüksek Lisansını Marmara Üniversitesi’nde Kelâm Bilim Dalında yaptığı “Reenkarnasyonla İlişkilendirilen Ayetlerin Değerlendirilmesi” isimli tezle tamamladı (2005). 2012 yılında "Kelâm Atomculuğunun Günümüz Kozmolojisi Açısından Değerlendirilmesi" isimli tezini başarıyla savunarak Doktor ünvanı aldı. İlk post doktora çalışmasını McGill Üniversitesi Institute of Islamic Studies’de “Criticisims of Atomism In Classical Islamic Thought” isimli araştırmayla yaptı. 2017 yılında doçent oldu. İkinci Post doktora çalışmasını ise Syracuse Üniversitesinde “The Kalam Cosmological Arguments and Kant’s Antinomies of Reason: A Critical Assessment” adlı araştırmayla yaptı (2019). 2024 yılında Profesör oldu. Halen Marmara Üniversitesi Kelam Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.