PROFESÖR DOKTOR

MUHİTTİN KAPLAN

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ

muhittin.kaplan@ihu.edu.tr

Hakkında

Kısa Özgeçmiş

Dr. Muhittin Kaplan: Uygulamalı İktisat Alanında Uzman

Dr. Muhittin Kaplan, 20 yılı aşkın iktisat öğretim ve araştırma tecrübesiyle şu anda bir iktisat profesörü olarak şu anda Ibn Haldun Üniversitesi'nde ekonomi profesörü olarak görev yapmaktadır. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünde (1988-1992), Yüksek Lisans (1996-1997) ve Doktora (1998-2003) öğrenimini ise İngiltere’de Leicester Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Doktora tezi, "Türkiye'deki Ekonomik Reformların Ekonometrik Analizi: Endüstri Politikaları ve Değişen Ekonomik Yapı" konusundadır. Prof. Dr. Kevin Lee'nin danışmanlığında tamamladığı doktora tezinde Dr. Kaplan, ekonomi politikaları ve yapısal ekonomik dönüşüm arasındaki karşılıklı etkileşimi incelemiştir.

Akademik ilgi alanları: Dr. Kaplan'ın akademik çalışmaları, uygulamalı iktisat alanında yoğunlaşmıştır. Dr. Kaplan, ekonometrik yöntemleri kullanarak ekonomi politikalarının finansal piyasa performansı, etkinlik ve verimlilik ölçümü, rekabet dinamikleri ve kârlılığın sürekliliği gibi çeşitli ekonomik faaliyet alanlarındaki etkilerini analiz etme konusunda uzmandır. Araştırmalarında özellikle ayrıştırılmış verilerin analizi, talep ve fiyat tahmininde yapay sinirsel ağlarının kullanımı ile sektörel etkileşimlerin, endüstri düzeyindeki verimlilik, fiyat ve çıktının belirlenmesindeki karmaşık rolüne odaklanmıştır. 

Eğitim-öğretim alanları: Dr. Kaplan, 20 yılı aşkın araştırma bilgisini öğretim faaliyetleri ile uygulamalı bilgiye etkin bir şekilde aktarma gayreti içerisindedir. Bu çerçevede, verdiği dersler arasında İleri Mikroekonometri, İleri Makroekonometri, Finansal Analiz ve Finansal Yönetim, Uluslararası Finans, tüm seviyelerde Makroekonomi (temel ve ileri) ve Ekonometriye Giriş dersleri yer almaktadır.

Akademik Yayınları ve Katkıları: Dr. Kaplan, ekonomi biliminin farklı alanlarında yaptığı yayınlarla da önemli katkılarda bulunmuştur. "Fayda Teorisi", "Ticaret Diplomasisi", "Rasyonellik", "Ekonomik Beklentiler" ve "Tahmin İçin Sinirsel Ağların Kullanımı" gibi çeşitli konularda Türkçe kitaplar kaleme almıştır. Ayrıca, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde rekabet ve verimlilik ölçümü, finansal piyasalarda performans ve volatilite analizi ile enerji ekonomisi gibi alanlara odaklanan hakemli dergilerde yayınlanan makaleleri aracılığıyla bilimsel araştırma bulgularını paylaşmıştır.

Kısaca, Dr. Muhittin Kaplan, uygulamalı ekonomi alanında, Türkçe ve İngilizce olarak eser vermeye devam etmektedir. 

