DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

RIZA TEVFİK KALYONCU

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / FELSEFE BÖLÜMÜ

riza.kalyoncu@ihu.edu.tr

Hakkında

Kısa Özgeçmiş

Uludağ İlahiyat Fakültesini 2012 yılında bir dönemi Radboud Üniversitesi Teoloji Bölümünde olmak üzere bitirdi. 4 yıl Dokuz Eylül Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2015 yılında İbn Haldun'un Yorum Kuramı başlıklı tezini savundu. Alanıyla ilgili olarak Freiburg Üniversitesi Felsefe bölümünde araştırmalar yaptı. 2022-2023 yılları arasında Tübitak 2214 A Doktora sırası burs programı çerçeveside Yale Üniversitesi'de Prof. Dr. Frank Griffel gözetiminde Fârâbî Felsefesi ile ilgili araştırmalar yaptı. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde Fârâbî'nin Kelâm anlayışı üzerine doktorasını tamamladı. Halen İbn Haldun Üniversitesinde araştırmalarına devam etmektedir. 

Akademik Veriler

Eğitim Bilgisi

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Lisans
 • AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ -> FELSEFE BÖLÜMÜ -> FELSEFE PR. (AÇIKÖĞRETİM)
 • Ülke: TÜRKİYE
2016 -

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

DOKTORA
 • SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ -> İSLAM VE TÜRK FELSEFESİ (DR) ->
 • Ülke: TÜRKİYE
2017 - 2023

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

YÜKSEK LİSANS
 • SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ -> FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ) ->
 • Ülke: TÜRKİYE
2013 - 2015

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

Lisans
 • İLAHİYAT FAKÜLTESİ -> İLAHİYAT PR. ->
 • Ülke: TÜRKİYE
2008 - 2012
Akademik Veriler

Akademik Görevler

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ

YURT İÇİ
 • FELSEFE PR. (İNGİLİZCE) (TAM BURSLU) -> İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ -> FELSEFE BÖLÜMÜ
 • Ülke: TÜRKİYE
2017 -

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

YURT İÇİ
 • İSLAM FELSEFESİ ANABİLİM DALI -> İLAHİYAT FAKÜLTESİ -> FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
 • Ülke: TÜRKİYE
2013 - 2017

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ

YURT İÇİ
 • FELSEFE ANABİLİM DALI -> İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ -> FELSEFE BÖLÜMÜ
2023 -
Akademik Veriler

İdari Görevler

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ

YURT İÇİ
 • Görev: Erasmus Koordinatörü
 • Ülke: TÜRKİYE
2021 -
Akademik Veriler

Dil Bilgisi

ARAPÇA

YDS: 72.50000
2017

İNGİLİZCE

YDS: 91.25000
2016
Akademik Veriler

Makaleler

Fârâbî’ye Göre Teolojik-Kelâmî Yöntem

ULUSLARARASI
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 1
 • Dergi: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • ISSN: 2147-8171
 • Dil: TÜRKÇE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Felsefe>İslam Felsefesi
2024

Fârâbî'nin Yetkinlik Metafiziği Açısından Kelâm

ULUSLARARASI
2023

Fârâbî Felsefesinde Nefsin Yetkinleşme Süreci- The Soul’s Process of Perfection in al-Fārābīs Philosophy

ULUSLARARASI
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 1
 • Dergi: Namik Kemal University
 • ISSN: 2619-9130
 • Dil: TÜRKÇE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Felsefe>İslam Felsefesi
 • Erişim Bağlantısı: http://dx.doi.org/10.47424/tasavvur.1365248
2023

The Eudaimonist Ethics of al-Fārābī and Avicenna

ULUSLARARASI
2023

Fârâbî’nin Akıl Risalesinin Felsefi Analizi

ULUSAL
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 1
 • Dergi: FLSF DERGİSİ
 • ISSN: 2618-5784
 • Dil: TÜRKÇE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe
 • Erişim Bağlantısı: http://www.flsfdergisi.com/index.html
2018

Emine Sonnur Özcan, Bilgi Böceği Biruni adlı eserinin kritiği

ULUSLARARASI
 • Tip: KİTAP KRİTİĞİ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Dergi: Milel ve Nihal
 • ISSN: 1304-5482
 • Dil: TÜRKÇE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe
2013
Akademik Veriler

Üniversite Dışı Deneyimler

Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi

Theory of Knowledge Dersinin İcrası
 • İbn Haldun Üniversitesi aracılığıyla fahri olarak görevlendirilmek suretiyle, 6 ay süreyle Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesinde Cambridge sertifika programı dahilinde ingilizce olarak Theory of Knowledge dersini verdim.
2018 - 2018
Akademik Veriler

