PROFESÖR DOKTOR

MİTHAT ZEKİ DİNÇER

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ

zeki.dincer@ihu.edu.tr

Hakkında

Kısa Özgeçmiş

Prof. Dr.Mithat Zeki Dinçer, İngiliz Ortaokulu ve İngiliz Lisesi’den mezun oldu (English High School). İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümünün yanısıra İşletme ve İstatistik disiplinlerinden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne (1978) asistan olarak giren Dinçer, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Bölümü’nde (1978-1984) bütünleşik doktorasını tamamlayarak Dr. ünvanını aldı. Ayni Fakülte’de Yardımcı Doçent (1987), Doçent (1988) ve Profesör (1994) olarak İktisat Politikası Anabilim Dalı’nda uzun yıllar görev yaptı İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde Dekan, Dekan Yardımcısı, Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Ayrıca, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Müdürü görevini de yaptı. İstanbul Üniversitesi bünyesinde yer alan Ekonomi Politikaları Araştırma Merkezi’nde ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyoloji ve Metodoloji Araştırma Merkezi’nde Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. Halen İktisadi Araştırmalar Vakfı Danışma Kurulu üyesidir.

Akademik İlgi Alanları: Uygulamalı İktisat dalı çerçevesinde Türkiye ekonomisi ve işletme ekonomisini ilgilendiren değişik alanlara odaklanmıştır.

Eğitim Öğretim Alanları: Dr. Dinçer, 40 yılı bulan akademik hayatında edindiği bilgi ve tecrübelerini öğrencilerine ve ilgili kişilere en anlaşılır ve en etkin şekilde aktarmayı hededeflemektedir. Son yıllarda verdiği dersler arasında Mikro Ekonomi, İktisada Giriş, Uluslararası İktisat Teorisi ve Politikası, Türkiye Ekonomisi, Güncel Ekonomik Sorunlar, Turizm ve Finans Ekonomisi vardır. 

Akademik Yayınları ve Katkıları: Türkiye ekonomisi için önemli olan bazı sektörler üzerinde işletme/ekonomi alanlarında çeşitli yaklaşımlarla çok sayıda çalışma yapmıştır.

Dr.Mithat Zeki Dinçer’in yayınlarına yapılan atıf sayısı Web of Science’da 172 ve H-indeksi de 6'dır. Scopus atıfları ise 198 ve H-indeksi yine 6'dır. Halen İstanbul Üniversitesi’nde ve İbn Haldun Üniversitesi’nde dersler vermekte ve akademik çalışmalarını İngilizce ve Türkçe dillerinde sürdürmektedir.