PROFESÖR DOKTOR

TAMER AKSOY

YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ

tamer.aksoy@ihu.edu.tr

Hakkında

Kısa Özgeçmiş

Prof. Dr. Tamer Aksoy, 1965 yılında Ankara’da doğdu. A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu (1986). Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Bölümünden (ekonomi ve otomotiv sanayi yatırımları alanında) Yüksek Lisans (1989), Gazi Üniversitesi İktisat Bölümünden ise (uluslararası bankacılık alanında) Doktora  derecesini aldı (1997). İşletme Bölümü “Muhasebe ve Finans” anabilim dalında önce Doçent (2007) daha sonra da Profesör oldu (2018).

Uluslararası sınavlar neticesinde çeşitli ülkelerde mesleki, bilimsel ve akademik incelemelerde bulundu. Ulusal/uluslararası staj, seminer, sempozyum, kongre ve konferanslara katıldı. Doktora çalışmaları sırasında girdiği uluslararası bir sınavı ‘excellent’ derecesiyle kazanarak İsviçre Citicorp Investment Bank bünyesinde Finansal Kontrol departmanında ‘Finansal Kontrol ve Mali Denetim’ konusunda kısa süreli çalıştı.

Doktora derecesini takip eden süreçte (1997-2018) sırasıyla; T.C. Merkez Bankası bünyesinde yarı zamanlı DR ÖĞRETİM GÖREVLİSİ olarak; TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi ve Near East University bünyelerinde yarı zamanlı DOÇ. DR. olarak çalıştı. 29.06.2018 tarihinden beri de İbn Haldun Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi İşletme (İng.) Bölümünde tam zamanlı PROF. DR. olarak görev yapmaktadır.

“Finansal muhasebe, yönetim muhasebesi, finansal bilgi yönetimi, stratejik denetim, iç denetim, iç kontrol, finansal analiz teknikleri,  yöneticiler için muhasebe ve finans, uluslararası bankacılık, muhasebe/denetim etiği grubu dersler verdi/ vermektedir.

(Talebe ve davete binaen) T.C.Merkez Bankası, İnsan Kaynakları ve Eğitim Genel Müdürlüğü, TCMB Eğitim Merkezinde yarı-zamanlı ‘Dr.Öğretim Görevlisi’ olarak ‘Dünya Bankacılığındaki Son Eğilimler ve Yeni Finansal Teknikler”’ konularında ders verdi (1997-2002).

(Talebe ve davete binaen) Dünya Bankası, Avrupa Birliği (AB) ve ülkemiz tarafından ortaklaşa yürütülen muhasebe ve denetime ilişkin ulusal/uluslararası ortak reform projeleri ile denetim, muhasebe, iç denetim, iç kontrol ve risk yönetimi sistemlerini kapsayan iç sistemlerle ilgili yasal ve mesleki düzenlemelere aktif olarak katıldı ve tüm düzenlemelere uzman bilirkişi olarak görüş bildirdi.

(Talebe ve davete binaen) Uluslararası Denetim Standartlarının (UDS) ülkemize kazandırılmasında ve denetim mesleğinin geliştirilmesinde öncü, aktif ve etkin rol üstlendi. 

(Talebe ve davete binaen) AB denetim müktesebatı ve AB muhasebe müktesebatı ile yeni Bankacılık Kanunu ve yeni Türk Ticaret Kanununun (TTK) bilhassa denetim ve iç sistemlere (finansal muhasebe, iç denetim, iç kontrol, kurumsal risk yönetimi sistemlerine) ait maddelerine yönelik çalışmalarda uzman bilirkişi olarak aktif rol aldı ve uzman görüşü bildirdi.

(Talebe ve davete binaen) Ayrıca, 18.12. 2013 tarihinde Türkiye’nin tam üyeliğiyle sonuçlanan  Avrupa Muhasebeciler Federasyonu (FEE)' na üyelik müzakere sürecinde, FEE heyetiyle yapılan ortak toplantı ve çalışmalara Türkiye adına Türkiye Denetim Standartları Kurulu üyesi sıfatıyla aktif katılım sağladı.

(Denetim ekosistemi, Stratejik denetim, iç denetim, bağımsız denetim, muhasebe denetimi,  iç kontrol, Uluslararası Denetim Standartları (UDS), finansal denetim, finansal bilgi yönetimi, kurumsal yönetim, muhasebe ve denetim meslek etiği, UFRS, hile/suistimal inceleme, Basel I-II-III, uluslararası bankacılık ve otomotiv sanayii  konularını içerecek şekilde) Bazıları konusunda bir ilk’i oluşturan toplam  7 (yedi) kitabı yayımlandı.
 

Prof. Aksoy’un; 2021 yılında uluslararası tanınmış yayınevlerinden Springer tarafından İngilizce yayımlanmış, Editörlüğünü yaptığı 2 uluslararası editoryal kitabı bulunmaktadır. Bunlara ilaveten, uluslararası denetim standartları alanında ulusal düzeyde yayınlanmış çeviri/editoryal 3 kitabı daha bulunmaktadır. .

Ayrıca, farklı bilimsel ve mesleki etkinliklerde sunulmuş çok sayıda ulusal/uluslararası bildirileri ile Scopus/SSCI, SCI, WOS dahil uluslararası hakemli alan endekslerinde yayınlanmış çok sayıda bilimsel makalesi, kitap bölümü, editoryal kitapları ile  yayınlarına yapılan çok sayıda bilimsel atıf bulunmaktadır

(23.05.2024 itibarıyla GOOGLE SCHOLAR Uluslararası Bilimsel Atıf Indeksi):

Atıf sayısı: 1622

h-endeksi: 20

i10-endeksi: 42

Ulusal/Uluslararası endekslerde taranan çeşitli akademik dergilerde Baş Editör, Konuk Editör, Bilim/ Danışma/ Hakem/ Editörler Kurulu üyelikleri bulunmaktadır..

 

Öte yandan Prof. Tamer Aksoy’un, yaklaşık 38 yıllık akademik kariyerinin yanı sıra iş dünyasında da yaklaşık 33 yıllık uzun ve geniş bir iş tecrübesi bulunmaktadır. Aksoy bu kapsamda, ülkemizin en büyük tamamlayıcı mesleki emeklilik fonu ve en büyük ikinci holdingi durumundaki çok şirketli büyük bir Kurumda (Ordu Yardımlaşma Kurumu-OYAK) ayrı ayrı yapılan müfettişlik ve uzmanlık giriş sınavlarını (birincilikle) kazandı ve Müfettiş Yardımcısı olarak işe başladı (Mart 1987). 2 yıl sonra resen denetim/teftiş yetkisi verilerek Yetkili Müfettiş Yardımcısı (1989) kadrosuna atandı. 3 yıllık yeterlik sürecini müteakiben yapılan Müfettiş yeterlik sınavlarını (birincilikle) geçerek Müfettiş oldu. 7 yıllık Müfettişlik görevini (müf.yrd, yetkili müf. yrd. dönemleri dahil toplamda 10 yıllık Müfettişlik dönemini) takiben terfien Teftiş Kurulu Başkanlığı’na atandı (Ocak 1997).

OYAK Grubunda (Kurum ve farklı sektörlerde her biri sektörünün en büyük ilk üç firması arasında bulunan yurtiçi ve yurtdışı yaklaşık 25 ülkedeki 140'ı aşan ticari Grup şirketinin temel fonksiyonları ve tüm faaliyetleri ile kurumsal yönetim, kurumsal risk yönetimi, iç kontrol süreçlerinin kontrol/ denetim/ inceleme/ soruşturma/ suistimal/hile(fraud) riski denetimlerinde) OYAK’ta önce 10 yıl Müfettiş, takiben yaklaşık 22 yıl da Gruptaki denetim/teftiş grubunun üst düzey yöneticisi (CAE-Chief Audit Executive) olarak görev yaptı.

Yaklaşık 37 yıllık interdisipliner akademik çalışmalarına ilaveten, 33 yıl boyunca OYAK’ın ve  yurtiçi/yurtdışı yaklaşık 25 ülkedeki 140’ı aşan ticari OYAK Grup şirketinin temel fonksiyonlarının ve tüm faaliyetlerinin uzun yıllar denetlenmesi, incelenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesine dayalı çalışmalar neticesinde Prof. Aksoy, işletme kurumsal yönetiminin çok çeşitli alanlarında önemli stratejik interdisipliner mesleki birikimler ve kazanımlar edindi.