Akademik Veriler

Eğitim Bilgisi

University of Leicester

DOKTORA
 • İktisat ->
 • Ülke: İNGİLTERE
1998 - 2003

University of Leicester

YÜKSEK LİSANS
 • Department of Economics ->
 • Ülke: İNGİLTERE
1996 - 1997

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Lisans
 • İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ -> İKTİSAT BÖLÜMÜ -> İKTİSAT PR. (İNGİLİZCE)
 • Ülke: TÜRKİYE
1988 - 1992
Akademik Veriler

Akademik Görevler

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

YURT İÇİ
 • İKTİSAT POLİTİKASI ANABİLİM DALI -> İKTİSAT FAKÜLTESİ -> İKTİSAT BÖLÜMÜ
 • Bilim Dalı: Makro İktisat
 • Uzmanlık Alanı: Makro İktisat
2014 -

MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ

YURT İÇİ
 • İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ -> İKTİSAT BÖLÜMÜ
 • Ülke: TÜRKİYE
 • Bilim Dalı: Makro İktisat
 • Uzmanlık Alanı: Makro İktisat
2010 - 2014

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

YURT İÇİ
 • İKTİSAT POLİTİKASI ANABİLİM DALI -> İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ -> İKTİSAT BÖLÜMÜ
 • Ülke: TÜRKİYE
2005 - 2009

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

YURT İÇİ
 • İKTİSAT POLİTİKASI ANABİLİM DALI -> İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ -> İKTİSAT BÖLÜMÜ
 • Ülke: TÜRKİYE
2004 - 2005

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ

YURT İÇİ
 • İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ -> İKTİSAT BÖLÜMÜ
2023 -

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

YURT İÇİ
 • İKTİSAT POLİTİKASI ANABİLİM DALI -> İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ -> İKTİSAT BÖLÜMÜ
 • Ülke: TÜRKİYE
1993 - 1995
Akademik Veriler

İdari Görevler

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

YURT İÇİ
 • Görev: Bölüm Başkanı
 • Ülke: TÜRKİYE
2016 - 2019

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

YURT İÇİ
 • Görev: Anabilim Dalı Başkanı
 • Ülke: TÜRKİYE
2014 - 2019

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

YURT İÇİ
 • Görev: Arş. Uyg. Merkezi Müdürü
 • Ülke: TÜRKİYE
2014 -
Akademik Veriler

Dil Bilgisi

İNGİLİZCE

ÜDS: 93.75
2005

İNGİLİZCE

KPDS: 85
2004
Akademik Veriler

Kitaplar

FAYDA

ULUSLARARASI - BİLİMSEL KİTAP
 • TÜRKİYE -> ANKARA
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: İktisat Yayınları
 • ISBN: 9786257015561
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>İktisadi Düşünce>İktisat Metodolojisi>İslam Ekonomisi>İktisat Felsefesi
2021

Managing Central Local Fiscal Relations in Turkey

ULUSLARARASI - BİLİMSEL KİTAP
 • TÜRKİYE -> ANKARA
 • Yazar Sayısı: 2
 • Yayıncı: Seçkin Academic and Professional Publications
 • ISBN: 978-975-02-7021-5
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Maliye>Bütçe ve Mali Planlama
2021

SCIENTIFIC EVALUATION OF ECONOMIC AND FINANCIAL ISSUES: Theory and Practice

ULUSLARARASI - BİLİMSEL KİTAP
 • TÜRKİYE -> Ankara
 • Yazar Sayısı: 2
 • Yayıncı: Gazi Kitabevi
 • ISBN: 978-625-8443-35-6
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Uluslararası Finans>Para-Banka>Maliye Politikası
2021

EKONOMİK REFAH VE GÜVENLİK BAĞLAMINDA TİCARET DİPLOMASİSİ

ULUSAL - BİLİMSEL KİTAP
 • TÜRKİYE ->
 • Yazar Sayısı: 3
 • Yayıncı: MÜSİAD
 • ISBN: 978-605-4383-60-3
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İktisat
2018

Current Debates in Accounting and Finance

ULUSLARARASI - BİLİMSEL KİTAP
 • İNGİLTERE -> Londra
 • Yazar Sayısı: 3
 • Yayıncı: IJOPEC Publication Limited
 • ISBN: 978-1-912503-04-9
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Baskı Tipi: BASILI+ELEKTRONİK
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Ekonometri
2017

Rasyonel İnsanın Problemli Ekonomik Dünyası Aybil Yayıncılık KONYA 2014

ULUSAL - BİLİMSEL KİTAP
 • TÜRKİYE -> Konya
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: Aybil Yayıncılık
 • ISBN: 978-605-4769-78-0
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
2014

