DOÇENT DOKTOR

RECEP YÜCEDOĞRU

HUKUK FAKÜLTESİ / KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ

recep.yucedogru@ihu.edu.tr

Hakkında

Kısa Özgeçmiş

Doç. Dr. Recep Yücedoğru, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde öğretim üyesidir. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nden 2004 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalında "Türk Vergi Sisteminde Mükellef Hakları" başlıklı tezi ile 2007 yılında tamamlamıştır. Doktorasını 2016 yılında Nottingham Üniversitesi'nde "Understanding Tax Morale and Tax Compliance of Owner-Managers of Small Companies" başlıklı tezi ile tamamlamıştır. Vergi hukuku alanında yayınlanmış çok sayıda kitap ve makalesi bulunmaktadır.  Doç Dr. Recep Yücedoğru 2023 yılından beri İbn Haldun Üniversitesi'nde yarı zamanlı olarak ders vermektedir.