OYAK Grubunda, OYAK Denetim Başkanı (CAE-Chief Audit Executive) olarak görevini Nisan 2018’e kadar sürdürdü. Daha sonra atandığı OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri AŞ bünyesinde Şubat 2019 tarihine kadar yaklaşık 1  yıl Danışman (CEO Danışmanı) olarak çalıştı.

Ayrıca, farklı sektörlerde, OYAK Grubuna ait ticari şirketlerde yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı [ Adana Çimento Sanayi TAŞ (2 yıl), Bolu Çimento AŞ (2 yıl),  Goodyear Lastikleri TAŞ (2 yıl), OYSA İskenderun Çimento AŞ (2 yıl), Omsan Lojistik AŞ (3 yıl), Oyak Bank  (7 yıl) ].

Halihazırda, 29.06.2018  tarihinde atandığı İbn Haldun Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi İşletme (İng.) Bölümünde ‘Muhasebe ve Finans Profesörü’, ‘Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi’ ve “Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans Programı Koordinatörü” olarak görev yapmaktadır.

Ulusal/ Uluslararası çeşitli mesleki unvan ve ruhsatlara sahiptir. [Bağımsız Denetçi (KGK-BD) Ruhsatı (Kamu Gözetimi Kurumu-KGK), Uluslararası Risk Yönetimi Güvencesi Uzmanı Ruhsatı (CRMA-Certification in Risk Management Assurance), Uluslararası Suistimal İnceleme Uzmanı Ruhsatı (CFE-Certified Fraud Examiner, ACFE),  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Ruhsatı (CPA-Certified Public Accountant)]

Ayrıca, (pek çoğu talebe ve davete binaen) ulusal/ uluslararası düzeyde, üyesi olduğu bazı mesleki kuruluşlarda da uzun yıllar gönüllülük esaslı çeşitli mesleki görevler üstlenmiştir. [Örn: (KGK’nın özel davetine binaen) T.C.Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK)-Denetim Standartları Danışma Kurulu Başkanı,  IIA-The Institute of Internal Auditors, ABD (Dünya İç Denetçiler Enstitüsü)  Etik Standartlar Kurulu Üyesi, ASMMMO Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası-Denetim Standartları Komisyonu Başkanı, ASMMMO Bağımsız Denetim ve Denetim Standartları Komisyonu Başkanı, ASMMMO Muhasebe ve Denetim Standartları Komisyonu Başkan Yrd., Türkiye Denetim Standartları Kurulu-Yönetim Kurulu Üyesi, ASMMMO-Danışma Meclisi Üyesi, TİDE Türkiye İç Denetim Enstitüsü Etik Standartlar Kurulu Üyesi, Türkiye Ekonomi Kurumu-Denetleme Kurulu Üyesi,  IIA-The Institute of Internal Auditors, ABD (Dünya İç Denetçiler Enstitüsü) aktif üyesi, Dünya Suistimal/Yolsuzluk/Hile İnceleme Uzmanları Birliği (ACFE-Association of Certified Fraud Examiners, USA) aktif Üyesi ve USİUD-Uluslararası Suistimal İnceleme Uzmanları Derneği aktif üyesi vb]

Finansal muhasebe, yönetim muhasebesi, finansal bilgi yönetimi, stratejik denetim, bağımsız denetim, iç denetim, iç kontrol, finansal analiz teknikleri/finansal tablolar analizi,  yöneticiler için muhasebe ve finans, kurumsal yönetişim, muhasebe/denetim etiği ve sürdürülebilirlik özel ilgi alanları arasındadır.

YDS/YÖKDİL (İngilizce): 92,5/100 Sonbahar 2018

Akademik Veriler

Eğitim Bilgisi

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DOKTORA
 • SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ -> İKTİSAT ANABİLİM DALI ->
 • Ülke: TÜRKİYE
1989 - 1997

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

YÜKSEK LİSANS
 • SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ -> İKTİSAT (YL) (TEZLİ) ->
 • Ülke: TÜRKİYE
1987 - 1989

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Lisans
 • SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ -> İKTİSAT BÖLÜMÜ -> İKTİSAT PR.
 • Ülke: TÜRKİYE
1982 - 1986
Akademik Veriler

Akademik Görevler

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ

YURT İÇİ
 • İŞLETME PR. (İNGİLİZCE) (TAM BURSLU) -> YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ -> İŞLETME BÖLÜMÜ
 • Ülke: TÜRKİYE
 • Bilim Dalı: Muhasebe
 • Uzmanlık Alanı: Muhasebe
2018 -

Yakin Dogu Üniversitesi

YURT DIŞI
 • İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ -> BANKACILIK VE FİNANS/ Bankacılık ve Finans Prg.
 • Ülke: KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
 • Bilim Dalı: Muhasebe
 • Uzmanlık Alanı: Muhasebe
2016 - 2018

Yakin Dogu Üniversitesi

YURT DIŞI
 • BANKACILIK VE FİNANS/ BANKACILIK VE FİNANS PR. -> İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ -> İŞLETME
 • Ülke: KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
 • Bilim Dalı: Muhasebe
 • Uzmanlık Alanı: Muhasebe
2015 - 2016

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ

YURT İÇİ
 • SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ -> İŞLETME (YL) (TEZLİ)
 • Ülke: TÜRKİYE
 • Bilim Dalı: Muhasebe
 • Uzmanlık Alanı: Muhasebe
2012 - 2012

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

YURT İÇİ
 • İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ -> İŞLETME BÖLÜMÜ
 • Ülke: TÜRKİYE
 • Bilim Dalı: Muhasebe
 • Uzmanlık Alanı: Muhasebe
2008 - 2012
Akademik Veriler

İdari Görevler

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ

YURT İÇİ
 • Görev: Komisyon Üyeliği
 • Ülke: TÜRKİYE
2021 -

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ

YURT İÇİ
 • Görev: Komisyon Üyeliği
 • Ülke: TÜRKİYE
2019 -

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ

YURT İÇİ
 • Görev: Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Ülke: TÜRKİYE
2019 -

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ

YURT İÇİ
 • Görev: Komisyon Üyeliği
 • Ülke: TÜRKİYE
2022 -

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ

YURT İÇİ
 • Görev: Eğitim Koordinatörü
 • Ülke: TÜRKİYE
2022 -
Akademik Veriler

Dil Bilgisi

İNGİLİZCE

YÖKDİL: 92.5
2018
Akademik Veriler

Kitaplar

History of Accounting, Management, Business and Economics, Volume I.

ULUSLARARASI - BİLİMSEL KİTAP
 • SİNGAPUR -> Singapore, Gateway East
 • Yazar Sayısı: 2
 • Yayıncı: SPRINGER, Singapore
 • ISBN: 978-981-99-3346-4
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Baskı Tipi: BASILI+ELEKTRONİK
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Muhasebe Tarihi>Mali Tablo Analizi>Finansal Bilgi Yönetimi>banking,banking history,bank management, active and passive management,banking and finance
2023

Disruptive Technologies and Eco-Innovation for Sustainable Development

ULUSLARARASI - BİLİMSEL KİTAP
 • AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ->
 • Yazar Sayısı: 3
 • Yayıncı: IGI Global
 • ISBN: 9781799889021. (https://www.igi-global.com/chapter/application-of-fuzzy-topsis-and-taguchi-methods-for-optimization-problems-with-disruptive-risk/286446)
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Baskı Tipi: BASILI+ELEKTRONİK
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Denetim>Kurumsal Yönetişim>Finansal Bilgi Yönetimi
2022

Financial Ecosystem and Strategy in the Digital Era: Global Approaches and New Opportunities

ULUSLARARASI - BİLİMSEL KİTAP
 • İSVİÇRE -> Cham
 • Yazar Sayısı: 2
 • Yayıncı: Springer Nature AG, Switzerland
 • ISBN: 978-3-030-72624-9
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Baskı Tipi: BASILI+ELEKTRONİK
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe
2021

Financial Ecosystem and Strategy in the Digital Era: Global Approaches and New Opportunities,

ULUSLARARASI - BİLİMSEL KİTAP
 • İSVİÇRE -> Cham
 • Yazar Sayısı: 2
 • Yayıncı: Springer Nature AG, Switzerland
 • ISBN: 978-3-030-72624-9
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Baskı Tipi: BASILI+ELEKTRONİK
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Finansal Bilgi Yönetimi >Mali Tablo Analizi >Mali Tablo Analizi
2021

Auditing Ecosystem and Strategic Accounting in the Digital Era: Global Approaches and New Opportunities

ULUSLARARASI - BİLİMSEL KİTAP
 • İSVİÇRE -> CHAM
 • Yazar Sayısı: 2
 • Yayıncı: Springer Nature AG, Switzerland
 • ISBN: 978-3-030-72628-7
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Baskı Tipi: BASILI+ELEKTRONİK
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Denetim>Finansal Muhasebe >Kurumsal Yönetişim
2021