Ekonomide Bekleyişler ve Tahmin Yapay Sinir Ağları Uygulamaları

ULUSAL - BİLİMSEL KİTAP
 • TÜRKİYE ->
 • Yazar Sayısı: 2
 • Yayıncı: TABLET YAYINLARI KONYA
 • Dil: TÜRKÇE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
2008

Kalkınma Ekonomisi Seçme Konular

ULUSAL - BİLİMSEL KİTAP
 • TÜRKİYE ->
 • Yazar Sayısı: 2
 • Yayıncı: EKİN KİTABEVİ BURSA
 • Dil: TÜRKÇE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
2004

Kalkınma Ekonomisi Seçme Konular

ULUSAL - BİLİMSEL KİTAP
 • TÜRKİYE ->
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: EKİN KİTABEVİ BURSA
 • Dil: TÜRKÇE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
2004
Akademik Veriler

Makaleler

TESTING PURCHASING POWER PARITY USING SYMMETRIC AND ASYMMETRIC COINTEGRATION METHODS: EVIDENCES FROM TURKEY

ULUSAL
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 2
 • Dergi: Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
 • ISSN: 2148-9963
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Para Politikası>Sermaye Piyasaları>Uluslararası Finans
 • Erişim Bağlantısı: https://dergipark.org.tr/tr/pub/asead/issue/65626
2021

Non-linearity in Sustainability of Current Account Balance in Turkey

ULUSAL
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 2
 • Dergi: Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • ISSN: 2687-184X
 • Dil: TÜRKÇE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Uluslararası Finans
 • Erişim Bağlantısı: http://dx.doi.org/10.53443/anadoluibfd.986416
2021

Krizler Sonsuza Kadar Sürmezler, Krizleri Fırsata Çevirmek Gerek!

ULUSAL
 • Tip: YORUM
 • Yazar Sayısı: 1
 • Dergi: Laleli Dergisi
 • ISSN: 1
 • Dil: TÜRKÇE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat
2020

Asymmetric Effect of Oil Prices on Economic Growth: Evidence from Turkey

ULUSAL
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 3
 • Dergi: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • ISSN: 2548-088X
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İktisat
 • Erişim Bağlantısı: http://dergipark.org.tr/doi/10.33905/bseusbed.480869
2019

Karamsarlığın Kimseye Faydası Yok!

ULUSAL
 • Tip: YORUM
 • Yazar Sayısı: 1
 • Dergi: Laleli Dergisi
 • ISSN: 1
 • Dil: TÜRKÇE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
2019

Empirical examination of the stability of expectations –Augmented Phillips Curve for developingand developed countries

ULUSLARARASI
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 2
 • Dergi: Theoretical and Applied Economics
 • ISSN: 1841-8678
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
2019

Causes of failure of the Phillips curve: Does tranquillity of economic environment matter?

ULUSLARARASI
2019

Macroeconomic Determinants of Non-Performing Loans: Evidence From Turkish Banking Sector

ULUSLARARASI
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 3
 • Dergi: International Journal of Management and Applied science
 • ISSN: 2394-7926
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Ekonometri
2018

Türkiye Ekonomisi Orta Gelir Tuzağında mı?

ULUSAL
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 1
 • Dergi: Bilimevi İktisat
 • ISSN: 2602-4861
 • Dil: TÜRKÇE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
2018

Türkiye’de Turizm Gelirlerinin Cari Açığın Sürdürülebilirliğine Etkisi: 1980-2016

ULUSLARARASI
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 3
 • Dergi: International Journal of Academic Value Studies
 • ISSN: 2149-8598
 • Dil: TÜRKÇE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
2017

THE IMPACT OF BROADBAND ON PROVINCIALECONOMIC GROWTH IN TURKEY

ULUSLARARASI
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 2
 • Dergi: Eurasian Business & Economics Journal
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
2016