Bildiriler

The Root of Mutazila’s View of Value of Human Actions and F. Razi’s Epistemic Rebuttal

ULUSLARARASI
 • Sunum: SÖZLÜ SUNUM
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: 8th Annual Online international live video Graduate Student WorkShop
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Felsefe

An Evaluation of the First Argument of Ibn Miskawayh’s Epistle on Soul and Intellect

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: ÖZET BİLDİRİ
 • Sunum: SÖZLÜ SUNUM
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMAMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: International Muslim Intellectual Forum
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Felsefe

The Place of Al-Fārābī’s Book of Short Syllogism According to The Method of Theologians (Qıyās al-saghīr ‘alā ṭarīqat al-mutakallimīn) in his Project of Logic

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: ÖZET BİLDİRİ
 • Sunum: SÖZLÜ SUNUM
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMAMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: Islamic Philosophy Conference
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Felsefe>İslam Felsefesi

Al-Fārābī's Evaluation of the Method of Theologians

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: ÖZET BİLDİRİ
 • Sunum: SÖZLÜ SUNUM
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMAMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: Arabic Philosophy Working Group
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Felsefe>İslam Felsefesi

Çağdaş Küresel Medeniyet Eseri Üzerine

ULUSAL
 • Bildiri Tipi: ÖZET BİLDİRİ
 • Sunum: SÖZLÜ SUNUM
 • Dil: TÜRKÇE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMAMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: Vefatının 2. Yıldönümünde Prof. Dr. Teoman Duralı Paneli
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Felsefe>İslam Felsefesi

The Layers of Meaning in Fārābī's Philosophy

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: ÖZET BİLDİRİ
 • Basım Tipi: ELEKTRONİK
 • Sunum: SÖZLÜ SUNUM
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Yayın Durumu: KABUL EDİLDİ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: Sixteenth Annual Marquette Summer Seminar On Aristotle And The Aristotelian Tradition
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Felsefe>İslam Felsefesi
 • Basım Tarihi: 22.06.2022

İbn Haldun’un Nefs Anlayışına bir Nazar

ULUSAL
 • Bildiri Tipi: ÖZET BİLDİRİ
 • Basım Tipi: ELEKTRONİK
 • Sunum: SÖZLÜ SUNUM
 • Dil: TÜRKÇE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: IV. TLÇK Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Felsefe
 • Basım Tarihi: 15.05.2015
Akademik Veriler

Sertifikalar

Tübitak 2214 A Burs Programı Kapsamında Yale Üniversitesinde Araştırma

 • Doktora tezi çerçevesinde Yale Üniversitesi'nde bir yıllık araştırma
 • Yale Üniversitesi/ New Haven/ Amerika Birleşik Devletleri
 • ARAŞTIRMA
 • ULUSLARARASI
31.01.2022 - 31.01.2023

Freiburg Üniversitesi

 • 2018-2019. Güz Döneminde Freiburg Üniversitesi Felsefe Bölümünde, İslam Felsefesi ile ilgili araştırmalar.
 • Freiburg Üniversitesi
 • ARAŞTIRMA
 • ULUSLARARASI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
 • İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ
20.09.2018 - 01.03.2019
Akademik Veriler

Editörlük

İslâm'da Medeniyet Bilimleri Tarihi

ULUSAL - KİTAP
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Felsefe>İslam Felsefesi
 • Yayıncı: İbn Haldun Üniversitesi Yayınları
2021
Akademik Veriler

Sanatsal Faaliyetler

Nietzsche'nin Deccal Sahte İsa İsimli Eserinin İncelemesi

 • İbn Haldun Üniversitesi, ,
 • Rıza Tevfik Kalyoncu, Muhammed İkbal Bakır
 • DİĞER
 • ULUSAL
 • Özgün
 • WORKSHOP /Workshop /
01.03.2021 - 08.08.2021

Felsefede Ahlak Atölyesi: Aristoteles Nikomakhos’a Etik

 • İbn Haldun Üniversitesi, İstanbul, TÜRKİYE
 • DİĞER
 • ULUSAL
 • Karma
 • WORKSHOP /Workshop yöneticiliği /
 • TÜRKÇE
07.06.2020 - 25.07.2020

Felsefede Ahlak Atölyesi

 • İbn Haldun Üniversitesi Başakşehir Kampüsü, İstanbul, TÜRKİYE
 • Rıza Tevfik KAlyoncu
 • DİĞER
 • ULUSAL
 • Özgün
 • WORKSHOP /Workshop yöneticiliği /
 • TÜRKÇE
13.02.2020 - 12.03.2020