İbn Haldun Üniversitesi
TR EN
TAMER AKSOY
PROFESÖR DOKTOR

Prof. Dr. Tamer Aksoy, 1965 yılında Ankara’da doğdu. A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu (1986). Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Bölümünden (ekonomi ve otomotiv sanayi yatırımları alanında) Yüksek Lisans (1989), Gazi Üniversitesi İktisat Bölümünden ise (uluslararası bankacılık alanında) Doktora  derecesini aldı (1997). 20027 yılında İşletme Bölümü “Muhasebe ve Finans” anabilim dalında Doçent, 2018 yılında ise Profesör oldu.

Uluslararası sınavlar neticesinde çeşitli ülkelerde mesleki, bilimsel ve akademik incelemelerde bulundu. Ulusal/uluslararası staj, seminer, sempozyum, kongre ve konferanslara katıldı. Doktora çalışmaları sırasında girdiği uluslararası bir sınavı ‘excellent’ derecesiyle kazanarak İsviçre Citicorp Investment Bank bünyesinde Finansal Kontrol departmanında ‘Finansal Kontrol ve Mali Denetim’ konusunda kısa süreli çalıştı.

Doktora derecesini takip eden süreçte (1997-2018) sırasıyla; T.C. Merkez Bankası bünyesinde yarı zamanlı DR ÖĞRETİM GÖREVLİSİ olarak; TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi ve Near East University bünyelerinde yarı zamanlı DOÇ. DR. olarak çalıştı. 29.06.2018 tarihinden beri de İbn Haldun Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi İşletme (İng.) Bölümünde tam zamanlı PROF. DR. olarak görev yapmaktadır.

“Finansal muhasebe, yönetim muhasebesi, finansal bilgi yönetimi, stratejik denetim, iç denetim, iç kontrol, finansal analiz teknikleri,  yöneticiler için muhasebe ve finans, kurumsal yönetişim, kurumsal risk yönetimi, uluslararası bankacılık, muhasebe/denetim etiği grubu dersler verdi/ vermektedir.

(Talebe ve davete binaen) T.C.Merkez Bankası, İnsan Kaynakları ve Eğitim Genel Müdürlüğü, TCMB Eğitim Merkezi “Müdürlüğe/ Müdür Yardımcılığına Hazırlama Programları”nda, yarı-zamanlı ‘Dr.Öğretim Görevlisi’ olarak ‘Dünya Bankacılığındaki Son Eğilimler ve Yeni Finansal Teknikler”’ konularında ders verdi (1997-2002).

(Talebe ve davete binaen) Dünya Bankası, Avrupa Birliği (AB) ve ülkemiz tarafından ortaklaşa yürütülen muhasebe ve denetime ilişkin ulusal/uluslararası ortak reform projeleri ile denetim, muhasebe, iç denetim, iç kontrol ve risk yönetimi sistemlerini kapsayan iç sistemlerle ilgili yasal ve mesleki düzenlemelere aktif olarak katıldı ve tüm düzenlemelere uzman bilirkişi olarak görüş bildirdi.

(Talebe ve davete binaen) Uluslararası Denetim Standartlarının (UDS) ülkemize kazandırılmasında ve denetim mesleğinin geliştirilmesinde öncü, aktif ve etkin rol üstlendi. 

(Talebe ve davete binaen) AB denetim müktesebatı ve AB muhasebe müktesebatı ile yeni Bankacılık Kanunu ve yeni Türk Ticaret Kanununun (TTK) bilhassa denetim ve iç sistemlere (finansal muhasebe, iç denetim, iç kontrol, risk yönetimi sistemlerine) ait maddelerine yönelik çalışmalarda uzman bilirkişi olarak aktif rol aldı ve uzman görüşü bildirdi.

(Talebe ve davete binaen) Ayrıca, 18.12. 2013 tarihinde Türkiye’nin tam üyeliğiyle sonuçlanan  Avrupa Muhasebeciler Federasyonu (FEE)' na üyelik müzakere sürecinde, FEE heyetiyle yapılan ortak toplantı ve çalışmalara Türkiye adına Türkiye Denetim Standartları Kurulu üyesi sıfatıyla aktif katılım sağladı.

(Denetim ekosistemi, Stratejik denetim, iç denetim, bağımsız denetim, muhasebe denetimi,  iç kontrol, Uluslararası Denetim Standartları (UDS), finansal denetim, finansal bilgi yönetimi, kurumsal yönetim, kurumsal risk yönetimi,  muhasebe ve denetim meslek etiği, UFRS, hile/suistimal inceleme, Basel I-II-III, uluslararası bankacılık ve otomotiv sanayii  konularını içerecek şekilde) Bazıları konusunda bir ilk’i oluşturan toplam  7(yedi) kitabı yayımlandı.
 

Prof. Aksoy’un; 2021 yılında uluslararası tanınmış yayınevlerinden Springer tarafından İngilizce yayımlanmış, Editörlüğünü yaptığı 2 uluslararası editoryal kitabı bulunmaktadır. Bunlara ilaveten, uluslararası denetim ve güvence standartları alanında ulusal düzeyde yayınlanmış çeviri/editoryal 3 kitabı daha bulunmaktadır. .

Ayrıca, farklı bilimsel ve mesleki etkinliklerde sunulmuş çok sayıda ulusal/uluslararası bildirileri ile Scopus/ SSCI-WoS dahil uluslararası hakemli alan endekslerinde yayınlanmış çok sayıda bilimsel makalesi, kitap bölümü ve yayınlarına yapılan çok sayıda ulusal/uluslararası atıf bulunmaktadır

(29.10.2022 itibarıyla Google Scholar Uluslararası Atıf Indeksi):

Atıf sayısı: 1140

h-endeksi:16

i10-endeksi:26

Ulusal/Uluslararası endekslerde taranan çeşitli akademik dergilerde Baş Editör, Konuk Editör, Bilim/ Danışma/ Hakem/ Editörler Kurulu üyelikleri bulunmaktadır..

 

Öte yandan Prof. Tamer Aksoy’un, yaklaşık 36 yıllık akademik kariyerinin yanı sıra iş dünyasında da yaklaşık 33 yıllık uzun ve geniş bir iş tecrübesi bulunmaktadır. Aksoy bu kapsamda, ülkemizin en büyük tamamlayıcı mesleki emeklilik fonu ve en büyük ikinci holdingi durumundaki çok şirketli büyük bir Kurumda (Ordu Yardımlaşma Kurumu-OYAK) ayrı ayrı yapılan müfettişlik ve uzmanlık giriş sınavlarını (birincilikle) kazandı ve Müfettiş Yardımcısı olarak işe başladı (Mart 1987). 2 yıl sonra resen denetim/teftiş yetkisi verilerek Yetkili Müfettiş Yardımcısı (1989) kadrosuna atandı. 3 yıllık yeterlik sürecini müteakiben yapılan Müfettiş yeterlik sınavlarını (birincilikle) geçerek Müfettiş oldu. 7 yıllık Müfettişlik görevini takiben de terfien Teftiş Kurulu Başkanlığı’na atandı (Ocak 1997).

OYAK Grubunda (Kurum ve farklı sektörlerde her biri sektörünün en büyük ilk üç firması arasında bulunan yurtiçi ve yurtdışı yaklaşık 25 ülkedeki 137 ticari Grup şirketinin temel fonksiyonları ve tüm faaliyetleri ile kurumsal yönetim, kurumsal risk yönetimi, iç kontrol süreçlerinin kontrol/ denetim/ inceleme/ soruşturma/ suistimal/hile(fraud) riski denetimlerinde) OYAK’ta önce 10 yıl Müfettiş, takiben yaklaşık 22 yıl da Gruptaki denetim/teftiş grubunun üst düzey yöneticisi (CAE-Chief Audit Executive) olarak görev yaptı.

Yaklaşık 36 yıllık interdisipliner akademik çalışmalarına ilaveten, 33 yıl boyunca OYAK’ın ve  yurtiçi/yurtdışı yaklaşık 24 ülkedeki 140’ı aşan ticari OYAK Grup şirketinin temel fonksiyonlarının ve tüm faaliyetlerinin uzun yıllar denetlenmesi, incelenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesine dayalı çalışmalar neticesinde Prof. Aksoy, işletme kurumsal yönetiminin çok çeşitli alanlarında önemli stratejik interdisipliner mesleki birikimler ve kazanımlar edindi.

OYAK Grubunda, OYAK Denetim Başkanı (CAE-Chief Audit Executive) olarak görevini Nisan 2018’e kadar sürdürdü. Daha sonra atandığı OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri AŞ bünyesinde Şubat 2019 tarihine kadar yaklaşık bir yıl Danışman (CEO Danışmanı) olarak çalıştı.