Accounting and Finance Innovations

ULUSLARARASI - BİLİMSEL KİTAP
 • İNGİLTERE -> Londra
 • Yazar Sayısı: 2
 • Yayıncı: IntechOpen Ltd
 • ISBN: 978-1-83968-571-2 , http://DOI: 10.5772/intechopen.98207
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Baskı Tipi: BASILI+ELEKTRONİK
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Finansal Bilgi Yönetimi >Denetim>Kurumsal Yönetişim>Block chain
2021

Financial Ecosystem and Strategy in the Digital Era: Global Approaches and New Opportunities

ULUSLARARASI - BİLİMSEL KİTAP
 • İSVİÇRE -> Cham
 • Yazar Sayısı: 2
 • Yayıncı: Springer Nature AG, Switzerland
 • ISBN: 978-3-030-72624-9
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Baskı Tipi: BASILI+ELEKTRONİK
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Denetim>İç Kontrol>Kurumsal Yönetişim>iç denetim
2021

Auditing Ecosystem and Strategic Accounting in the Digital Era: Global Approaches and New Opportunities

ULUSLARARASI - BİLİMSEL KİTAP
 • İSVİÇRE -> Cham
 • Yazar Sayısı: 2
 • Yayıncı: Springer Nature AG, Switzerland
 • ISBN: 978-3-030-72628-7
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Baskı Tipi: BASILI+ELEKTRONİK
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Denetim>İç Kontrol>Adli Muhasebe >Muhasebe, iç denetim
2021

Auditing Ecosystem and Strategic Accounting in the Digital Era: Global Approaches and New Opportunities

ULUSLARARASI - BİLİMSEL KİTAP
 • İSVİÇRE -> Cham
 • Yazar Sayısı: 2
 • Yayıncı: Springer Nature AG Switzerland
 • ISBN: 978-3-030-72628-7
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Baskı Tipi: BASILI+ELEKTRONİK
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Denetim>Adli Muhasebe >İç Kontrol>kurumsal yönetim
2021

Auditing Ecosystem and Strategic Accounting in the Digital Era: Global Approaches and New Opportunities

ULUSLARARASI - BİLİMSEL KİTAP
 • İSVİÇRE -> Cham
 • Yazar Sayısı: 2
 • Yayıncı: Springer Nature AG Switzerland
 • ISBN: 978-3-030-72628-7
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Baskı Tipi: BASILI+ELEKTRONİK
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Denetim>Finansal Bilgi Yönetimi >Finansal Muhasebe >Kurumsal yönetişim
2021

TÜBİTAK Sosyal Bilimler Ansiklopedisi

ULUSAL - ANSİKLOPEDİ MADDESİ
 • TÜRKİYE -> İSTANBUL
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: TÜBİTAK
 • ISBN: 978-605-312-431-3
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI+ELEKTRONİK
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Finansal Muhasebe >Uluslararası Muhasebe >Finansal Bilgi Yönetimi >muhasebe ve finansal raporlama standartları, UFRS, UMS,TFRS, TMS
2021

İç Denetim: Kuruma Değer Katmak

ULUSLARARASI - BİLİMSEL KİTAP
 • TÜRKİYE -> Ankara
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: Seçkin Yayınevi
 • ISBN: 978-975-02-5955-5, https://www.seckin.com.tr/kitap/924588543
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe
2020

İç Denetim

ULUSAL - BİLİMSEL KİTAP
 • TÜRKİYE -> ANKARA
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: T.C. Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu Yayınları No:1
 • ISBN: XX
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
2014

Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Süreci ile KOBİ’ler, Bankalar ve Kurumsal İşletmeler Işığında Basel ve İç Kontrol

ULUSAL - BİLİMSEL KİTAP
 • TÜRKİYE -> Ankara
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: Türmob yayınları
 • ISBN: 978-975-555-193-7
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>İç Kontrol>Denetim>Finansal Bilgi Yönetimi >İç kontrol,iç denetim, denetim,Basel
2010

Yönetimde İnsan Kaynakları Çalışmaları

ULUSAL - BİLİMSEL KİTAP
 • TÜRKİYE -> Ankara
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: Turhan Kitabevi
 • ISBN: 978-605-5593-24-7
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
2010

Basel II ve İç Kontrol

ULUSAL - BİLİMSEL KİTAP
 • TÜRKİYE -> ankara
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Yayın No:49
 • ISBN: 978-975-555-134-0
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
2007

Etik Ulusal ve Uluslararası Etik İlkelere Yönelik Karşılaştırılmalı Bir İnceleme: Muhasebe Meslek Etiği

ULUSAL - BİLİMSEL KİTAP
 • TÜRKİYE -> Ankara
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: Yetkin yayınları
 • ISBN: 975-464-365-7
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
2006

Tüm Yönleriyle Denetim: AB ile Müzakere ve Uyum Sürecinde Denetimde Yeni Bir Paradigma

ULUSAL - BİLİMSEL KİTAP
 • TÜRKİYE -> ANKARA
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: Yetkin Yayınevi
 • ISBN: 975-464-228-1
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe
2006

Denetim

ULUSAL - BİLİMSEL KİTAP
 • TÜRKİYE -> ANKARA
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: Yetkin Yayınları
 • ISBN: 975-464-228-1
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
2002

Çağdaş Bankacılıktaki Son Eğilimler ve Türkiye’de Uluslarüstü Bankacılık: Sistematik ve Analitik Bir Yaklaşım

ULUSAL - BİLİMSEL KİTAP
 • TÜRKİYE -> ANKARA
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: SPK yayınları
 • ISBN: 975-6951-06-0
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe
1998

Ortak Pazarla Muhtemel Bir Entegrasyon Işığında Türk Otomotiv Sanayii Yatırımları

ULUSAL - BİLİMSEL KİTAP
 • TÜRKİYE -> İstanbul
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) yayınları No:20 İstanbul Avcıol Matbaası
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat
1990
Akademik Veriler

Makaleler

Q-ROF fuzzy TOPSIS and VIKOR methods for the selection of sustainable private health insurance policies

ULUSLARARASI
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 7
 • Dergi: Sustainability
 • ISSN: 2071-1050
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Kurumsal Yönetişim>Yönetim ve Maliyet Muhasebesi >Mali Tablo Analizi
 • Erişim Bağlantısı: https://doi.org/10.3390/su15129229
2023

Elsevier

ULUSLARARASI
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 6
 • Dergi: Energy Reports
 • ISSN: 2352-4847
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Yönetim ve Maliyet Muhasebesi >Kurumsal Yönetişim>Mali Tablo Analizi >Solar energy,Solar module alternatives,Energy efficiency,Energy investments,Cost advantage
 • Erişim Bağlantısı: https://doi.org/10.1016/j.egyr.2023.06.009
2023

Assessing the Electricity Production Capacities of Emerging Markets for the Sustainable Investments

ULUSLARARASI
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 6
 • Dergi: IEEE ACCESS
 • ISSN: 2169-3536
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Kurumsal Yönetişim>Yönetim ve Maliyet Muhasebesi >Finansal Bilgi Yönetimi >Investment, Production, Renewable energy sources, Solar energy, Fossil fuels, Carbon dioxide, Nuclear power gen
 • Erişim Bağlantısı: https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3255175
2023

Analysis of environmental impact for material production investments using a novel soft computing methodology

ULUSLARARASI
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 7
 • Dergi: IEEE Access
 • ISSN: 2169-3536
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Kurumsal Yönetişim>Yönetim ve Maliyet Muhasebesi >Mali Tablo Analizi
 • Erişim Bağlantısı: http://dx.doi.org/10.1109/access.2023.3266524
2023

Application of M-SWARA and TOPSIS Methods in the Evaluation of Investment Alternatives of Microgeneration Energy Technologies

ULUSLARARASI
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 4
 • Dergi: Sustainability
 • ISSN: 2071-1050
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Kurumsal Yönetişim>Finansal Bilgi Yönetimi >Mali Tablo Analizi >microgeneration technologies; energy investments; renewable energy sources; multi-criteria decision-making method (MCDM);
 • Erişim Bağlantısı: https://doi.org/10.3390/su14106271
2022

Complex fuzzy assessment of green flight activity investments for sustainable aviation industry

ULUSLARARASI
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 5
 • Dergi: IEEE Access
 • ISSN: 2169-3536
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Kurumsal Yönetişim>Yönetim ve Maliyet Muhasebesi >Mali Tablo Analizi >energy efficiency, aviation industry, sustainability, fuzzy decision-making
 • Erişim Bağlantısı: https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3226584
2022