KAZAKISTAN BANKACILIK SEKTÖRÜNDE TEKNIK ETKINLIĞIN VERI ZARFLAMA ANALIZI ILE ÖLÇÜLMESI 2008 2013

ULUSAL
 • TÜRKİYE ->
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 2
 • Dergi: Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
 • ISSN: 2148-3043
 • Dil: TÜRKÇE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
2016

Testing the Structure Conduct Performance Paradigm for theTurkish Banking Sector 2008 2013

ULUSLARARASI
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 2
 • Dergi: International Journal of Economics and Financial Issues
 • ISSN: 2146-4138
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
2016

One Nation Many Voices External Cohesion of the Turkic CouncilStates in the United Nations General Assembly 1993 2011

ULUSLARARASI
2015

Efficiency Concentration and Competition in the Turkish Banking Sector

ULUSLARARASI
 • TÜRKİYE -> İstanbul
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 3
 • Dergi: İktisat İşletme ve Finans
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Bankacılık ve Sigortacılık
 • Erişim Bağlantısı: http://www.iif.com.tr/index.php/iif/index
2015

Analyzing The Sustainability Of Current Account In Asean Countries Test Of Intertemporal Borrowing Constraintsvol 4 pp 564 571 2014

ULUSLARARASI
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 2
 • Dergi: International journal of economics and financial issues
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
2014

The causal relationship between energy consumption and GDP in Turkey

ULUSLARARASI
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 3
 • Dergi: Energy and Environment
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
2013

Of East or West Turkey s United Nations General Assembly Voting Preferences on Arms North South Economic Issues and Human Rights

ULUSLARARASI
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 2
 • Dergi: Uluslararası İlişkiler
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler
2013

Testing the Axis Shift Claim An Empirical Analysis of Turkey s Voting Alignment on Important Resolutions in the United Nations General Assembly during the Years 2000 10

ULUSLARARASI
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 2
 • Dergi: Turkish Studies
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler
2013

Do private savingns offset public savings in Turkey

ULUSLARARASI
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 3
 • Dergi: Journal of Economic and Social Studies
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
2013

Beşinci Bölüm Ödemeler Dengesi

ULUSAL
 • TÜRKİYE ->
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 1
 • Dergi: MÜSİAD RAPORU
 • Dil: TÜRKÇE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
2012

Yeni Hükümet İçin Ekonomi Gündemi

ULUSAL
 • TÜRKİYE ->
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 1
 • Dergi: Stratejik Düşünce, Aylık Uluslararası ilişkiler ve Strateji Dergisi
 • Dil: TÜRKÇE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
2011

Testing for Aggregation Bias for the Impact of Devaluation on Trade Balance An application to Turkey

ULUSLARARASI
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 2
 • Dergi: Pennsylvania Economic Review
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
2011

Energy Consumption and Economic Growth in Turkey Cointegration and Causality Analysis

ULUSLARARASI
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 3
 • Dergi: Romanian Journal of Economic Forecasting
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
2011

Measuring the Level of International Capital Mobility for MENA Countries

ULUSLARARASI
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 2
 • Dergi: Journal of Economic and Social Studies
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
2011

Cari işlemler açığı önemli bir problem midir

ULUSAL
 • TÜRKİYE ->
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 1
 • Dergi: Stratejik Düşünce, Aylık Uluslararası ilişkiler ve Strateji Dergisi
 • Dil: TÜRKÇE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
2011

Convergence of per capita GDP in Turkish Provinces

ULUSLARARASI
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 2
 • Dergi: The empirical Economics Letters
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
2011

New Evidence on the Persistence of Profit in Turkey with First and Second Generation Panel Unit Root Tests

ULUSLARARASI
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 3
 • Dergi: METU STUDIES IN DEVELOPMENT
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Ekonometri
2010

Türk bankacılık sektöründe etkinlik ve rekabet 2002 2007

ULUSLARARASI
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 2
 • Dergi: SOSYOEKONOMİ
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat
2010