Ayrıca, farklı sektörlerde, OYAK Grubuna ait ticari şirketlerde yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı [Adana Çimento Sanayi TAŞ (2 yıl), Bolu Çimento AŞ (2 yıl), Goodyear-Turkey Goodyear Lastikleri TAŞ (2 yıl), OYSA İskenderun Çimento AŞ (2 yıl), Omsan Lojistik AŞ (3 yıl), Oyak Bank  (7 yıl) ].

Halihazırda, 29.06.2018  tarihinde atandığı İbn Haldun Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi İşletme (İng.) Bölümünde ‘Muhasebe ve Finans Profesörü’, ‘Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi’ ve “Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans Programı Koordinatörü” olarak görev yapmaktadır.

Ulusal/ Uluslararası çeşitli mesleki unvan ve ruhsatlara sahiptir. [Bağımsız Denetçi (KGK-BD) Ruhsatı (Kamu Gözetimi Kurumu-KGK), Uluslararası Risk Yönetimi Güvencesi Uzmanı Ruhsatı (CRMA-Certification in Risk Management Assurance), Uluslararası Suistimal İnceleme Uzmanı Ruhsatı (CFE-Certified Fraud Examiner, ACFE),  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Ruhsatı (CPA-Certified Public Accountant)]

Ayrıca, (pek çoğu talebe ve davete binaen) ulusal/ uluslararası düzeyde, üyesi olduğu bazı mesleki kuruluşlarda da uzun yıllar gönüllülük esaslı çeşitli mesleki görevler üstlenmiştir. [Örn: (KGK’nın özel davetine binaen) T.C.Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK)-Denetim Standartları Danışma Kurulu Başkanı,  IIA-The Institute of Internal Auditors, ABD (Dünya İç Denetçiler Enstitüsü)  Etik Standartlar Kurulu Üyesi, ASMMMO Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası-Denetim Standartları Komisyonu Başkanı, ASMMMO Bağımsız Denetim ve Denetim Standartları Komisyonu Başkanı, ASMMMO Muhasebe ve Denetim Standartları Komisyonu Başkan Yrd., Türkiye Denetim Standartları Kurulu-Yönetim Kurulu Üyesi, ASMMMO-Danışma Meclisi Üyesi, TİDE Türkiye İç Denetim Enstitüsü Etik Standartlar Kurulu Üyesi, Türkiye Ekonomi Kurumu-Denetleme Kurulu Üyesi,  IIA-The Institute of Internal Auditors, ABD (Dünya İç Denetçiler Enstitüsü) aktif üyesi, Dünya Suistimal/Yolsuzluk/Hile İnceleme Uzmanları Birliği (ACFE-Association of Certified Fraud Examiners, USA) aktif Üyesi ve USİUD-Uluslararası Suistimal İnceleme Uzmanları Derneği aktif üyesi vb]

Finansal muhasebe, yönetim muhasebesi, finansal bilgi yönetimi, stratejik denetim, bağımsız denetim, iç denetim, iç kontrol, finansal analiz teknikleri/finansal tablolar analizi,  yöneticiler için muhasebe ve finans, kurumsal yönetişim, kurumsal risk yönetimi, muhasebe/denetim etiği ve sürdürülebilirlik özel ilgi alanları arasındadır.

YDS/YÖKDİL (İngilizce): 92,5/100 Sonbahar 2018

 • Editörlük

 • Uluslararası |
  Dergi |
  International Journal of Research in Business and Social Science | SSBFNET

  Yıl: 2021 - Dil: İngilizce - Yazarlar:AKSOY TAMER | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Finansal Bilgi Yönetimi >Finansal Muhasebe >Kurumsal Yönetişim>finans
 • Uluslararası |
  Dergi |
  Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute | Pamukkale University

  Yıl: 2020 - Dil: İngilizce - Yazarlar:AKSOY TAMER | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Finansal Bilgi Yönetimi >Denetim>İç Kontrol>kurumsal yönetişim
 • Uluslararası |
  Dergi |
  Bussecon Review of Finance & Banking | BUSSECON International Academy

  Yıl: 2021 - Dil: İngilizce - Yazarlar:AKSOY TAMER | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Finans>Bankacılık>Finansal Piyasalar ve Kurumlar >Finansal Risk Yönetimi>Finansal muhasebe, denetim
 • Uluslararası |
  Kitap |
  Financial Ecosystem and Strategy in the Digital Era: Global Approaches and New Opportunities | Springer Nature AG Switzerland

  Yıl: 2021 - Dil: İngilizce - Yazarlar:Hacioglu Umit, AKSOY TAMER | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Finansal Bilgi Yönetimi >Mali Tablo Analizi >Kurumsal Yönetişim>denetim,İç Kontrol, risk değerleme, finansal muhasebe, kurumsal risk yönetimi
 • Uluslararası |
  Kitap |
  Auditing Ecosystem and Strategic Accounting in the Digital Era: Global Approaches and New Opportunities | Springer Nature AG Switzerland

  Yıl: 2021 - Dil: İngilizce - Yazarlar:AKSOY TAMER,Hacioglu Umit | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Denetim>Finansal Bilgi Yönetimi >İçdenetim>İç kontrol,Muhasebe
 • Uluslararası |
  Dergi |
  International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478) | Center for Strategic Studies in Business & Finance and Bussecon International (SSBFNET) (CROSSREF member)

  Yıl: 2021 - Dil: İngilizce - Yazarlar:AKSOY TAMER | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Denetim>Finansal Muhasebe >Finansal Bilgi Yönetimi >İç kontrol, mali tablolar analizi,kurumsal yönetişim
 • Ulusal |
  Diğer Yayınlar |
  Türkiye Denetim Standartları (TDS) Külliyatı | T.C. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

  Yıl: 2015 - Dil: Türkçe - Yazarlar: | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
 • Ulusal |
  |
  Uluslararası Denetim Standartları (UDS) | Turmob, Türkiye Denetim Standartları Kurulu yayını, No:238 Ankara

  Yıl: 2004 - Dil: Türkçe - Yazarlar:AKSOY TAMER | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
 • Ulusal |
  |
  Uluslararası Denetim Standartları (UDS) | Türkiye Denetim Standartları Kurulu, Turmob yayını

  Yıl: 2008 - Dil: Türkçe - Yazarlar:AKSOY TAMER | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
 • Uluslararası |
  Dergi |
  International Journal of Business Ecosystem & Strategy (2687-2293) | Bussecon

  Yıl: 2022 - Dil: İngilizce - Yazarlar:AKSOY TAMER | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Finansal Muhasebe >Denetim>Kurumsal Yönetişim
 • Bildiriler

 • Ulusal |
  Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Süreci Işığında Bağımsız Denetim

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2020-11-28 15:52:34 - Dil: Türkçe Aktif
 • Uluslararası |
  The development of financial risk performance of Istanbul Metropolitan Municipality (IMM) between the years 2008-2018

  Yayın Tarihi: 09.10.2020 - Güncelleme Tarihi: 2022-06-12 18:38:18 - Dil: İngilizce Aktif
 • Uluslararası |
  A Systematic Analysis of Internal Control Requirement in the Light of Scandals, Standards and Regulations and a COSO Based Internal Control List Proposal for Corporate Businesses

  Yayın Tarihi: 20.10.2020 - Güncelleme Tarihi: 2022-06-12 18:36:02 - Dil: İngilizce Aktif
 • Ulusal |
  Yeni TTK’da Denetim, Denetçinin Sorumlulukları ve Kamu Gözetim Kurulu’nun Getirdikleri

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2020-07-27 00:59:01 - Dil: Türkçe Aktif
 • Ulusal |
  Uluslararası Standartlar Işığında Muhasebe ve Denetimde Bağımsızlık ve Etik

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2020-07-27 00:58:15 - Dil: Türkçe Aktif
 • Ulusal |
  3568 Sayılı Yasa Işığında Muhasebe Mesleğinin Geleceği ve Diğer Hizmet Faaliyetleri

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2020-07-27 00:57:15 - Dil: Türkçe Aktif
 • Ulusal |
  Ulusal ve Uluslararası Standartlar, Eğilimler ve Gelişmeler Işığında Denetime Genel Bir Bakış

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2020-07-27 00:56:15 - Dil: Türkçe Aktif
 • Uluslararası |
  Measuring the Effectiveness of Internal Control Systems of Ghanaian Listed Banks Considering Control Environment, Risk Assessment and Monitoring Activities Components of COSO’s Framework

  Yayın Tarihi: 07.08.2020 - Güncelleme Tarihi: 2022-06-12 18:35:49 - Dil: İngilizce Aktif
 • Uluslararası |
  The Effects of the Internal Control System on Crisis Management Skills in Case of Disasters in Organizations with Corporate Governance: Example of IBB Fire Department