Golden cut oriented QROF decision making approach to evaluation of renewable energy alternatives for microgeneration system investments

ULUSLARARASI
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 4
 • Dergi: Mathematical Problems in Engineering
 • ISSN: 1563-5147
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Kurumsal Yönetişim>Finansal Bilgi Yönetimi >Yönetim ve Maliyet Muhasebesi
 • Erişim Bağlantısı: https://doi.org/10.1155/2022/2261166
2022

Examining the impact of cargo and ancillary revenues on net profit for full service carrier airlines

ULUSLARARASI
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 2
 • Dergi: International Journal of Business Ecosystem & Strategy (IJBES)
 • ISSN: 2687-2293
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Finansal Muhasebe >Kurumsal Yönetişim>Yönetim ve Maliyet Muhasebesi
 • Erişim Bağlantısı: https://bussecon.com/ojs/index.php/ijbes/article/view/330
2022

Assessing the effect of proactive maintenance scheduling on maintenance costs and airline profitability: The case of Turkish Airlines Technic

ULUSLARARASI
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 2
 • Dergi: International Journal of Research in Business and Social Science
 • ISSN: 2147-4478
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Finansal Muhasebe >Yönetim ve Maliyet Muhasebesi >Kurumsal Yönetişim>Maintenance, Scheduling, Airlines, Profitability, Aircraft, Ground Times
 • Erişim Bağlantısı: https://www.ssbfnet.com/ojs/index.php/ijrbs/article/view/1780/1294
2022

Analysis of Environmental Priorities for Green Project Investments Using an Integrated q-Rung Orthopair Fuzzy Modeling

ULUSLARARASI
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 6
 • Dergi: IEEE ACCESS
 • ISSN: 2169-3536
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Kurumsal Yönetişim>Finansal Bilgi Yönetimi >Yönetim ve Maliyet Muhasebesi
 • Erişim Bağlantısı: https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3174058
2022

Assessing financial risk management in local governments : Case of Istanbul Metropolitan Municipality (IMM)

ULUSLARARASI
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 2
 • Dergi: International Journal of Business Ecosystem and Strategy
 • ISSN: 2687-2293
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Mali Tablo Analizi >Kurumsal Yönetişim>Finansal Bilgi Yönetimi >Financial risk, financial risk management, IstanbulMetropolitan Municipality, corporate governance, accounting
 • Erişim Bağlantısı: https://bussecon.com/ojs/index.php/ijbes/article/view/231/89
2020

Examining the effects of internal control system on crisis management skills:The case of IMM fire service department

ULUSLARARASI
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 2
 • Dergi: International Journal of Research in Business and Social Science
 • ISSN: 2147-4478
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
 • Erişim Bağlantısı: http://ssbfnet.com/ojs/index.php/ijrbs/article/view/922/707
2020

Increasing importance of internal control in the light of global developments, national and international standards and regulations

ULUSLARARASI
2020

Assessing bank’s internal control effectiveness: The case of Ghanaian listed banks

ULUSLARARASI
2020

Risk Odaklı İç Denetim Sürecinde Operasyonel Risklerin Belirlenip Ölçülmesine Yönelik Uygulamalı Bir 3x5 Risk Matriksi ve Risk Analiz Anket Formu Önerisi

ULUSLARARASI
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 1
 • Dergi: Mali Çözüm
 • ISSN: 1303-5444
 • Dil: TÜRKÇE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
2018

Measuring the Internal Audit Performance: Tips for Succesful Implementation in Turkey

ULUSLARARASI
2013

An Empirical Analysis on the Determinants of Fraud Cases in Turkey

ULUSLARARASI
2012

Establishment of Effective Internal Audit Function: Recommendations for Best Practice

ULUSLARARASI
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 2
 • Dergi: JOURNAL OF MODERN ACCOUNTING AND AUDITING
 • ISSN: 1548-6583
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
 • Erişim Bağlantısı: https://doi.org/10.17265/1548-6583/2012.09.003
2012

The Role of Modern Internal Auditing and Corporate Governance in Turkey: A Sound Comparison with the Global Internal Auditing Standards and A Benchmark Analysis on Companies with Corporate Governance Rating Scores that Listed In Istanbul Stock Exchange Co

ULUSLARARASI
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 1
 • Dergi: WORLD OF ACCOUNTING SCIENCE
 • ISSN: -1302-258X
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
2010

The Impact of Corporate Governance On Accounting Measures of Financial Performance, Liabilities Volume, Credit Usage And Trade Openness: An Empirical Study on Turkısh SMSs

ULUSLARARASI
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 2
 • Dergi: World of Accounting Science
 • ISSN: -1302-258X
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
2010

Economic Demand For An Effective Audit Committee To Monitor Management In The Light Of Corporate Governance Mechanism And Oversight Of The Firms’ Internal Control Structure: A Theoretical Glance

ULUSLARARASI
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 2
 • Dergi: World of Accounting Science
 • ISSN: -1302-258X
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
2010

The Major Effects of BASEL II to Small and Mid-Sized Enterprises: An Empirical Work on Companies Quoted to KOSGEB

ULUSLARARASI
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 2
 • Dergi: World of Accounting Science/ Muhasebe Bilim Dünyası
 • ISSN: 1302-258X
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
2008

Derecelendirme Süreci Işığında Basel II ‘nin Kobilere Etkileri ve Kobilerce Atılması Gereken Adımlar: Analitik Bir Bakış

ULUSLARARASI
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 1
 • Dergi: Mali Çözüm Dergisi / Financial Analysis
 • ISSN: 1303-5444
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
 • Erişim Bağlantısı: https://zenodo.org/record/3233751#.XQDG3VwzbIU
2007

Basel II Sermaye Yeterliliği Düzenlemesinin AB İpotekli Konut Finansman (Mortgage) Piyasalarına Etkisi: Karşılaştırmalı Bir İnceleme(EN:The Impact of Basel II The Capital Adequacy Directive on the European Mortgage Markets)

ULUSAL
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 1
 • Dergi: Muhasebe ve Finansman Dergisi, Journal of Accounting and Finance
 • ISSN: 1304-0391
 • Dil: TÜRKÇE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
2006

Finansal Muhasebe ve Raporlama Standartlarında Uyumlaştırma ve UMS/UFRS Bazında Küresel Muhasebe Standartları Setine Yöneliş Eğilimi

ULUSAL
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 1
 • Dergi: Mali Çözüm
 • Dil: TÜRKÇE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
2005

Müzakere Süreci Işığında AB Muhasebe Hukukundaki Düzenlemeler

ULUSAL
2005

Yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Işığında Denetim ve Muhasebe Yasal Düzenleme Çerçevesine İlişkin Analitik Bir Değerlendirme(ENG: An Analitical Evaluation of the Regulatory Framework on Accounting and Auditing in the Light of the New Proposal Drafted of

ULUSAL
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 1
 • Dergi: Muhasebe ve Denetime Bakış (Accounting and Auditing Review)
 • ISSN: 1307-6639
 • Dil: TÜRKÇE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
2005

Basel I-II Sermaye Yeterliliği Uzlaşıları Işığında Bilanço Varlıklarında Risk-Bazlı Ağırlıklandırma ve Risk-Odaklı Kredi Fiyatlamasının Çok Yönlü Etkilerine Yönelik Bir İnceleme

ULUSAL
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 1
 • Dergi: Üçüncü Sektör Kooperatifçilik (Third Sector Social Economic Review)
 • Dil: TÜRKÇE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
2005

AB İpotekli Konut Finansman Piyasalarının Değişim ve Gelişiminde Etki Yaratan Faktörler ve Dinamikler

ULUSAL
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 1
 • Dergi: Mali Çözüm
 • ISSN: 1303-5444
 • Dil: TÜRKÇE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
2005

Bağımsız Denetim Şirketleri İçin Ulusal ve Uluslararası Düzenlemelerle Uyumlu Çok Yönlü Bir İç Kontrol Anket Formu Önerisi

ULUSAL
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 1
 • Dergi: Mali Çözüm
 • ISSN: 1303-5444
 • Dil: TÜRKÇE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
2005

Küresel Etkili Muhasebe ve Denetim Skandallarının Nedenleri Işığında Sarbanes-Oxley Yasası ile SPK Düzenlemesinin Karşılaştırılması

ULUSAL
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 1
 • Dergi: Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi
 • ISSN: 1302-258X
 • Dil: TÜRKÇE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
2005

Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler Bağlamında İç Kontrol ve İç Kontrol Gerekliliği: Analitik Bir İnceleme