The impact of openness on the profitability in Turkish manufacturing industries

ULUSLARARASI
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 3
 • Dergi: THE EMPIRICAL ECONOMIC LETTERS
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat
2010

International Tourism Demand for Turkey A Dynamic Panel Data Approach

ULUSLARARASI
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 3
 • Dergi: Research Journal of International Studies
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Turizm
2009

Türk Eğitim Sisteminin Başlıca Sorunu Verimlilik ve Etkinlik

ULUSAL
 • TÜRKİYE ->
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 3
 • Dergi: Milli Eğitim
 • Dil: TÜRKÇE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Politika
2008

The Persistence of Profitability and Comptetion in the Turkish Banking Sector

ULUSAL
 • TÜRKİYE ->
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 2
 • Dergi: Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat
2008

Persistence of Profitability and Dynamics of Competition in Turkey

ULUSLARARASI
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 2
 • Dergi: The Empirical Economics Letters
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat
2008

The Impact of Stock Market on Real Economic Activity Evidence From Turkey

ULUSLARARASI
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 1
 • Dergi: Journal of Applied Sciences
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
2008

Trade Liberalization Financial Development and Economic Growth in the Long Run the Case of Turkey

ULUSLARARASI
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 3
 • Dergi: South East European Journal of Economics and Business
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
2008

Currency Substitution Evidence From Turkey

ULUSLARARASI
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 3
 • Dergi: INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL FINANCE AND ECONOMICS
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
2008

Determinants of the Distribution of the Central Government Budgetary Grants in Turkey

ULUSLARARASI
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 2
 • Dergi: ENVIRONMENT AND PLANNING C: GOVERNMENT POLICY
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye
2008

The impact of Tourism on Economic Performance The Case of Turkey

ULUSLARARASI
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 2
 • Dergi: The International Journal of Applied Economics and Finance
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Turizm
2008

Türk Sigortacılık Sektöründe Rekabet 2002 2004

ULUSLARARASI
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 2
 • Dergi: İKTİSAT, İŞLETME VE FİNANS
 • Dil: TÜRKÇE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat
2007

Türk Sigortacılık Sektöründe Etkinlik ve Etkinliği Belirleyen Faktörler

ULUSLARARASI
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 2
 • Dergi: İKTİSAT, İŞLETME VE FİNANS
 • Dil: TÜRKÇE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat
2007

Türk Sigortacılık Sektöründe Karlılık ve Yoğunlaşma İlişkisi

ULUSAL
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 2
 • Dergi: Ankara Üniversitesi SBF Dergisi
 • ISSN: 0378-2921
 • Dil: TÜRKÇE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat
2007

Currency Devaluation and Trade Balance in Turkey

ULUSLARARASI
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 2
 • Dergi: EMPIRICAL ECONOMIC LETTERS
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
2007

Quantifying International Openness in Turkey 1965 1995

ULUSAL
 • TÜRKİYE ->
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 2
 • Dergi: Doğuş Üniversitesi Dergisi
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
2006

The Empirical Analysis of Economic Integration A Literature Survey

ULUSAL
 • TÜRKİYE ->
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 2
 • Dergi: Journal of European Studies
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İktisat
2006

İlköğretim ve Lise Öğrencilerinin Sosyo Ekonomik Profili Niğde İli Örneği

ULUSAL
 • TÜRKİYE ->
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 4
 • Dergi: Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Dil: TÜRKÇE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Politika
2006

İşletmelerde Dağıtım Sistemi Maliyetleri Minimizasyonu İçin Çözüm Modeli Bir Firma Uygulaması

ULUSAL
 • TÜRKİYE ->
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 3
 • Dergi: S.Ü, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Dil: TÜRKÇE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Nicel Karar Yöntemleri
2005

Türkiye de Sermaye Hareketlerinin Makro Ekonomik Etkileri

ULUSAL
 • TÜRKİYE ->
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 3
 • Dergi: K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi
 • Dil: TÜRKÇE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
2004

A Critical Review of The Empirical Studies On The Links Between Openness And Economic Performance