  Yayın Tarihi: 07.08.2020 - Güncelleme Tarihi: 2022-06-12 18:37:02 - Dil: İngilizce Aktif
 • Uluslararası |
  The Impact of Corporate Governance On Accounting Measures of Financial Performance, Liabilities Volume, Credit Usage And Trade Openness:An Empirical Study on Turkısh SMSs

  Yayın Tarihi: 17.04.2009 - Güncelleme Tarihi: 2020-07-26 22:28:46 - Dil: İngilizce Aktif
 • Uluslararası |
  Ulusal/ Uluslararası Eğilimler ve Gelişmeler Işığında Türkiye’de Denetime ve İç Kontrol Sistemine Bakış

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2018-11-07 12:15:04 - Dil: Türkçe Aktif
 • Ulusal |
  Uluslararası Eğilimler, Gelişmeler ve Standartlar Işığında İç Kontrol ve İç Kontrol Sistemine Bakış

  Yayın Tarihi: 31.03.2007 - Güncelleme Tarihi: 2018-11-07 12:14:50 - Dil: Türkçe Aktif
 • Uluslararası |
  KOBİ’lerde Denetim Kalitesinin Sağlanmasında İç Kontrol Fonksiyonu

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2018-11-07 12:14:19 - Dil: Türkçe Aktif
 • Uluslararası |
  Economic Demand For An Effective Audit Committee To Monitor Management In The Light of Corporate Governance Mechanism And Oversight of The Firms’ Internal Control Structure: A Theoretical Glance

  Yayın Tarihi: 15.11.2008 - Güncelleme Tarihi: 2018-11-07 12:07:42 - Dil: İngilizce Aktif
 • Uluslararası |
  The Major Effects of BASEL II to Small and Mid-Sized Enterprises: An Empirical Work on Companies Quoted to KOSGEB

  Yayın Tarihi: 27.04.2008 - Güncelleme Tarihi: 2018-11-07 12:07:35 - Dil: İngilizce Aktif
 • Uluslararası |
  Establisment of Effective Internal Audit Function: Recommendations for Best Practice

  Yayın Tarihi: 05.05.2012 - Güncelleme Tarihi: 2018-11-07 12:06:08 - Dil: İngilizce Aktif
 • Uluslararası |
  The Role of Modern Internal Auditing and Corporate Governance in Turkey:A Sound Comparison with the Global Internal Auditing Standards and A Benchmark Analysis on Companies with Corporate Governance Rating Scores That Listed In Istanbul Stock Exchange Cor

  Yayın Tarihi: 23.04.2010 - Güncelleme Tarihi: 2018-11-07 12:02:01 - Dil: İngilizce Aktif
 • Uluslararası |
  An Empirical Analysis on The Determinants of Fraud Cases In Turkey

  Yayın Tarihi: 14.06.2010 - Güncelleme Tarihi: 2018-11-07 11:34:45 - Dil: İngilizce Aktif
 • Uluslararası |
  Measuring the Internal Audit Performance:Tips for a Succesful Implementation in Turkey

  Yayın Tarihi: 15.09.2010 - Güncelleme Tarihi: 2018-11-02 17:55:59 - Dil: İngilizce Aktif
 • Uluslararası |
  The effectiveness of the internal control system in preventing operational risks to income statement issuance: A practical risk-based internal audit perspective

  Yayın Tarihi: 08.10.2021 - Güncelleme Tarihi: 2022-06-12 18:32:14 - Dil: İngilizce Aktif
 • Uluslararası |
  The effect of aircraft maintenance scheduling on maintenance costs and airline profitability: Turkish Airlines case

  Yayın Tarihi: 08.10.2021 - Güncelleme Tarihi: 2022-06-12 18:39:25 - Dil: İngilizce Aktif
 • Uluslararası |
  The impact of cargo and ancillary revenues on net profit for full service carrier airlines

  Yayın Tarihi: 08.10.2021 - Güncelleme Tarihi: 2022-06-12 18:31:04 - Dil: İngilizce Aktif
 • Uluslararası |
  The Perception of Fraud and Perspective on Ethics of the Media Employees: Case of Turkish Turkuvaz Media

  Yayın Tarihi: 08.05.2022 - Güncelleme Tarihi: 2022-06-12 18:14:32 - Dil: İngilizce Aktif
 • Uluslararası |
  Bütünleşik iç kontrol sistemi etkinliğinin ölçülmesi ve örgüt kültürü ile ilişkisi: Turkuvaz Görsel/İşitsel Medya uygulaması

  Yayın Tarihi: 10.09.2022 - Güncelleme Tarihi: 2022-09-13 19:59:00 - Dil: Türkçe Aktif
 • Uluslararası |
  Muhasebe meslek mensuplarının muhasebe kültürü ve finansal tablo hilelerine yönelik algılarının incelenmesi: İstanbul ili örneği

  Yayın Tarihi: 10.09.2022 - Güncelleme Tarihi: 2022-09-13 19:57:24 - Dil: Türkçe Aktif
 • Sertifikalar

 • Ulusal |
  Kongre Düzenleme |
  II.Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı | II.Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı, BTYD, ISACA Turkey,İstanbul Bilgi Üniv.. işbinliğiyle. 09-10 Haziran 2011

  Tarih: 09.06.2011 / 10.06.2011 | Rixos Grand Hotel, Ankara | Ünvan:PROFESÖR - Kurum:İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ
 • Ulusal |
  Kongre Düzenleme |
  III.Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı, | III.Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı, Bilg Teknolojileri denetim derneği, TYD, ISACA Turkey, Okan Üniversitesi, Kadir Has ve İstanbul Bilgi Üniversiteleri işbirliğiyle.

  Tarih: 01.03.2012 / 02.03.2012 | Milli Reasürans Konferans Salonu | Ünvan:PROFESÖR - Kurum:İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ
 • Uluslararası |
  Kongre Düzenleme |
  XXIII. International Turkish Cooperative Congress | XXIII. International Turkish Cooperative Congress. University of Kiev Turkish Cooperative Association

  Tarih: 26.09.2019 / 28.09.2019 | Kiev/ Ukraine. | Ünvan:PROFESÖR - Kurum:İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ
 • Uluslararası |
  Kongre Düzenleme |
  24th World Continuous Auditing and Reporting Symposium | 24th World Continuous Auditing and Reporting Symposium, “Continuous Auditing and XBRL Coming of Age”, Rutgers Business School and İnönü University işbirliğiyle

  Tarih: 03.04.2012 / 04.04.2012 | Turgut Ozal Congress and Culture Center, Malatya/Turkey | Ünvan:PROFESÖR - Kurum:İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ
 • Uluslararası |
  Kongre Düzenleme |
  1.Uluslararası Denetim Standartları Konferansı | 1.Uluslararası Denetim Standartları Konferansı, Türkiye serbest muhasebeci mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) ve konya SMMM Odası işbirliğiyle.

  Tarih: 14.05.2009 / 17.05.2009 | Dedeman Otel, Konya,14-17 Mayıs 2009 | Ünvan:PROFESÖR - Kurum:İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ
 • Ulusal |
  Kongre Düzenleme |
  İş Dünyası Çalıştayları Serisi:V, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Süreci Işığında Bağımsız Denetim | Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Süreci Işığında Bağımsız Denetim, İbn Haldun Üniversitesi Borsa İstanbul (BIST) işbirliğiyle, İş Dünyası Çalıştayları Serisi:V,

  Tarih: 09.04.2019 / 09.04.2019 | Borsa İstanbul (BİST) Konferans Salonu, İstanbul | Ünvan:PROFESÖR - Kurum:İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ
 • Uluslararası |
  Sertifika |
  INTERNATIONAL CERTIFICATE OF CRMA (CERTIFICATION in RISK MANAGEMENT ASSURANCE) Uluslararası Risk Yönetimi Güvencesi Uzmanı (CRMA) Ruhsatı | Uluslararası Risk Yönetimi Güvencesi Uzmanı (CRMA) Ruhsatı

  Tarih: 28.06.2004 / | IIA-INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS, USA (Dünya İç Denetçiler Enstitüsü, ABD), | Ünvan: - Kurum:
 • Uluslararası |
  Sertifika |
  INTERNATIONAL CERTIFICATE OF CFE (CERTIFIED FRAUD EXAMINER) Uluslararası Suistimal/Hile İnceleme Uzmanı (CFE) Ruhsatı | Uluslararası Suistimal/Hile İnceleme Uzmanı (CFE) Ruhsatı

  Tarih: 22.05.2006 / | ACFE- ASSOCIATION OF CERTIFIED FRAUD EXAMINERS, USA (Dünya Suistimal İnceleme Uzmanları Birliği, ABD) | Ünvan: - Kurum:
 • Uluslararası |
  Sertifika |
  SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR (SMMM-CPA) RUHSATI | SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR (SMMM-CPA) RUHSATI