ULUSAL
2005

Uluslararası Denetim Standartlarına Geçiş Sürecinde AB Denetim Müktesebatı ve Yeni AB 8.Denetim Direktif Tasarısına Karşılaştırmalı Bir Bakış

ULUSAL
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 1
 • Dergi: Muhasebe Bilim Dünyası
 • ISSN: 1302-258X
 • Dil: TÜRKÇE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
2005
Akademik Veriler

Üniversite Dışı Deneyimler

STAR (Sosyal Beşeri ve Temel Bilimler Akreditasyon ve Rating Derneği)

İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Kurulu Üyesi
 • Üniversitelerin Akreditasyon ve Rating faaliyetlerinin iç Denetim Kalite Güvencesi ve Geliştirilmesi.
2020 - 2022

Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMMMO)

Denetim Standartları Komisyonu Başkanı
 • komisyon çalışmaları kapsamında meslek mensupları (SMMM’ler) ile birlikte uluslararası denetim standartlarının ve mesleki faaliyetlerin incelenmesi ve geliştirilmesi
2013 - 2016

Dünya İç Denetçiler Enstitüsü, ABD (IIA-Instıtute Of Internal Audıtors, USA)

Ethics Board Member, Etik Kurulu Üyesi
 • Uluslararası iç denetçiler Enstitüsünün meslek etik standartlarının oluşturulması, geliştirilmesi ve etik uygulamaların incelenmesi
2001 - 2003

Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMMMO)

Muhasebe ve Denetim Standartları Komisyonu Başkan Yrd
 • Muhasebe ve denetim standartlarının meslek mensuplarıyla paylaşılması, farkındalık sağlanması, komisyon olarak incelenmesi ve geliştirilmesi
2002 - 2004

OYAK (Ordu Yardımlaşma Kurumu)

Denetim Üst Yöneticisi (Chief Audit Executive-CAE)
 • Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ve Grup iştiraki durumundaki ticari şirketlerin denetim/teftiş, inceleme ve soruşturma hizmetlerinin yürütülmesi ve yönetilmesi
2000 - 2016

Türkiye Ekonomi Kurumu

Denetleme Kurulu Üyesi
 • Türkiye Ekonomi Kurumu ve faaliyetlerinin denetlenmesi
2011 - 2012

OYAK (Ordu Yardımlaşma Kurumu)

Denetim Başkanı (Chief Audit Executive-CAE)
 • Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile Grup iştiraki durumundaki ticari şirketlerine yönelik denetim/teftiş, inceleme ve soruşturma hizmetlerinin yürütülmesi ve yönetilmesi
2016 - 2018

Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE)

Standartlar Kurulu Üyesi
 • İç denetim mesleğinin ve uluslararası iç denetim standartlarının geliştirilmesi
2010 - 2012

Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMMMO)

Danışma Meclisi Üyesi
 • Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMMMO) faaliyetleri, meslek mensupları, uluslararası standartlar vb uluslararası standartlar ışığında mesleğin geliştirilmesine yönelik danışma faaliyetleri
2004 - 2016

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI KURULU

Yönetim Kurulu Üyesi
 • Uluslararası Denetim Standartlarının (UDS) ülkemize kazandırılması ve kitap olarak yayınlanması
2003 -

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI KURULU

Denetim Standartları Komisyonu Başkanı
 • komisyon çalışmaları kapsamında meslek mensupları (SMMM’ler) ile birlikte uluslararası denetim standartlarının ve mesleki faaliyetlerin incelenmesi ve geliştirilmesi
2004 - 2010

Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMMMO)

Bağımsız Denetim ve Denetim Standartları Komisyonu Başkanı
 • komisyon çalışmaları kapsamında bağımsız denetim uygulamaları ile uluslararası denetim standartlarının incelenmesi ve mesleğin geliştirilmesi
2010 - 2013

Oyak Denizcilik ve Liman İşletmeleri AŞ

Danışman
 • Şirket faaliyetlerine ve projelerine yönelik CEO danışmanlığı
2018 - 2019

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU

Denetim Standartları Danışma Kurulu Başkanı
 • (Talebe/davete binaen, gönüllülük esaslı üstlenilen bir görev mahiyetinde) Uluslararası Denetim Standartları (UDS) İle Tam Uyumlu Türkiye Denetim ve Güvence Standartlarının (TDS) Oluşturulması Ve tüm ilgili Kurum ve Kuruluşlara Uygulanmak Üzere Resmi Gazetede Yayınlanması
2012 - 2015

OYAK BANK A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyesi
 • Banka organizasyonu ve ticari bankacılık faaliyetlerinin en üst organdan yönetimi
1997 - 2004

OYAK (Ordu Yardımlaşma Kurumu)

Teftiş Kurulu Başkanı (Chief Audit Executive-CAE)
 • Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile Grup iştiraki durumundaki ticari şirketlerine yönelik denetim/teftiş, inceleme ve soruşturma hizmetlerinin yürütülmesi ve yönetilmesi
1997 - 2000

OMSAN LOJİSTİK A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyesi
 • ticari şirket ve şirket faaliyetlerinin en üst organdan yönetimi
1995 - 1997

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyesi
 • ticari şirket ve şirket faaliyetlerinin en üst organdan yönetimi
1994 - 1995

OYSA İSKENDERUN ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyesi
 • ticari şirket ve şirket faaliyetlerinin en üst organdan yönetimi
1993 - 1994

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyesi
 • ticari şirket ve şirket faaliyetlerinin en üst organdan yönetimi
1992 - 1993

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyesi
 • ticari şirket ve şirket faaliyetlerinin en üst organdan yönetimi
1991 - 1992

OYAK (Ordu Yardımlaşma Kurumu)

Müfettiş
 • Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ve Grup iştiraki durumundaki ticari şirketlerin denetim/teftiş, inceleme ve soruşturma hizmetlerinin yürütülmesi
1990 - 1997

OYAK (Ordu Yardımlaşma Kurumu)

Yetkili Müfettiş Yardımcısı
 • Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ve Grup iştiraki durumundaki ticari şirketlerin denetim/teftiş, inceleme ve soruşturma hizmetlerinin yürütülmesi
1989 - 1990

OYAK (Ordu Yardımlaşma Kurumu)

Müfettiş Yardımcısı
 • Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ve Grup iştiraki durumundaki ticari şirketlerin denetim/teftiş, inceleme ve soruşturma hizmetlerinin yürütülmesi
1987 - 1989
Akademik Veriler

Tez Danışmanlıkları

ADNAN TEKNECİ

YÜKSEK LİSANS
 • İbn Haldun Üniversitesi -> Lisansüstü Eğitim Enstitüsü -> İşletme Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2023

ÖMER KARTOĞLU

YÜKSEK LİSANS
 • İbn Haldun Üniversitesi -> Lisansüstü Eğitim Enstitüsü -> Hava Taşımacılığı Yönetimi Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: DEVAM EDİYOR
 • Ülke: TÜRKİYE
2023

BARKIN ÖZKİDİRİR

YÜKSEK LİSANS
 • İbn Haldun Üniversitesi -> Lisansüstü Eğitim Enstitüsü -> İşletme Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: DEVAM EDİYOR
 • Ülke: TÜRKİYE
2023

ÖZLEM KARACAN

YÜKSEK LİSANS
 • İbn Haldun Üniversitesi -> Lisansüstü Eğitim Enstitüsü -> İşletme Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2022

MUHAMMET KAYISI

YÜKSEK LİSANS
 • İbn Haldun Üniversitesi -> Lisansüstü Eğitim Enstitüsü -> İşletme Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2022

ONUR BAŞ

YÜKSEK LİSANS
 • İbn Haldun Üniversitesi -> Lisansüstü Eğitim Enstitüsü -> Hava Taşımacılığı Yönetimi Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2022

BERKCAN OKAN

YÜKSEK LİSANS
 • İbn Haldun Üniversitesi -> Lisansüstü Eğitim Enstitüsü -> Hava Taşımacılığı Yönetimi Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2022

ABDULLAI MOHAMMED

YÜKSEK LİSANS
 • İbn Haldun Üniversitesi -> Lisansüstü Eğitim Enstitüsü -> İşletme Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2020

MURAT SAĞLAM

YÜKSEK LİSANS
 • İbn Haldun Üniversitesi -> Lisansüstü Eğitim Enstitüsü -> İşletme Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2020
Akademik Veriler

Bildiriler

Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Süreci Işığında Bağımsız Denetim

ULUSAL
 • Bildiri Tipi: ÖZET BİLDİRİ
 • Sunum: SÖZLÜ SUNUM
 • Dil: TÜRKÇE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMAMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: (09.04.2019), İş Dünyası Çalıştayları Serisi: V, İbn Haldun Üniversitesi Borsa İstanbul (BIST) işbirliğiyle,
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe

Ulusal/ Uluslararası Eğilimler ve Gelişmeler Işığında Türkiye’de Denetime ve İç Kontrol Sistemine Bakış

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: ÖZET BİLDİRİ
 • Sunum: DAVETLİ KONUŞMACI
 • Dil: TÜRKÇE
 • Yayın Durumu: KABUL EDİLDİ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: The 17th World Congress of Accountants
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe

KOBİ’lerde Denetim Kalitesinin Sağlanmasında İç Kontrol Fonksiyonu

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: ÖZET BİLDİRİ
 • Sunum: DAVETLİ KONUŞMACI
 • Dil: TÜRKÇE
 • Yayın Durumu: KABUL EDİLDİ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: 1.Uluslararası Denetim Standartları Konferansı
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe

Yeni TTK’da Denetim, Denetçinin Sorumlulukları ve Kamu Gözetim Kurulu’nun Getirdikleri

ULUSAL
 • Sunum: DAVETLİ KONUŞMACI
 • Dil: TÜRKÇE
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: Yeni TTK’da Denetim, Denetçinin Sorumlulukları ve Kamu Gözetim Kurulu’nun Getirdikleri Paneli
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe

Uluslararası Standartlar Işığında Muhasebe ve Denetimde Bağımsızlık ve Etik

ULUSAL
 • Bildiri Tipi: TAM METİN BİLDİRİ
 • Sunum: SÖZLÜ SUNUM
 • Dil: TÜRKÇE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMAMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: Muhasebe ve Denetimde Etik Paneli
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe

3568 Sayılı Yasa Işığında Muhasebe Mesleğinin Geleceği ve Diğer Hizmet Faaliyetleri

ULUSAL
 • Bildiri Tipi: TAM METİN BİLDİRİ
 • Sunum: SÖZLÜ SUNUM
 • Dil: TÜRKÇE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMAMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: I.Türkiye Muhasebe Forumu
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe

Ulusal ve Uluslararası Standartlar, Eğilimler ve Gelişmeler Işığında Denetime Genel Bir Bakış

ULUSAL
 • Sunum: SÖZLÜ SUNUM
 • Dil: TÜRKÇE
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: Uluslararası Antlaşmalar ve Türkiye’de Denetime Bakış Paneli
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe

Examining the Impact of Economy Class Flight Satisfaction on Brand Loyalty in the Light of Falling Aviation Profitability after COVID-19: Case of Turkish Airlines

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: ÖZET BİLDİRİ
 • Basım Tipi: ELEKTRONİK
 • Sunum: DAVETLİ KONUŞMACI
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMIŞ
 • Yazar Sayısı: 2
 • Etkinlik: 44th EBES Conference- Istanbul; Program and Abstract Book
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Kurumsal Yönetişim>Yönetim ve Maliyet Muhasebesi>Finansal Bilgi Yönetimi>Aviation, Customer Satisfaction, Brand Loyalty, Air Transport, THY,profitability
 • Basım Tarihi: 15.07.2023

The Impact of Internal Control System Effectiveness on Store Performance: D&R Store Example

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: ÖZET BİLDİRİ
 • Basım Tipi: ELEKTRONİK
 • Sunum: DAVETLİ KONUŞMACI
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMIŞ
 • Yazar Sayısı: 2
 • Etkinlik: 43rd EBES Conference- Madrid
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>İç Kontrol>İçdenetim>Yönetim ve Maliyet Muhasebesi >COSO internal Control Components, Internal Control System Effectiveness, Store Performance, D&R, Internal Audit, Managerial Accounting
 • Basım Tarihi: 14.04.2023

Muhasebe meslek mensuplarının muhasebe kültürü ve finansal tablo hilelerine yönelik algılarının incelenmesi: İstanbul ili örneği

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: ÖZET BİLDİRİ
 • Basım Tipi: ELEKTRONİK
 • Sunum: DAVETLİ KONUŞMACI
 • Dil: TÜRKÇE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMIŞ
 • Yazar Sayısı: 2
 • Etkinlik: Al Farabi 11th International Conference on Social Sciences, Ataturk University, Iksad Global Publications
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Adli Muhasebe >Finansal Muhasebe >İçdenetim>Muhasebe Kültürü, Hile, Finansal Tablo Hileleri, Hileli Finansal Raporlama
 • Basım Tarihi: 10.09.2022
2022

Bütünleşik iç kontrol sistemi etkinliğinin ölçülmesi ve örgüt kültürü ile ilişkisi: Turkuvaz Görsel/İşitsel Medya uygulaması

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: ÖZET BİLDİRİ
 • Basım Tipi: ELEKTRONİK
 • Sunum: DAVETLİ KONUŞMACI
 • Dil: TÜRKÇE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMIŞ
 • Yazar Sayısı: 2
 • Etkinlik: Al Farabi 11th International Conference on Social Sciences, Ataturk University, Iksad Global Publications
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>İçdenetim>Kurumsal Yönetişim>Denetim>COSO bütünleşik iç kontrol çerçevesi, iç kontrol sistemi etkinliği, medya, örgütsel kültür.
 • Basım Tarihi: 10.09.2022
2022

The Perception of Fraud and Perspective on Ethics of the Media Employees: Case of Turkish Turkuvaz Media

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: ÖZET BİLDİRİ
 • Basım Tipi: ELEKTRONİK
 • Sunum: DAVETLİ KONUŞMACI
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMIŞ
 • Yazar Sayısı: 2
 • Etkinlik: 39th EBES Conference- Rome, Conference Program and Abstract Book
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>İçdenetim>Adli Muhasebe >Muhasebe Etiği
 • Basım Tarihi: 08.05.2022

The impact of cargo and ancillary revenues on net profit for full service carrier airlines

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: ÖZET BİLDİRİ
 • Basım Tipi: ELEKTRONİK
 • Sunum: DAVETLİ KONUŞMACI
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMIŞ
 • Yazar Sayısı: 2
 • Etkinlik: 37th EBES-Berlin Conference, Program and Abstract Book. / https://ebesweb.org/37th-ebes-conference/37th-ebes-conference-berlin-home/
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Finansal Muhasebe >Mali Tablo Analizi >Kurumsal Yönetişim>Maliyet muhasebesi; Yönetim muhasebesi
 • Basım Tarihi: 08.10.2021

The effectiveness of the internal control system in preventing operational risks to income statement issuance: A practical risk-based internal audit perspective

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: ÖZET BİLDİRİ
 • Basım Tipi: ELEKTRONİK
 • Sunum: DAVETLİ KONUŞMACI
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: 37th EBES-Berlin Conference, Program and Abstract Book. / https://ebesweb.org/37th-ebes-conference/37th-ebes-conference-berlin-home/
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Finansal Bilgi Yönetimi >Finansal Muhasebe >Kurumsal Yönetişim>İç kontrol; iç denetim
 • Basım Tarihi: 08.10.2021

The effect of aircraft maintenance scheduling on maintenance costs and airline profitability: Turkish Airlines case

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: ÖZET BİLDİRİ
 • Basım Tipi: ELEKTRONİK
 • Sunum: DAVETLİ KONUŞMACI
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMIŞ
 • Yazar Sayısı: 2
 • Etkinlik: 37th EBES-Berlin Conference, Program and Abstract Book. / https://ebesweb.org/37th-ebes-conference/37th-ebes-conference-berlin-home/
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Finansal Muhasebe >Finansal Bilgi Yönetimi >Yönetim ve Maliyet Muhasebesi >Kurumsal Yönetişim
 • Basım Tarihi: 08.10.2021

A Systematic Analysis of Internal Control Requirement in the Light of Scandals, Standards and Regulations and a COSO Based Internal Control List Proposal for Corporate Businesses

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: ÖZET BİLDİRİ
 • Basım Tipi: ELEKTRONİK
 • Sunum: DAVETLİ KONUŞMACI
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMIŞ
 • Yazar Sayısı: 2
 • Etkinlik: 33rd EBES Conference- Madrid - Program and Abstract Book
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe
 • Basım Tarihi: 20.10.2020

The development of financial risk performance of Istanbul Metropolitan Municipality (IMM) between the years 2008-2018

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: ÖZET BİLDİRİ
 • Basım Tipi: ELEKTRONİK
 • Sunum: DAVETLİ KONUŞMACI
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMIŞ
 • Yazar Sayısı: 2
 • Etkinlik: 33rd EBES Conference- Madrid, Conference Program and Abstract Book
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe
 • Basım Tarihi: 09.10.2020