ULUSAL
 • TÜRKİYE ->
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 1
 • Dergi: K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
2004
Akademik Veriler

Tez Danışmanlıkları

YAVUZ SELİM AŞCI

YÜKSEK LİSANS
 • İstanbul Üniversitesi -> Sosyal Bilimler Enstitüsü -> DİĞER
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2022

SHAHRIYAR HUSEYNLI

YÜKSEK LİSANS
 • İstanbul Üniversitesi -> Sosyal Bilimler Enstitüsü -> İktisat (İngilizce) Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2022

HAKAN ÜNAL

YÜKSEK LİSANS
 • İstanbul Üniversitesi -> Sosyal Bilimler Enstitüsü -> İktisat (İngilizce) Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2021

NECİP BULUT

YÜKSEK LİSANS
 • İstanbul Üniversitesi -> Sosyal Bilimler Enstitüsü -> İktisat (İngilizce) Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2020

YUNUS EMRE TURAN

YÜKSEK LİSANS
 • İstanbul Üniversitesi -> Sosyal Bilimler Enstitüsü -> DİĞER
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2019

KHAMIS HAJI DUNIA

YÜKSEK LİSANS
 • İstanbul Üniversitesi -> Sosyal Bilimler Enstitüsü -> İktisat (İngilizce) Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2019

YHLAS SOVBETOV

DOKTORA
 • İstanbul Üniversitesi -> Sosyal Bilimler Enstitüsü -> İktisat (İngilizce) Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2019

CEREN ERDURAK

YÜKSEK LİSANS
 • İstanbul Üniversitesi -> Sosyal Bilimler Enstitüsü -> Para Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2019

OKAN KAYA

YÜKSEK LİSANS
 • İstanbul Üniversitesi -> Sosyal Bilimler Enstitüsü -> Sermaye Piyasası Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: DEVAM EDİYOR
 • Ülke: TÜRKİYE
2018
Akademik Veriler

Bildiriler

Bilişim teknolojilerinin üretimde sürecin katkılarının Ampirik Analizi Adana İlinde Bir Araştırma

ULUSAL
 • Bildiri Tipi: TAM METİN BİLDİRİ
 • Dil: TÜRKÇE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMAMIŞ
 • Yazar Sayısı: 3
 • Etkinlik: 1. Yerel Ekonomiler Kongresi; Karaman İİBF
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Nicel Karar Yöntemleri

Determinants of the Distribution of the Central Government Budgetary Grants in Turkey

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: TAM METİN BİLDİRİ
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMAMIŞ
 • Yazar Sayısı: 2
 • Etkinlik: First World Meeting of the Public Choice Society Amsterdam
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye

Persistence of Profitability and the Dynamics of Competition in Turkey 1985 2004

ULUSAL
 • Bildiri Tipi: TAM METİN BİLDİRİ
 • Dil: TÜRKÇE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMAMIŞ
 • Yazar Sayısı: 2
 • Etkinlik: INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMICS
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat

Gümrük Birliği nin Firma Düzeyinde Verimlilik Yakınsamasına Etkisi

ULUSAL
 • Bildiri Tipi: TAM METİN BİLDİRİ
 • Dil: TÜRKÇE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMAMIŞ
 • Yazar Sayısı: 2
 • Etkinlik: Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İktisat

Does International Capital Mobility Increase The Risk of Financial Crisis

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: TAM METİN BİLDİRİ
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMAMIŞ
 • Yazar Sayısı: 2
 • Etkinlik: International Symposium on Sustainable Development, 31 Mayıs-1 Haziran 2012, Saraybosna – BOSNA HERSEK
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat

Analyzing the Sustainability of Current Account in ASEAN Countries Test of Intertemporal Borrowing Constraints

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: TAM METİN BİLDİRİ
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMAMIŞ
 • Yazar Sayısı: 2
 • Etkinlik: International Symposium on Sustainable Development
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat

The Effect Of Knowledge Management On Product Innovation

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: TAM METİN BİLDİRİ
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMAMIŞ
 • Yazar Sayısı: 4
 • Etkinlik: 3rd International Strategic Management Conference, Dedeman Convention Centre, Antalya
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim Bilişim Sistemleri

Türkiye de Büyükşehir Belediyelerinin Performanslarının Ampirik Analizi 2002 2004

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: TAM METİN BİLDİRİ
 • Dil: TÜRKÇE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMAMIŞ
 • Yazar Sayısı: 3
 • Etkinlik: KOCAELİ Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat

The Determinants of Credit Risk in Turkish Commercial Banking Sector

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: ÖZET BİLDİRİ
 • Basım Tipi: BASILI+ELEKTRONİK
 • Sunum: SÖZLÜ SUNUM
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMIŞ
 • Yazar Sayısı: 3
 • Etkinlik: CUDES 2017 (International Congress on Current Debates in Social Sciences)
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Ekonometri
 • Basım Tarihi: 16.12.2017

Türkiye’de Turizm Gelirlerinin Cari Açığın Sürdürülebilirliğine Etkisi

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: ÖZET BİLDİRİ
 • Basım Tipi: BASILI
 • Sunum: SÖZLÜ SUNUM
 • Dil: TÜRKÇE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMIŞ
 • Yazar Sayısı: 3
 • Etkinlik: Assos II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
 • Basım Tarihi: 12.09.2017

OIL PRICES FINANCIAL LIBERALIZATION ECONOMIC GROWTH NEXUS IN TURKEY EVIDENCE FROM NARDL

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: TAM METİN BİLDİRİ
 • Basım Tipi: BASILI
 • Sunum: SÖZLÜ SUNUM
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMIŞ
 • Yazar Sayısı: 3
 • Etkinlik: International Congress of Management Economy and Policy
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
 • Basım Tarihi: 26.11.2016
Akademik Veriler

Dersler

Advanced Econometrics

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: DOKTORA
2019-2020

Introduction to Econometrics

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2019-2020

Financial Analysis

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2019-2020

Advanced Econometrics

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: DOKTORA
2018-2019

Introduction to Econometrics

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2018-2019

Advanced Econometrics

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: DOKTORA
2017-2018

Macroeconomics II

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2017-2018

Macroeconomics I

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 2
 • Tip: Lisans
2017-2018

Uluslararası Finans

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2016-2017

Introduction to Econometrics

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2016-2017

Macroeconomics II

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2016-2017

Macroeconomics I

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 2
 • Tip: Lisans
2016-2017

Financial Markets and Institutions

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2015-2016

Uluslararası Finans

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2015-2016

Introduction to Econometrics

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2015-2016

MACROECONOMICS

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 2
 • Tip: Lisans
2015-2016

İKTİSADA GİRİŞ-II

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2013-2014

İSTATİSTİK-I

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2013-2014

RESEARCH METODS IN SOCIAL SCIENCES

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2013-2014

İKTİSADA GİRİŞ-I

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2013-2014

MAKRO İKTİSAT-II

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2012-2013

MAKRO İKTİSAT-I

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2012-2013

PARA BANKA VE FINANSAL PİYASALAR-II

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2012-2013

PARA BANKA VE FINANSAL PİYASALAR-I

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2012-2013

İKTİSADA GİRİŞ-II

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2012-2013

İKTİSADA GİRİŞ-I

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2012-2013
Akademik Veriler

Projeler

Yaşam döngü modeli kullanılarak vergi politikalarının adalet ve etkinlik kriterleri açısından analizi

 • TAMAMLANDI
 • Araştırmacı
 • TÜBİTAK PROJESİ
 • ULUSAL
-
Akademik Veriler

Editörlük

International Journal of Energy Economics and Policy

ULUSLARARASI - DERGİ
 • ISSN: 2146-4553
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İktisat
 • Yayıncı: EconJournals
 • Dizin: SCOPUS
2022