  Tarih: 10.01.2000 / | Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) | Ünvan: - Kurum:
 • Uluslararası |
  Sertifika |
  BAĞIMSIZ DENETÇİ (KGK-BD) RUHSATI | BAĞIMSIZ DENETÇİ (KGK-BD) RUHSATI

  Tarih: 13.06.2011 / | T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) | Ünvan: - Kurum:
 • Ulusal |
  Kongre Düzenleme |
  Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Süreci Işığında Bağımsız Denetim, İş Dünyası Çalıştayları Serisi:V, | Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Süreci Işığında Bağımsız Denetim, İş Dünyası Çalıştayları Serisi:V, İbn Haldun Üniversitesi & Borsa İstanbul (BIST) işbirliğiyle

  Tarih: 09.04.2019 / 09.04.2019 | Borsa İstanbul (BİST) Konferans Salonu, İstanbul | Ünvan: - Kurum:
 • Uluslararası |
  Kongre Düzenleme |
  1.Uluslararası Denetim Standartları Konferansı | 1.Uluslararası Denetim Standartları Konferansı, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) ve Konya SMMM Odası işbirliğiyle

  Tarih: 14.05.2009 / 17.05.2009 | Hotel Dedeman, Konya, Turkey | Ünvan: - Kurum:
 • Uluslararası |
  Kongre Düzenleme |
  24th World Continuous Auditing and Reporting Symposium, “Continuous Auditing and XBRL Coming of Age”, | 24th World Continuous Auditing and Reporting Symposium, “Continuous Auditing and XBRL Coming of Age”, Rutgers Business School & İnönü University,

  Tarih: 03.04.2012 / 04.04.2012 | Turgut Ozal Congress and Culture Center, Malatya/Turkey | Ünvan: - Kurum:
 • Uluslararası |
  Kongre Düzenleme |
  XXIII. International Turkish Cooperative Congress | XXIII. International Turkish Cooperative Congress. | XXIII. International Turkish Cooperative Congress | XXIII. International Turkish Cooperative Congress. University of Kiev & Turkish Cooperative Association

  Tarih: 26.09.2019 / 28.09.2019 | Kiev/ Ukraine. | Ünvan: - Kurum:
 • Ulusal |
  Kongre Düzenleme |
  III.Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı | III.Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı, Bilgİ Teknolojileri Denetim Derneği, TYD, ISACA Turkey, Okan Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi işbirliğiyle

  Tarih: 01.03.2012 / 02.03.2012 | Milli Reasürans Konferans Salonu, İstanbul | Ünvan: - Kurum:
 • Ulusal |
  Kongre Düzenleme |
  II.Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı | II.Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı, BTYD, ISACA Turkey ve İstanbul Bilgi Üniversitesi işbirliğiyle

  Tarih: 09.06.2011 / 10.06.2011 | Rixos Grand Hotel, Ankara | Ünvan: - Kurum:
 • Akademik Görevler

 • YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
  İŞLETME BÖLÜMÜ |
  İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ

  Başlangıç Tarihi: 2018 - Bitiş Tarihi:
 • İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
  BANKACILIK VE FİNANS/ Bankacılık ve Finans Prg. |
  Yakin Dogu Üniversitesi

  Başlangıç Tarihi: 2016 - Bitiş Tarihi: 2018
 • İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
  İŞLETME |
  Yakin Dogu Üniversitesi

  Başlangıç Tarihi: 2015 - Bitiş Tarihi: 2016
 • SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ |
  İŞLETME (YL) (TEZLİ) |
  TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ

  Başlangıç Tarihi: 2012 - Bitiş Tarihi: 2012
 • İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
  İŞLETME BÖLÜMÜ |
  TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

  Başlangıç Tarihi: 2008 - Bitiş Tarihi: 2012
 • Dersler

 • Yüksek Lisans |
  ISL 504 3 Yöneticiler İçin Muhasebe ve Finans, (Bahar)

  Dönem: 2020-2021 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  ISL 543 Denetim ve İç Kontrol, (Bahar)

  Dönem: 2020-2021 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  MAN 241 Fundamentals of Financial Accounting (Fall)

  Dönem: 2020-2021 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Yüksek Lisans |
  ISL 543 Denetim ve İç Kontrol (güz)

  Dönem: 2020-2021 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  ISL 504 Yöneticiler İçin Muhasebe ve Finans (güz)

  Dönem: 2019-2020 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  ISL 543 Denetim ve İç Kontrol, (Bahar)

  Dönem: 2019-2020 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Yüksek Lisans |
  ISL 504 Accounting and Finance for Managers (spring-bahar)

  Dönem: 2019-2020 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Lisans |
  MAN 241 Fundamentals of Financial Accounting (Fall - Güz)

  Dönem: 2019-2020 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Yüksek Lisans |
  ISL 543 Auditing and Internal Control (spring-bahar)

  Dönem: 2018-2019 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Yüksek Lisans |
  ISL 504 Yöneticiler İçin Muhasebe ve Finans (Accounting and Finance for Managers) (güz)

  Dönem: 2018-2019 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  BNKA 304 Bankacılığa Giriş II (Güz)

  Dönem: 2017-2018 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  İYB 106 Genel Muhasebe II (Bahar)

  Dönem: 2017-2018 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  BNKA 303 Bankacılığa Giriş I (Güz)

  Dönem: 2016-2017 - Saat: 4 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  İYB 105 Genel Muhasebe I (Güz)

  Dönem: 2016-2017 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  BNKA 304 Bankacılığa Giriş II (bahar)

  Dönem: 2015-2016 - Saat: 4 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  İYB 106 Genel Muhasebe II (Bahar)

  Dönem: 2015-2016 - Saat: 4 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  BNKA 303 Bankacılığa Giriş I (Güz)

  Dönem: 2015-2016 - Saat: 4 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  BNKA 303 Bankacılığa Giriş I (Güz)

  Dönem: 2014-2015 - Saat: 4 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  İYB 105 Genel Muhasebe I (Güz)

  Dönem: 2015-2016 - Saat: 4 - Dil: Türkçe
 • Doktora |
  İMUH 706 Muhasebe Etiği (Bahar)

  Dönem: 2012-2013 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Doktora |
  Finansal Tablolar Analizi (güz)

  Dönem: 2012-2013 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Doktora |
  Muhasebe-Hukuk İlişkileri (Güz)

  Dönem: 2012-2013 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  İMUH 508-1 Denetim Kavramı ve Denetim Teknikleri (Bahar)

  Dönem: 2013-2014 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  İMUH 508-2 Denetim Kavramı ve Denetim Teknikleri (bahar)

  Dönem: 2012-2013 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Finansal Tablolar Analizi (güz)

  Dönem: 2012-2013 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  İleri Finansal Muhasebe (Güz)

  Dönem: 2013-2014 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Finansal Muhasebe (bahar)

  Dönem: 2011-2012 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  İŞL 251-1 Muhasebe I (Yaz)

  Dönem: 2011-2012 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  İŞL 452-1 Dış Denetim (Güz)

  Dönem: 2011-2012 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  İŞL 452-1 Dış Denetim (bahar)

  Dönem: 2010-2011 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  İŞL 252-1 Muhasebe II (Güz)

  Dönem: 2010-2011 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  İŞL 253-2 Genel Muhasebeye Giriş (yaz)

  Dönem: 2009-2010 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  ISL 253-1 Genel Muhasebeye Giriş (Yaz)

  Dönem: 2009-2010 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  İŞL 452-1 Dış Denetim (bahar)

  Dönem: 2009-2010 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  İŞL 253-1 Genel Muhasebeye Giriş (Güz)

  Dönem: 2009-2010 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  İŞL 253-1 GENEL MUHASEBEYE GİRİŞ (Bahar)

  Dönem: 2008-2009 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  İŞL 452-1 Dış Denetim (Güz)

  Dönem: 2008-2009 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  ISL 504 Yöneticiler İçin Muhasebe ve Finans, (Bahar)

  Dönem: 2021-2022 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  ISL 543 Denetim ve İç Kontrol (güz)

  Dönem: 2021-2022 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  MAN 241 Fundamentals of Financial Accounting (Fall)

  Dönem: 2021-2022 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Doktora |
  MAN 600 Seminar (Spring)

  Dönem: 2022-2023 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Yüksek Lisans |
  MAN 500 Seminar (Spring)

  Dönem: 2022-2023 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Yüksek Lisans |
  ISL 504 Yöneticiler İçin Muhasebe ve Finans, (Bahar)

  Dönem: 2022-2023 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  MAN 343 Managerial Accounting (Fall)

  Dönem: 2022-2023 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Lisans |
  MAN 241 Fundamentals of Financial Accounting (Fall)

