PROFESÖR DOKTOR

HACI MEHMET GÜNAY

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

mehmet.gunay@ihu.edu.tr

Hakkında

Kısa Özgeçmiş

1966’da Giresun Doğankent’te doğdu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (1998). Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Bilim Dalı’nda yüksek lisans (1991) ve doktorasını (1997) tamamladı. 2003’de doçent, 2009’da profesör oldu.

1993 yılında araştırma görevlisi olarak intisap ettiği Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 1998’den itibaren öğretim üyesi olarak görev yaptı ve akademik kariyerini tamamladı. Aynı zamanda bu fakültede iki dönem dekanlık görevinde bulundu (2011-2016). 

1999-2001 yılları arasında iki yıl süreyle Bulgaristan’da, Sofya İslam Enstitüsü’nde, 2018-2020 yılları arasında ise Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. 12.12. 2019-15.09.2023 tarihleri arasında da Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi olarak görev yaptı. Halen, kadrosunun bulunduğu Sakarya Üniversitesi dışında İbn Haldun Üniversitesi’nde de misafir öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 

İlmî ve akademik çalışmaları İslam Hukuku alanında, özellikle de aile hukuku, vakıf hukuku, helal gıda, biyoetik, İslâm ekonomisi ve faizsiz finans sistemi gibi konular üzerinde yoğunlaşmıştır. Kuruluşundan itibaren GİMDES fıkıh heyetinde ve yine teşekkülünden itibaren TSE Helal Gıda Akademik İstişare Konseyinde üye olarak yer almıştır. Günay’ın tez, kitap, makale, bildiri, ansiklopedi maddesi vb. formatlarda çok sayıda yayımlanmış çalışması bulunmaktadır.