ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

AZİZ MUHAMMED AKKAYA

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

muhammed.akkaya@ihu.edu.tr

Hakkında

Kısa Özgeçmiş

2018 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldum. Ardından, Boğaziçi Üniversitesi Bilişsel Bilimler programında yüksek lisans derecesini tamamladım ve 2022 yılında mezun oldum. Prof. Esra Mungan'ın danışmanlığında dil ve ritim arasındaki ilişki üzerine bir tez yazdım. Tezimin başlığı "Dil ve Ritim Arasında Bir Sentaktik İlişkinin Peşinde". Şu anda, 29 Mayıs Üniversitesi'nde Felsefe doktora derecesini sürdürüyorum. Psikoloji alanında daha iyi araştırmalar yapabilmek için güçlü bir felsefi ve teorik altyapı oluşturmaya çalışıyorum. Temel ilgi alanlarım arasında zihin felsefesi, zihinsel nedensellik, bilim felsefesi, zaman algısı, ritim algısı ve sözdizimi işleme bulunmaktadır.