International Journal of Economics and Financial Issues

ULUSLARARASI - DERGİ
 • ISSN: 2146-4138
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İktisat
 • Yayıncı: EconJournals
 • Dizin: Ebsco, EconLit
2019

İstanbul İktisat Dergisi

ULUSAL - DERGİ
 • ISSN: 2602-4152
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
 • Yayıncı: İstanbul University
2019

Scientific Academic publishing bünyesinde bulunan International Journal Of Advanced and Multidisciplinary Social Science

ULUSLARARASI - DERGİ
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>antopoliji,kültürel çalışmalar,ekonomi,çoğrafya,tarih,siyasal bilimler,sosyaloji,yarıtım,pazarlama,finans,risk yönetimi,finasal ekonometrik. vs.
 • Yayıncı: Scientific Academic publishing
 • Dizin: THOMSON REUTERS, INDEX COPERNICUS,GOOGLE SCHOLAR, ZBMATH,NKI SCHOLAR, CASSI, CROSSREF,RESEARCHBIB, RESEARCH JUNCTION
2018

Scientific Academic publishing bünyesinde bulunan International Journal Of Advanced and Multidisciplinary Social Science

ULUSLARARASI - DERGİ
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal ve Kültürel Antropoloji
 • Yayıncı: Scientific Academic publishing
 • Dizin: THOMSON REUTERS, INDEX COPERNICUS,GOOGLE SCHOLAR, ZBMATH,NKI SCHOLAR, CASSI, CROSSREF,RESEARCHBIB, RESEARCH JUNCTION
2018

International Journal of Economics and Financial Issues

ULUSLARARASI - DERGİ
 • ISSN: 2146-4138
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
 • Yayıncı: EconJournals
 • Dizin: EconLit
2018

International Journal of Energy Economics and Policy

ULUSLARARASI - DERGİ
 • ISSN: 2146-4553
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
 • Yayıncı: EconJournals
 • Dizin: SCOPUS
2018

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ULUSLARARASI - DERGİ
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Finans
 • Yayıncı: ELEKTRONİK
 • Dizin: ESCI
2018

Scientific Academic publishing bünyesinde bulunan International Journal Of Advanced and Multidisciplinary Social Science

ULUSLARARASI - DERGİ
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal ve Kültürel Antropoloji
 • Yayıncı: Scientific Academic publishing
 • Dizin: THOMSON REUTERS, INDEX COPERNICUS,GOOGLE SCHOLAR, ZBMATH,NKI SCHOLAR, CASSI, CROSSREF,RESEARCHBIB, RESEARCH JUNCTION
2017

Scientific Academic publishing bünyesinde bulunan International Journal Of Advanced and Multidisciplinary Social Science

ULUSLARARASI - DERGİ
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal ve Kültürel Antropoloji
 • Yayıncı: Scientific Academic publishing
 • Dizin: THOMSON REUTERS, INDEX COPERNICUS,GOOGLE SCHOLAR, ZBMATH,NKI SCHOLAR, CASSI, CROSSREF,RESEARCHBIB, RESEARCH JUNCTION
2017

Scientific Academic publishing bünyesinde bulunan International Journal Of Advanced and Multidisciplinary Social Science

ULUSLARARASI - DERGİ
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal ve Kültürel Antropoloji
 • Yayıncı: Scientific Academic publishing
 • Dizin: THOMSON REUTERS, INDEX COPERNICUS,GOOGLE SCHOLAR, ZBMATH,NKI SCHOLAR, CASSI, CROSSREF,RESEARCHBIB, RESEARCH JUNCTION
2017

Scientific Academic publishing bünyesinde bulunan International Journal Of Advanced and Multidisciplinary Social Science

ULUSLARARASI - DERGİ
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal ve Kültürel Antropoloji
 • Yayıncı: Scientific Academic publishing
 • Dizin: THOMSON REUTERS, INDEX COPERNICUS,GOOGLE SCHOLAR, ZBMATH,NKI SCHOLAR, CASSI, CROSSREF,RESEARCHBIB, RESEARCH JUNCTION
2016