  Dönem: 2022-2023 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Yüksek Lisans |
  ISL 543 Denetim ve İç Kontrol (güz)

  Dönem: 2022-2023 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • İdari Görevler

 • İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ |
  Komisyon Üyeliği

  Başlangıç Tarihi: 2021 - Bitiş Tarihi:
 • İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ |
  Komisyon Üyeliği

  Başlangıç Tarihi: 2019 - Bitiş Tarihi:
 • İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ |
  Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

  Başlangıç Tarihi: 2019 - Bitiş Tarihi:
 • İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ |
  Komisyon Üyeliği

  Başlangıç Tarihi: 2022 - Bitiş Tarihi:
 • İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ |
  Eğitim Koordinatörü

  Başlangıç Tarihi: 2022 - Bitiş Tarihi:
 • Eğitim Bilgisi

 • Doktora |
  GAZİ ÜNİVERSİTESİ |
  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İKTİSAT ANABİLİM DALI/

  Adı: Çağdaş bankacılıktaki son eğilimler ve Türkiye'de uluslarüstü bankacılık - Başlangıç Tarihi: 1989 - Bitiş Tarihi: 1997
 • Yüksek Lisans |
  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ |
  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İKTİSAT (YL) (TEZLİ)/

  Adı: Ortak Pazarla muhtemel bir entegrasyon ışığında Türk otomotiv sanayi yatırımları - Başlangıç Tarihi: 1987 - Bitiş Tarihi: 1989
 • Lisans |
  ANKARA ÜNİVERSİTESİ |
  SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSAT PR./

  Adı: - Başlangıç Tarihi: 1982 - Bitiş Tarihi: 1986
 • Projeler

 • Diğer (Ulusal) |
  Kurumsal Risk Yönetimi Derneğine üye şirketlerin iç kontrol sistemlerinin COSO bütünleşik iç kontrol çerçevesi ve modeli ışığında değerlendirilmesi |
  Kurumsal Risk Yönetimi Derneğine üye şirketlerin iç kontrol sistemlerinin COSO bütünleşik iç kontrol çerçevesi ve modeli ışığında değerlendirilmesi

  Tarih: 29.12.2022 | Proje Koordinatörü
 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) |
  5411 Sayılı Yeni Bankacılık Kanunu Taslağının Geliştirilmesi ve Eksikliklerin Giderilmesi çalışmaları kapsamında BDDK Çalışmalarına Katılma Ve Taslağın İç Sistemlerle (İç Denetim, İç Kontrol, Risk Yönetimi, Muhasebe) İlgili Maddelerine Uzman danışman Sıfa |
  5411 Sayılı Yeni Bankacılık Kanunu Taslağının Geliştirilmesi ve Eksikliklerin Giderilmesi çalışmaları kapsamında BDDK Başkan Yardımcısının özel talebine ve davetine binaen BDDK Çalışmalarına Katılma Ve Taslağın İç Sistemlerle (İç Denetim, İç Kontrol, Risk Yönetimi, Muhasebe) İlgili Maddelerine Uzman danışman Sıfatıyla Görüş Bildirme

  Tarih: 02.07.2005 | Danışman
 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) |
  Yeni Türk Ticaret Kanunu Taslağının Muhasebe Ve Denetimle İlgili Maddelerine Yönelik Uzman Bilirkişi Sıfatıyla Görüş Bildirme |
  Yeni Türk Ticaret Kanunu Taslağının daha da olgunlaştırılması ve eksikliklerihnin giderilmesi amacıyla talebe ve davete binaen TTY tasarısının muhasebe Ve denetimle ilgili maddelerine yönelik uzman Danışman görüşü Bildirilmiştir. Bahse konu raporun bilimsel kısa bir özeti için ayrıca bkz. AKSOY, Tamer, “Yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Işığında Denetim ve Muhasebe Yasal Düzenleme Çerçevesine İlişkin Analitik Bir Değerlendirme”, Muhasebe ve Denetime Bakış, Turmob, Yıl:5, Sayı.16, Eylül 2005, sf.117-145

  Tarih: 01.05.2015 | Danışman
 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) |
  International (ROSC) Muhasebe Ve Denetim Standartlarına Ve Düzenlemelerine Uygunluk Projesi |
  Dünya Bankası tarafından yürütülen ve ülkemizde Maliye Bakanlığı, SPK, BDDK, Türmob, ASMMMO vb ulusal otoritelerin ortak katılımının sağlandığı ve görüşlerinin alındığı proje.ASMMMO-Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası adına (Denetim Standartları Komisyon Başkanı sıfatıyla) katılım ve Dünya Bankası heyetiyle ortak çalışma.

  Tarih: 03.03.2005 | Danışman
 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) |
  Uluslararası REPARIS Programı: Muhasebe Ve Denetim Düzenlemeleri Reformu |
  (REPARIS: Road to Europe: Program of Accounting Reform and Institutional Strengthening), Avrupa’ya Giden Yol: Muhasebe Reformu ve Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi Programı. Program, AB’ye aday ülkelerin muhasebe ve denetime ilişkin yasal düzenleme çerçevesini geliştirmeyi ve Regülasyonların AB müktesebatına uyumlaştırılmasını da (Harmonisation of the Regulatory Framework for Auditing and Accounting) hedeflemektedir. Bir diğer adı Geliştirilmiş Muhasebe ve Denetim Düzenlemeleri Programı (Advanced Program in Accounting and Auditing Regulation) olan program, toplam 28 modülden oluşmuştur.Dünya Bankası ve AB Komisyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen program, farklı uluslararası otoritelerce ortaklaşa yürütülmüştür. [Dünya Bankası (World Bank), Basel Komitesi, IFAC, Genişlemeden ve Tek Pazardan Sorumlu AB Komisyonu (European Commission-EnlargementInternal Market), Avrupa Yatırım Fonları ve Şirketleri Federasyonu (European Federation of Investment Funds and Companies),UNCTAD ve farklı AB ülkeleri temsilcileri)Programın süresi ve yeri :24 Mayıs 2005-Haziran 2006, Dünya Bankası Ankara Ofisi.

  Tarih: 24.05.2005 | Danışman
 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) |
  Uluslararası Denetim Standartlarının (UDS) 2004 versiyonunun Türkiye’ye Kazandırılması ve UDS’nin ilk kez kitap olarak yayınlanması (1.Faz) |
  3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) bünyesinde Türkiye Denetim Standartları Kurulu oluşturulmuştur. Bu kurul tarafından Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) bünyesindeki Uluslararası denetim ve Güvence Standartları Kurulunca yayınlanan Uluslararası Denetim Standartlarının (UDS) 2004 Versiyonunun 1.faz çalışması olarak Türkiye’ye Kazandırılması ve ilk kez kitap olarak yayınlanması amaçlanmıştır

  Tarih: 03.01.2004 | Danışman
 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) |
  Uluslararası Denetim Standartlarının (UDS) 2008 Versiyonunun Türkiye’ye Kazandırılması ve kitap olarak yayınlanması ( 2.Faz) |
  3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) bünyesinde Türkiye Denetim Standartları Kurulu oluşturulmuştur. Bu kurul tarafından Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) bünyesindeki Uluslararası denetim Standartları Kurulunca yayınlanan Uluslararası Denetim Standartlarının (UDS) 2008 Versiyonunun 2.faz çalışması olarak Türkiye’ye Kazandırılması ve kitap olarak yayınlanması amaçlanmıştır

  Tarih: 03.02.2008 | Proje Koordinatör Yrd.
 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) |
  Uluslararası Denetim Standartları (UDS) İle Tam Uyumlu Türkiye Denetim ve Güvence Standartlarının (TDS) Oluşturulması Ve tüm ilgili Kurum ve Kuruluşlara Uygulanmak Üzere Resmi Gazetede Yayınlanması |
  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), 660 sayılı KanunHükmünde Kararnameyle (KHK) kendisine verilen Türkiye Denetim Standartlarını (TDS)yayımlama yetkisi çerçevesinde, Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) tarafındanyayımlanan uluslararası standartları referans alma stratejisini benimsemiştir. Bu tercihülkemizin Avrupa Birliği adaylık sürecinin de bir gereği olup, 6102 sayılı Türk TicaretKanununda da aynen kabul görmüştür. Bununla birlikte, 26/12/2012 tarihli Bağımsız DenetimYönetmeliğinde Türkiye Denetim Standartları, 660 sayılı KHK uyarınca yürürlüğe konan, bilgisistemleri denetimi dâhil olmak üzere, bağımsız denetim alanında uluslararası standartlarlauyumlu eğitim, etik, kalite kontrol ve denetim standartları ile bu alana ilişkin diğerdüzenlemeler olarak tanımlanmıştır. IFAC çatısı altında oluşturulan üç bağımsız standart belirleyici kurul tarafından eğitim,etik, kalite kontrol ile güvence denetimi ve ilgili hizmetler standartları yayımlanmaktadır. Buüç kuruldan biri olan Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu(IAASB) tarafından bağımsız denetim, sınırlı bağımsız denetim, diğer güvence denetimleri veilgili hizmetlere ilişkin standartlar yayımlanmakta olup, KGK tarafından yukarıda zikredilen Uluslararası Denetim Standartları (UDS) İle Tam Uyumlu Türkiye Denetim ve Güvence Standartlarının (TDS) Oluşturulması Ve tüm ilgili Kurum ve Kuruluşlara Uygulanmak Üzere Resmi Gazetede Yayınlanması hedeflenmiştir