The Effects of the Internal Control System on Crisis Management Skills in Case of Disasters in Organizations with Corporate Governance: Example of IBB Fire Department

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: ÖZET BİLDİRİ
 • Basım Tipi: ELEKTRONİK
 • Sunum: DAVETLİ KONUŞMACI
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMIŞ
 • Yazar Sayısı: 2
 • Etkinlik: 32nd EBES (The Eurasia Business and Economics Society) CONFERENCE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe
 • Basım Tarihi: 07.08.2020

Measuring the Effectiveness of Internal Control Systems of Ghanaian Listed Banks Considering Control Environment, Risk Assessment and Monitoring Activities Components of COSO’s Framework

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: ÖZET BİLDİRİ
 • Basım Tipi: ELEKTRONİK
 • Sunum: DAVETLİ KONUŞMACI
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMIŞ
 • Yazar Sayısı: 2
 • Etkinlik: 32nd EBES (The Eurasia Business and Economics Society) Conference
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe
 • Basım Tarihi: 07.08.2020

Establisment of Effective Internal Audit Function: Recommendations for Best Practice

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: ÖZET BİLDİRİ
 • Basım Tipi: BASILI
 • Sunum: DAVETLİ KONUŞMACI
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMIŞ
 • Yazar Sayısı: 2
 • Etkinlik: 24th World Continuous Auditing and Reporting Symposium
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
 • Basım Tarihi: 05.05.2012

Measuring the Internal Audit Performance:Tips for a Succesful Implementation in Turkey

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: ÖZET BİLDİRİ
 • Basım Tipi: BASILI
 • Sunum: DAVETLİ KONUŞMACI
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMIŞ
 • Yazar Sayısı: 2
 • Etkinlik: 7th Annual International Accounting Conference
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
 • Basım Tarihi: 15.09.2010

An Empirical Analysis on The Determinants of Fraud Cases In Turkey

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: ÖZET BİLDİRİ
 • Basım Tipi: ELEKTRONİK
 • Sunum: DAVETLİ KONUŞMACI
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMIŞ
 • Yazar Sayısı: 3
 • Etkinlik: 2nd International Conference on Governance, Fraud, EthicsSocial Responsibility
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
 • Basım Tarihi: 14.06.2010

The Role of Modern Internal Auditing and Corporate Governance in Turkey:A Sound Comparison with the Global Internal Auditing Standards and A Benchmark Analysis on Companies with Corporate Governance Rating Scores That Listed In Istanbul Stock Exchange Cor

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: ÖZET BİLDİRİ
 • Basım Tipi: BASILI
 • Sunum: DAVETLİ KONUŞMACI
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: 8th European Academic Conference on Internal Audit and Corporate Governance
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
 • Basım Tarihi: 23.04.2010

The Impact of Corporate Governance On Accounting Measures of Financial Performance, Liabilities Volume, Credit Usage And Trade Openness:An Empirical Study on Turkısh SMSs

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: ÖZET BİLDİRİ
 • Basım Tipi: ELEKTRONİK
 • Sunum: DAVETLİ KONUŞMACI
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMIŞ
 • Yazar Sayısı: 2
 • Etkinlik: 7th European Academic Conference on Internal Audit and Corporate Governance
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
 • Basım Tarihi: 17.04.2009

Economic Demand For An Effective Audit Committee To Monitor Management In The Light of Corporate Governance Mechanism And Oversight of The Firms’ Internal Control Structure: A Theoretical Glance

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: ÖZET BİLDİRİ
 • Basım Tipi: BASILI
 • Sunum: DAVETLİ KONUŞMACI
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMIŞ
 • Yazar Sayısı: 2
 • Etkinlik: 5th Annual International Accounting Conference
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
 • Basım Tarihi: 15.11.2008

The Major Effects of BASEL II to Small and Mid-Sized Enterprises: An Empirical Work on Companies Quoted to KOSGEB

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: ÖZET BİLDİRİ
 • Basım Tipi: BASILI
 • Sunum: DAVETLİ KONUŞMACI
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMIŞ
 • Yazar Sayısı: 2
 • Etkinlik: The 1st International Symposium: SMEs and Basel II
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
 • Basım Tarihi: 27.04.2008

Uluslararası Eğilimler, Gelişmeler ve Standartlar Işığında İç Kontrol ve İç Kontrol Sistemine Bakış

ULUSAL
 • Bildiri Tipi: TAM METİN BİLDİRİ
 • Basım Tipi: BASILI
 • Sunum: DAVETLİ KONUŞMACI
 • Dil: TÜRKÇE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: II.Türkiye Muhasebe Forumu
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
 • Basım Tarihi: 31.03.2007
Akademik Veriler

Dersler

ISL 543 Denetim ve İç Kontrol (güz)

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2022-2023

MAN 241 Fundamentals of Financial Accounting (Fall)

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2022-2023

MAN 343 Managerial Accounting (Fall)

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2022-2023

ISL 504 Yöneticiler İçin Muhasebe ve Finans, (Bahar)

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2022-2023

ISL 500 Seminar (Bahar)

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2022-2023

MAN 600 Seminar (Spring)

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: DOKTORA
2022-2023

MAN 241 Fundamentals of Financial Accounting (Fall)

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2021-2022

ISL 543 Denetim ve İç Kontrol (güz)

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2021-2022

ISL 504 Yöneticiler İçin Muhasebe ve Finans, (Bahar)

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2021-2022

ISL 543 Denetim ve İç Kontrol, (Bahar)

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2020-2021

ISL 504 3 Yöneticiler İçin Muhasebe ve Finans, (Bahar)

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2020-2021

ISL 543 Denetim ve İç Kontrol (güz)

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2020-2021

MAN 241 Fundamentals of Financial Accounting (Fall)

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2020-2021

MAN 241 Fundamentals of Financial Accounting (Fall - Güz)

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2019-2020

ISL 504 Yöneticiler İçin Muhasebe ve Finans, (Bahar)

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2019-2020

ISL 543 Denetim ve İç Kontrol, (Bahar)

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2019-2020

ISL 504 Yöneticiler İçin Muhasebe ve Finans (güz)

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2019-2020

ISL 504 Yöneticiler İçin Muhasebe ve Finans (güz)

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2018-2019

ISL 543 Denetim ve İç Kontrol, (Bahar)

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2018-2019

İYB 106 Genel Muhasebe II (Bahar)

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2017-2018

BNKA 304 Bankacılığa Giriş II (Güz)

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2017-2018

İYB 105 Genel Muhasebe I (Güz)

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2016-2017

BNKA 303 Bankacılığa Giriş I (Güz)

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 4
 • Tip: Lisans
2016-2017

İYB 105 Genel Muhasebe I (Güz)

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 4
 • Tip: Lisans
2015-2016

BNKA 303 Bankacılığa Giriş I (Güz)

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 4
 • Tip: Lisans
2015-2016

İYB 106 Genel Muhasebe II (Bahar)

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 4
 • Tip: Lisans
2015-2016

BNKA 304 Bankacılığa Giriş II (bahar)

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 4
 • Tip: Lisans
2015-2016

BNKA 303 Bankacılığa Giriş I (Güz)

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 4
 • Tip: Lisans
2014-2015

İMUH 508-1 Denetim Kavramı ve Denetim Teknikleri (Bahar)

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2013-2014

İleri Finansal Muhasebe (Güz)

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2013-2014

İMUH 508-2 Denetim Kavramı ve Denetim Teknikleri (bahar)

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2012-2013

Finansal Tablolar Analizi (güz)

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2012-2013

Muhasebe-Hukuk İlişkileri (Güz)

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: DOKTORA
2012-2013

Finansal Tablolar Analizi (güz)

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: DOKTORA
2012-2013

İMUH 706 Muhasebe Etiği (Bahar)

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: DOKTORA
2012-2013

İŞL 251-1 Muhasebe I (Yaz)

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2011-2012

Finansal Muhasebe (bahar)

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2011-2012

İŞL 452-1 Dış Denetim (Güz)

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2011-2012

İŞL 252-1 Muhasebe II (Güz)

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2010-2011

İŞL 452-1 Dış Denetim (bahar)

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2010-2011

İŞL 253-2 Genel Muhasebeye Giriş (yaz)

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2009-2010

ISL 253-1 Genel Muhasebeye Giriş (Yaz)

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2009-2010

İŞL 452-1 Dış Denetim (bahar)

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2009-2010

İŞL 253-1 Genel Muhasebeye Giriş (Güz)

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2009-2010

İŞL 253-1 GENEL MUHASEBEYE GİRİŞ (Bahar)

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2008-2009

İŞL 452-1 Dış Denetim (Güz)

