PROFESÖR DOKTOR

TUNCAY BAŞOĞLU

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

tuncay.basoglu@ihu.edu.tr

Hakkında

Kısa Özgeçmiş

1970 yılında Duisburg’da [Almanya] doğdu. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu (1992). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “İslâm Hukukunda Bey’at” başlıklı teziyle yüksek lisansını (1996), “Hicrî V. Asır Fıkıh Usulü Eserlerinde İllet Tartışması” başlıklı araştırmasıyla doktorasını (2001) tamamladı. 2012’de doçent, 2022’de profesör oldu. Halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğretim üyesidir.