  Tarih: 10.08.2012 | Danışman
 • Tez Danışmanlıkları

 • Yüksek Lisans |
  İŞLETME (YL) (TEZLİ) |
  İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ

  Yazar: FATMA MERVE ŞİMŞEK YÜKSEL - Yıl: - Durum: Devam Ediyor
 • Yüksek Lisans |
  İşletme Ana Bilim Dalı |
  İbn Haldun Üniversitesi

  Yazar: ABDULLAI MOHAMMED - Yıl: 2020 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  İşletme Ana Bilim Dalı |
  İbn Haldun Üniversitesi

  Yazar: MURAT SAĞLAM - Yıl: 2020 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  İşletme Ana Bilim Dalı |
  İbn Haldun Üniversitesi

  Yazar: ÖZLEM KARACAN - Yıl: 2022 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  İşletme Ana Bilim Dalı |
  İbn Haldun Üniversitesi

  Yazar: MUHAMMET KAYISI - Yıl: 2022 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Hava Taşımacılığı Yönetimi Ana Bilim Dalı |
  İbn Haldun Üniversitesi

  Yazar: ONUR BAŞ - Yıl: 2022 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Hava Taşımacılığı Yönetimi Ana Bilim Dalı |
  İbn Haldun Üniversitesi

  Yazar: BERKCAN OKAN - Yıl: 2022 - Durum: Tamamlandı
 • Üniversite Dışı Deneyimler

 • OYAK (Ordu Yardımlaşma Kurumu) -
  Müfettiş Yardımcısı

  Başlangıç Tarihi: 1987 - Bitiş Tarihi: 1989
 • Oyak Denizcilik ve Liman İşletmeleri AŞ -
  Danışman

  Başlangıç Tarihi: 2018 - Bitiş Tarihi: 2019
 • OYAK (Ordu Yardımlaşma Kurumu) -
  Yetkili Müfettiş Yardımcısı

  Başlangıç Tarihi: 1989 - Bitiş Tarihi: 1990
 • OYAK (Ordu Yardımlaşma Kurumu) -
  Müfettiş

  Başlangıç Tarihi: 1990 - Bitiş Tarihi: 1997
 • OYAK (Ordu Yardımlaşma Kurumu) -
  Denetim Üst Yöneticisi (Chief Audit Executive-CAE)

  Başlangıç Tarihi: 2000 - Bitiş Tarihi: 2016
 • OYAK (Ordu Yardımlaşma Kurumu) -
  Teftiş Kurulu Başkanı (Chief Audit Executive-CAE)

  Başlangıç Tarihi: 1997 - Bitiş Tarihi: 2000
 • OYAK (Ordu Yardımlaşma Kurumu) -
  Denetim Başkanı (Chief Audit Executive-CAE)

  Başlangıç Tarihi: 2016 - Bitiş Tarihi: 2018
 • ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. -
  Yönetim Kurulu Üyesi

  Başlangıç Tarihi: 1991 - Bitiş Tarihi: 1992
 • BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. -
  Yönetim Kurulu Üyesi

  Başlangıç Tarihi: 1992 - Bitiş Tarihi: 1993
 • OYSA İSKENDERUN ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. -
  Yönetim Kurulu Üyesi

  Başlangıç Tarihi: 1993 - Bitiş Tarihi: 1994
 • GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. -
  Yönetim Kurulu Üyesi

  Başlangıç Tarihi: 1994 - Bitiş Tarihi: 1995
 • OMSAN LOJİSTİK A.Ş. -
  Yönetim Kurulu Üyesi

  Başlangıç Tarihi: 1995 - Bitiş Tarihi: 1997
 • OYAK BANK A.Ş. -
  Yönetim Kurulu Üyesi

  Başlangıç Tarihi: 1997 - Bitiş Tarihi: 2004
 • KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU -
  Denetim Standartları Danışma Kurulu Başkanı

  Başlangıç Tarihi: 2012 - Bitiş Tarihi: 2015
 • Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMMMO) -
  Denetim Standartları Komisyonu Başkanı

  Başlangıç Tarihi: 2013 - Bitiş Tarihi: 2016
 • Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMMMO) -
  Bağımsız Denetim ve Denetim Standartları Komisyonu Başkanı

  Başlangıç Tarihi: 2010 - Bitiş Tarihi: 2013
 • TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI KURULU -
  Denetim Standartları Komisyonu Başkanı

  Başlangıç Tarihi: 2004 - Bitiş Tarihi: 2010
 • TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI KURULU -
  Yönetim Kurulu Üyesi

  Başlangıç Tarihi: 2003 - Bitiş Tarihi:
 • Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMMMO) -
  Danışma Meclisi Üyesi

  Başlangıç Tarihi: 2004 - Bitiş Tarihi: 2016
 • Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) -
  Standartlar Kurulu Üyesi

  Başlangıç Tarihi: 2010 - Bitiş Tarihi: 2012
 • Türkiye Ekonomi Kurumu -
  Denetleme Kurulu Üyesi

  Başlangıç Tarihi: 2011 - Bitiş Tarihi: 2012
 • Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMMMO) -
  Muhasebe ve Denetim Standartları Komisyonu Başkan Yrd

  Başlangıç Tarihi: 2002 - Bitiş Tarihi: 2004
 • Dünya İç Denetçiler Enstitüsü, ABD (IIA-Instıtute Of Internal Audıtors, USA) -
  Ethics Board Member, Etik Kurulu Üyesi

  Başlangıç Tarihi: 2001 - Bitiş Tarihi: 2003
 • STAR (Sosyal Beşeri ve Temel Bilimler Akreditasyon ve Rating Derneği) -
  İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Kurulu Üyesi

  Başlangıç Tarihi: 2020 - Bitiş Tarihi:
 • Üyelikler

 • Başkan |

  Başlangıç Tarihi: 2013 - Bitiş Tarihi: 2016 - Durum: Aktif
 • Başkan |
  Bilimsel Kuruluş

  Başlangıç Tarihi: 2012 - Bitiş Tarihi: 2015 - Durum: Aktif
 • Başkan |

  Başlangıç Tarihi: 2010 - Bitiş Tarihi: 2013 - Durum: Aktif
 • Başkan |
  Bilimsel Kuruluş

  Başlangıç Tarihi: 2004 - Bitiş Tarihi: 2010 - Durum: Aktif
 • Başkan Yardımcısı |

  Başlangıç Tarihi: 2002 - Bitiş Tarihi: 2011 - Durum: Aktif
 • Üye |
  Bilimsel Kuruluş

  Başlangıç Tarihi: 2018 - Bitiş Tarihi: - Durum: Aktif
 • Üye |
  Bilimsel Kuruluş

  Başlangıç Tarihi: 2010 - Bitiş Tarihi: 2012 - Durum: Aktif
 • Üye |
  Bilimsel Kuruluş

  Başlangıç Tarihi: 2008 - Bitiş Tarihi: - Durum: Aktif
 • Üye |
  Bilimsel Kuruluş

  Başlangıç Tarihi: 2008 - Bitiş Tarihi: - Durum: Aktif
 • Üye |

  Başlangıç Tarihi: 2004 - Bitiş Tarihi: 2016 - Durum: Aktif
 • Üye |
  Bilimsel Kuruluş

  Başlangıç Tarihi: 2003 - Bitiş Tarihi: - Durum: Aktif
 • Üye |
  Bilimsel Kuruluş

  Başlangıç Tarihi: 2003 - Bitiş Tarihi: - Durum: Aktif
 • Üye |
  Bilimsel Kuruluş

  Başlangıç Tarihi: 2001 - Bitiş Tarihi: 2003 - Durum: Aktif
 • Üye |

  Başlangıç Tarihi: 2000 - Bitiş Tarihi: - Durum: Aktif
 • Üye |

  Başlangıç Tarihi: 2000 - Bitiş Tarihi: - Durum: Aktif
 • Üye |

  Başlangıç Tarihi: 1986 - Bitiş Tarihi: - Durum: Aktif
 • Yönetim Kurulu Üyesi |
  Bilimsel Kuruluş

