DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

ZAKİR DEMİR

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

zakir.demir@ihu.edu.tr

Hakkında

Kısa Özgeçmiş

2015’te Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne araştırma görevlisi olarak atandı. 2016’da Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında lisansüstü çalışmaları için Marmara Üniversitesi’nde göreve başladı. 2017’de Marmara Üniversitesi’nde “Ta‘rîfat, Hudûd ve Mustalahât Kitabiyâtında Tefsir ve Kur’ân İlimleri Terimleri” başlıklı tezle yüksek lisansını tamamladı. Bu çalışma 2020’de Tefsir Terimbilimi’ne Alternatif Bir Alan: Ta‘rîfât, Hudûd ve Mustalahât Kitâbiyâtı adıyla Araştırma Yayınevi tarafından yayımlandı. 2017’de Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tefsir Bilim Dalında başladığı doktora eğitimini, Mart 2022’de tamamlayarak “İlâhî Nakiller Bağlamında Kur’ân’daki İktibâsların Mâhiyeti” başlıklı teziyle “Doktor” unvanını aldı. 2018’de İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinde başladığı İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimini, 2022’de Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde tamamladı. Hâlen Siirt Üniversitesinde Tefsir Anabilim Dalında Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapmaktadır. Arapça, İngilizce ve Farsça bilmektedir. Yayınlanmış kitap, kitap tercümesi, kitap bölümleri, ulusal ve uluslararası bildirileri ve makaleleri bulunmaktadır. Temel ilgi alanları, tefsir, terimbilim, dilbilim ve klasik dönem İslâm düşüncesidir.