  Başlangıç Tarihi: 2011 - Bitiş Tarihi: 2012 - Durum: Aktif
 • Yönetim Kurulu Üyesi |
  Bilimsel Kuruluş

  Başlangıç Tarihi: 2003 - Bitiş Tarihi: 2014 - Durum: Aktif
 • Yönetim Kurulu Üyesi |

  Başlangıç Tarihi: 1997 - Bitiş Tarihi: 2003 - Durum: Aktif
 • Yönetim Kurulu Üyesi |

  Başlangıç Tarihi: 1995 - Bitiş Tarihi: 1997 - Durum: Aktif
 • Yönetim Kurulu Üyesi |

  Başlangıç Tarihi: 1994 - Bitiş Tarihi: 1995 - Durum: Aktif
 • Yönetim Kurulu Üyesi |

  Başlangıç Tarihi: 1993 - Bitiş Tarihi: 1994 - Durum: Aktif
 • Yönetim Kurulu Üyesi |

  Başlangıç Tarihi: 1992 - Bitiş Tarihi: 1997 - Durum: Aktif
 • Yönetim Kurulu Üyesi |

  Başlangıç Tarihi: 1991 - Bitiş Tarihi: 1992 - Durum: Aktif
 • Üye |

  Başlangıç Tarihi: 1995 - Bitiş Tarihi: - Durum: Aktif
 • Üye |
  Bilimsel Kuruluş

  Başlangıç Tarihi: 2022 - Bitiş Tarihi: 2022 - Durum: Aktif
 • Üye |
  Bilimsel Kuruluş

  Başlangıç Tarihi: 2022 - Bitiş Tarihi: 2022 - Durum: Aktif
 • Üye |
  Bilimsel Kuruluş

  Başlangıç Tarihi: 2022 - Bitiş Tarihi: 2022 - Durum: Aktif
 • Üye |
  Bilimsel Kuruluş

  Başlangıç Tarihi: 2021 - Bitiş Tarihi: 2021 - Durum: Aktif
 • Üye |
  Bilimsel Kuruluş

  Başlangıç Tarihi: 2021 - Bitiş Tarihi: 2021 - Durum: Aktif
 • Üye |
  Bilimsel Kuruluş

  Başlangıç Tarihi: 2020 - Bitiş Tarihi: 2022 - Durum: Aktif
 • Kitaplar

 • ULUSLARARASI |
  Bilimsel Kitap |
  Accounting and Finance Innovations

  Yıl: 2021 - Dil:İngilizce - ISBN:978-1-83968-571-2 , http://DOI: 10.5772/intechopen.98207 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Finansal Bilgi Yönetimi >Denetim>Kurumsal Yönetişim>Block chain
 • ULUSLARARASI |
  Bilimsel Kitap |
  Disruptive Technologies and Eco-Innovation for Sustainable Development

  Yıl: 2022 - Dil:İngilizce - ISBN:9781799889021. (https://www.igi-global.com/chapter/application-of-fuzzy-topsis-and-taguchi-methods-for-optimization-problems-with-disruptive-risk/286446) | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Denetim>Kurumsal Yönetişim>Finansal Bilgi Yönetimi
 • ULUSLARARASI |
  Bilimsel Kitap |
  Auditing Ecosystem and Strategic Accounting in the Digital Era: Global Approaches and New Opportunities

  Yıl: 2021 - Dil:İngilizce - ISBN:978-3-030-72628-7 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Denetim>Finansal Bilgi Yönetimi >Finansal Muhasebe >Kurumsal yönetişim
 • ULUSLARARASI |
  Bilimsel Kitap |
  Auditing Ecosystem and Strategic Accounting in the Digital Era: Global Approaches and New Opportunities

  Yıl: 2021 - Dil:İngilizce - ISBN:978-3-030-72628-7 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Denetim>Adli Muhasebe >İç Kontrol>kurumsal yönetim
 • ULUSLARARASI |
  Bilimsel Kitap |
  Auditing Ecosystem and Strategic Accounting in the Digital Era: Global Approaches and New Opportunities

  Yıl: 2021 - Dil:İngilizce - ISBN:978-3-030-72628-7 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Denetim>İç Kontrol>Adli Muhasebe >Muhasebe, iç denetim
 • ULUSLARARASI |
  Bilimsel Kitap |
  Financial Ecosystem and Strategy in the Digital Era: Global Approaches and New Opportunities

  Yıl: 2021 - Dil:İngilizce - ISBN:978-3-030-72624-9 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Denetim>İç Kontrol>Kurumsal Yönetişim>iç denetim
 • ULUSLARARASI |
  Bilimsel Kitap |
  Financial Ecosystem and Strategy in the Digital Era: Global Approaches and New Opportunities

  Yıl: 2021 - Dil:İngilizce - ISBN:978-3-030-72624-9 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Çağdaş Bankacılıktaki Son Eğilimler ve Türkiye’de Uluslarüstü Bankacılık: Sistematik ve Analitik Bir Yaklaşım

  Yıl: 1998 - Dil:Türkçe - ISBN:975-6951-06-0 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe
 • ULUSLARARASI |
  Bilimsel Kitap |
  İç Denetim: Kuruma Değer Katmak

  Yıl: 2020 - Dil:Türkçe - ISBN:978-975-02-5955-5, https://www.seckin.com.tr/kitap/924588543 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Süreci ile KOBİ’ler, Bankalar ve Kurumsal İşletmeler Işığında Basel ve İç Kontrol

  Yıl: 2010 - Dil:Türkçe - ISBN:978-975-555-193-7 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>İç Kontrol>Denetim>Finansal Bilgi Yönetimi >İç kontrol,iç denetim, denetim,Basel
 • ULUSAL |
  Ansiklopedi Maddesi |
  TÜBİTAK Sosyal Bilimler Ansiklopedisi

  Yıl: 2021 - Dil:Türkçe - ISBN:978-605-312-431-3 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Finansal Muhasebe >Uluslararası Muhasebe >Finansal Bilgi Yönetimi >muhasebe ve finansal raporlama standartları, UFRS, UMS,TFRS, TMS
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Basel II ve İç Kontrol

  Yıl: 2007 - Dil:Türkçe - ISBN:978-975-555-134-0 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Denetim

  Yıl: 2002 - Dil:Türkçe - ISBN:975-464-228-1 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  İç Denetim

  Yıl: 2014 - Dil:Türkçe - ISBN:XX | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Ortak Pazarla Muhtemel Bir Entegrasyon Işığında Türk Otomotiv Sanayii Yatırımları

  Yıl: 1990 - Dil:Türkçe - ISBN: | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Etik Ulusal ve Uluslararası Etik İlkelere Yönelik Karşılaştırılmalı Bir İnceleme: Muhasebe Meslek Etiği

  Yıl: 2006 - Dil:Türkçe - ISBN:975-464-365-7 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Tüm Yönleriyle Denetim: AB ile Müzakere ve Uyum Sürecinde Denetimde Yeni Bir Paradigma

  Yıl: 2006 - Dil:Türkçe - ISBN:975-464-228-1 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Yönetimde İnsan Kaynakları Çalışmaları

  Yıl: 2010 - Dil:Türkçe - ISBN:978-605-5593-24-7 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
 • ULUSLARARASI |
  Bilimsel Kitap |
  Auditing Ecosystem and Strategic Accounting in the Digital Era: Global Approaches and New Opportunities

  Yıl: 2021 - Dil:İngilizce - ISBN:978-3-030-72628-7 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Denetim>Finansal Muhasebe >Kurumsal Yönetişim
 • ULUSLARARASI |
  Bilimsel Kitap |
  Financial Ecosystem and Strategy in the Digital Era: Global Approaches and New Opportunities,

  Yıl: 2021 - Dil:İngilizce - ISBN:978-3-030-72624-9 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Finansal Bilgi Yönetimi >Mali Tablo Analizi >Mali Tablo Analizi
 • Makaleler

 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  An Empirical Analysis on the Determinants of Fraud Cases in Turkey

  Yıl: 2012 - Yazar Sayısı: 2 - İndeks: Index Copernicus, EBSCOhost, Cabell’xxs Directories, Ulrichsweb, DOAJ, JournalSeek, Gale, The Australian Research Council (ARC), The Excellence in Research for Australia (ERA)/, www.arc.gov.au/era/era_2012/era_journal_list.htm) , The company Massmann International Booksellers
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  Establishment of Effective Internal Audit Function: Recommendations for Best Practice

  Yıl: 2012 - Yazar Sayısı: 2 - İndeks: Index Copernicus International, ProQuest CSA-Natural Sciences, EBSCO, Library of U.S Congress, Database of EBSCO, Massachusetts USA, Ulrich’xxs periodicals Directory, Australian ERA, ABDC (Australian Business Deans Council), Nyenrode, Universe Digital Library Sdn Bhd (UDLSB), Malaysia, , SSRN, Crossref, Chinese Database of CEPS, American Federal Computer Library Center (OCLC)-USA, Chinese Scientific Journals Database, VIP Corporation Chongqing China, Summon Serials Solutions, Google Scholar (h5-index: 9 h5-median: 13), Scholar Steer, J-Gate, Academic Keys, Electronic Journals Library, Polish Scholarly Bibliography, Pubicon Science Index, CiteFactor (USA), getCITED, Newjour, Scientific Indexing Services, INNO SPACE, SJournals, Turkish Education Index, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), InfoBase Index, WorldCat, Pubget, Directory of Indexing and Impact Factor
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  Derecelendirme Süreci Işığında Basel II ‘nin Kobilere Etkileri ve Kobilerce Atılması Gereken Adımlar: Analitik Bir Bakış

  Yıl: 2007 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: Ebscohost, TR dizin
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Uluslararası Denetim Standartlarına Geçiş Sürecinde AB Denetim Müktesebatı ve Yeni AB 8.Denetim Direktif Tasarısına Karşılaştırmalı Bir Bakış

  Yıl: 2005 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: TR DİZİN
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler Bağlamında İç Kontrol ve İç Kontrol Gerekliliği: Analitik Bir İnceleme

  Yıl: 2005 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: Ebsco, TR dizin
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  Assessing financial risk management in local governments : Case of Istanbul Metropolitan Municipality (IMM)

  Yıl: 2020 - Yazar Sayısı: 2 - İndeks: Index Copernicus, ProQuest, Econpapers, IDEAS, BASE, SCILIT, Google Scholar, OAI, and Asos Index.
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  Examining the effects of internal control system on crisis management skills:The case of IMM fire service department

  Yıl: 2020 - Yazar Sayısı: 2 - İndeks: Index Copernicus, ProQuest, ProQuest Business Premium Collection, DOAJ, Ulrich's, RePEc, EconPapers, IDEAS, BASE, EDIRC, Scilit, Sherpa Romeo, Google Scholar, WorldCat, EuroPub, Asos Index, OAJI, Rice Bibliography, AqEcon, and WAICENTO.
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  Increasing importance of internal control in the light of global developments, national and international standards and regulations

  Yıl: 2020 - Yazar Sayısı: 2 - İndeks: EBSCOhost, TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin, ASOS Index
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  Assessing bank’s internal control effectiveness: The case of Ghanaian listed banks

  Yıl: 2020 - Yazar Sayısı: 2 - İndeks: Index Copernicus, ProQuest, ProQuest Business Premium Collection, DOAJ, RePEc, EconPapers, IDEAS, BASE, EDIRC, Scilit, Google Scholar, WorldCat, EuroPub, Asos Index Rice Bibliography, AqEcon, and WAICENTO, Crossref
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  Economic Demand For An Effective Audit Committee To Monitor Management In The Light Of Corporate Governance Mechanism And Oversight Of The Firms’ Internal Control Structure: A Theoretical Glance

  Yıl: 2010 - Yazar Sayısı: 2 - İndeks: Ebscho
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  Risk Odaklı İç Denetim Sürecinde Operasyonel Risklerin Belirlenip Ölçülmesine Yönelik Uygulamalı Bir 3x5 Risk Matriksi ve Risk Analiz Anket Formu Önerisi

  Yıl: 2018 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: Proquest, ABI/INFORM Global, EBSCO Business Source Complete, ULAKBİM Sosyal Bilimler
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Basel II Sermaye Yeterliliği Düzenlemesinin AB İpotekli Konut Finansman (Mortgage) Piyasalarına Etkisi: Karşılaştırmalı Bir İnceleme(EN:The Impact of Basel II The Capital Adequacy Directive on the European Mortgage Markets)

  Yıl: 2006 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: TR DİZİN
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Küresel Etkili Muhasebe ve Denetim Skandallarının Nedenleri Işığında Sarbanes-Oxley Yasası ile SPK Düzenlemesinin Karşılaştırılması

  Yıl: 2005 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: TR DİZİN
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  Measuring the Internal Audit Performance: Tips for Succesful Implementation in Turkey

  Yıl: 2013 - Yazar Sayısı: 2 - İndeks: EbscoHost Research Databases, Cabell’xxs Directories, İndex Copernicus, Ulrich’xxs Periodicals Directory, DOAJ, Journal Seek
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Bağımsız Denetim Şirketleri İçin Ulusal ve Uluslararası Düzenlemelerle Uyumlu Çok Yönlü Bir İç Kontrol Anket Formu Önerisi

  Yıl: 2005 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: TR DİZİN
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  AB İpotekli Konut Finansman Piyasalarının Değişim ve Gelişiminde Etki Yaratan Faktörler ve Dinamikler

  Yıl: 2005 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: TR DİZİN
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  The Major Effects of BASEL II to Small and Mid-Sized Enterprises: An Empirical Work on Companies Quoted to KOSGEB

  Yıl: 2008 - Yazar Sayısı: 2 - İndeks: EBSCO
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  The Role of Modern Internal Auditing and Corporate Governance in Turkey: A Sound Comparison with the Global Internal Auditing Standards and A Benchmark Analysis on Companies with Corporate Governance Rating Scores that Listed In Istanbul Stock Exchange Co

  Yıl: 2010 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: EBSCO Host Academic Search Complete, Ulakbim
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  The Impact of Corporate Governance On Accounting Measures of Financial Performance, Liabilities Volume, Credit Usage And Trade Openness: An Empirical Study on Turkısh SMSs

  Yıl: 2010 - Yazar Sayısı: 2 - İndeks: Ebsco, Ulakbim
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Finansal Muhasebe ve Raporlama Standartlarında Uyumlaştırma ve UMS/UFRS Bazında Küresel Muhasebe Standartları Setine Yöneliş Eğilimi

  Yıl: 2005 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: TR DİZİN
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Müzakere Süreci Işığında AB Muhasebe Hukukundaki Düzenlemeler

  Yıl: 2005 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: ASOS
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Işığında Denetim ve Muhasebe Yasal Düzenleme Çerçevesine İlişkin Analitik Bir Değerlendirme(ENG: An Analitical Evaluation of the Regulatory Framework on Accounting and Auditing in the Light of the New Proposal Drafted of

  Yıl: 2005 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: TR DİZİN
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Basel I-II Sermaye Yeterliliği Uzlaşıları Işığında Bilanço Varlıklarında Risk-Bazlı Ağırlıklandırma ve Risk-Odaklı Kredi Fiyatlamasının Çok Yönlü Etkilerine Yönelik Bir İnceleme

  Yıl: 2005 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: TR DİZİN
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  Application of M-SWARA and TOPSIS Methods in the Evaluation of Investment Alternatives of Microgeneration Energy Technologies

  Yıl: 2022 - Yazar Sayısı: 4 - İndeks: SCI
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  Analysis of Environmental Priorities for Green Project Investments Using an Integrated q-Rung Orthopair Fuzzy Modeling

  Yıl: 2022 - Yazar Sayısı: 6 - İndeks: SCI
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  Assessing the effect of proactive maintenance scheduling on maintenance costs and airline profitability: The case of Turkish Airlines Technic

  Yıl: 2022 - Yazar Sayısı: 2 - İndeks: Index Copernicus (Journals Master List), ProQuest, ProQuest(ABI/INFORM), ProQuest Business Premium Collection, EBSCO, DOAJ, Ulrich's, Mendeley, RePEc, EconPapers, IDEAS, BASE, EDIRC, Dimensions, Scope Database, Scilit, Sherpa Romeo, Google Scholar, Semantic Scholar, DRJI, EconBiz, WorldCat, EuroPub, Asos Index, OAI, OAJI, Rice Bibliography, AqEcon, and WAICENTO.
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  Examining the impact of cargo and ancillary revenues on net profit for full service carrier airlines

  Yıl: 2022 - Yazar Sayısı: 2 - İndeks: ProQuest, Index Copernicus, RePEc, Econpapers, IDEAS, BASE, SCILIT, Dimensions, Scope Database, Google Scholar, Semantic Scholar, EconBIZ, WorldCat, OAI, Asos Index
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  Golden cut oriented QROF decision making approach to evaluation of renewable energy alternatives for microgeneration system investments

  Yıl: 2022 - Yazar Sayısı: 4 - İndeks: SCI-Expanded
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  Complex fuzzy assessment of green flight activity investments for sustainable aviation industry

  Yıl: 2022 - Yazar Sayısı: 5 - İndeks: SCI-Expanded
 • Temel Bilgiler

 • Muhasebe |
  Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı

  Güncelleme Tarihi: 2022-11-30 11:53:56