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2008-2009
Akademik Veriler

Üyelikler

Denetim Standartları Komisyonu Başkanı (ASMMMO-Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası)

Başkan
2013 - 2016

Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMMMO)

Üye
2000 -

YÖK ÜNİVERSİTELERARASI KURUL DOÇENTLİK JÜRİSİ

Üye
 • Organizasyon Tipi: BİLİMSEL KURULUŞ
2021 - 2021

YÖK ÜNİVERSİTELERARASI KURUL (DOÇENTLİK ESER İNCELEME) JÜRİSİ

Üye
 • Organizasyon Tipi: BİLİMSEL KURULUŞ
2021 - 2021

YÖK DOÇENTLİK (ESER İNCELEME) JÜRİSİ

Üye
 • Organizasyon Tipi: BİLİMSEL KURULUŞ
2022 - 2022

YÖK ÜNİVERSİTELERARASI KURUL DOÇENTLİK ESER İNCELEME JÜRİSİ

Üye
 • Organizasyon Tipi: BİLİMSEL KURULUŞ
2022 - 2022

YÖK ÜNİVERSİTELERARASI KURUL DOÇENTLİK ATAMA JÜRİSİ

Üye
 • Organizasyon Tipi: BİLİMSEL KURULUŞ
2022 - 2022

Türkiye Denetim Standartları Kurulu (TUDESK)

Yönetim Kurulu Üyesi
 • Organizasyon Tipi: BİLİMSEL KURULUŞ
2003 - 2014

Türkiye Ekonomi Kurumu (TEK)

Yönetim Kurulu Üyesi
 • Organizasyon Tipi: BİLİMSEL KURULUŞ
2011 - 2012

(T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu-KGK) Denetim Standartları Danışma Komisyonu Başkanı

Başkan
 • Organizasyon Tipi: BİLİMSEL KURULUŞ
2012 - 2015

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)

Üye
2000 -

STAR Sosyal Beşeri ve Temel Bilimler Akreditasyon ve Rating Derneği, İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Kurulu

Üye
 • Organizasyon Tipi: BİLİMSEL KURULUŞ
2020 - 2022

Ethics Board Member, Institute Of Internal Auditors (IIA)

Üye
 • Organizasyon Tipi: BİLİMSEL KURULUŞ
2001 - 2003

Muhasebe ve Denetim Standartları Komisyonu Başkan Yrd. (ASMMMO-Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası)

Başkan Yardımcısı
2002 - 2011

Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE)

Üye
 • Organizasyon Tipi: BİLİMSEL KURULUŞ
2003 -

Danışma Meclisi Üyesi (ASMMMO-Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası)

Üye
2004 - 2016

Uluslarası Suistimal İnceleme Uzmanları Derneği (USİUD)

Üye
 • Organizasyon Tipi: BİLİMSEL KURULUŞ
2008 -

Association Of Certified Fraud Examiners (ACFE)

Üye
 • Organizasyon Tipi: BİLİMSEL KURULUŞ
2008 -

IIA-Institute Of Internal Auditors

Üye
 • Organizasyon Tipi: BİLİMSEL KURULUŞ
2003 -

Bağımsız Denetim ve Denetim Standartları Komisyonu Başkanı (ASMMMO-Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası)

Başkan
2010 - 2013

Denetim Standartları Komisyonu Başkanı (ASMMMO-Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası)

Başkan
 • Organizasyon Tipi: BİLİMSEL KURULUŞ
2004 - 2010

Standartlar Kurulu Üyesi (TİDE-Türkiye İç Denetim Enstitüsü)

Üye
 • Organizasyon Tipi: BİLİMSEL KURULUŞ
2010 - 2012

MODAV Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı

Üye
 • Organizasyon Tipi: BİLİMSEL KURULUŞ
2018 -

Oyak Bank

Yönetim Kurulu Üyesi
1997 - 2003

Omsan Lojistik AŞ

Yönetim Kurulu Üyesi
1995 - 1997

Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)

Üye
1995 -

Goodyear Lastikleri TAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi
1994 - 1995

OySA İskenderun Çimento Sanayi AŞ

Yönetim Kurulu Üyesi
1993 - 1994

Bolu Çimento Sanayii AŞ

Yönetim Kurulu Üyesi
1992 - 1997

Adana Çimento Sanayii TAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi
1991 - 1992

Mülkiyeliler Birliği

Üye
1986 -
Akademik Veriler

Projeler

Kurumsal Risk Yönetimi Derneğine üye şirketlerin iç kontrol sistemlerinin COSO bütünleşik iç kontrol çerçevesi ve modeli ışığında değerlendirilmesi

 • DEVAM EDİYOR
 • Proje Koordinatörü
 • Diğer (Ulusal)
 • ULUSAL
29.12.2022 -

Yeni Türk Ticaret Kanunu Taslağının Muhasebe Ve Denetimle İlgili Maddelerine Yönelik Uzman Bilirkişi Sıfatıyla Görüş Bildirme

 • TAMAMLANDI
 • Danışman
 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
 • ULUSAL
01.05.2015 - 30.05.2015

Uluslararası Denetim Standartları (UDS) İle Tam Uyumlu Türkiye Denetim ve Güvence Standartlarının (TDS) Oluşturulması Ve tüm ilgili Kurum ve Kuruluşlara Uygulanmak Üzere Resmi Gazetede Yayınlanması

 • TAMAMLANDI
 • Danışman
 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
 • ULUSAL
10.08.2012 - 15.03.2015

Uluslararası Denetim Standartlarının (UDS) 2008 Versiyonunun Türkiye’ye Kazandırılması ve kitap olarak yayınlanması ( 2.Faz)

 • TAMAMLANDI
 • Proje Koordinatör Yrd.
 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
 • ULUSAL
03.02.2008 - 14.12.2008

5411 Sayılı Yeni Bankacılık Kanunu Taslağının Geliştirilmesi ve Eksikliklerin Giderilmesi çalışmaları kapsamında BDDK Çalışmalarına Katılma Ve Taslağın İç Sistemlerle (İç Denetim, İç Kontrol, Risk Yönetimi, Muhasebe) İlgili Maddelerine Uzman danışman Sıfa

 • TAMAMLANDI
 • Danışman
 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
 • ULUSAL
02.07.2005 - 30.09.2005

Uluslararası REPARIS Programı: Muhasebe Ve Denetim Düzenlemeleri Reformu

 • TAMAMLANDI
 • Danışman
 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
 • ULUSAL
24.05.2005 - 30.06.2006

International (ROSC) Muhasebe Ve Denetim Standartlarına Ve Düzenlemelerine Uygunluk Projesi

 • TAMAMLANDI
 • Danışman
 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
 • ULUSAL
03.03.2005 - 06.12.2005

Uluslararası Denetim Standartlarının (UDS) 2004 versiyonunun Türkiye’ye Kazandırılması ve UDS’nin ilk kez kitap olarak yayınlanması (1.Faz)

 • TAMAMLANDI
 • Danışman
 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
 • ULUSAL
03.01.2004 - 27.12.2004
Akademik Veriler

Atıflar

Atıf Sayısı

48
Akademik Veriler

Sertifikalar

XXIII. International Turkish Cooperative Congress

 • XXIII. International Turkish Cooperative Congress. University of Kiev Turkish Cooperative Association
 • Kiev/ Ukraine.
 • Kongre Düzenleme
 • ULUSLARARASI
 • PROFESÖR
 • İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ
26.09.2019 - 28.09.2019

XXIII. International Turkish Cooperative Congress | XXIII. International Turkish Cooperative Congress.

 • XXIII. International Turkish Cooperative Congress | XXIII. International Turkish Cooperative Congress. University of Kiev & Turkish Cooperative Association
 • Kiev/ Ukraine.
 • Kongre Düzenleme
 • ULUSLARARASI
26.09.2019 - 28.09.2019

İş Dünyası Çalıştayları Serisi:V, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Süreci Işığında Bağımsız Denetim

 • Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Süreci Işığında Bağımsız Denetim, İbn Haldun Üniversitesi Borsa İstanbul (BIST) işbirliğiyle, İş Dünyası Çalıştayları Serisi:V,
 • Borsa İstanbul (BİST) Konferans Salonu, İstanbul
 • Kongre Düzenleme
 • ULUSAL
 • PROFESÖR
 • İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ
09.04.2019 - 09.04.2019

Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Süreci Işığında Bağımsız Denetim, İş Dünyası Çalıştayları Serisi:V,

 • Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Süreci Işığında Bağımsız Denetim, İş Dünyası Çalıştayları Serisi:V, İbn Haldun Üniversitesi & Borsa İstanbul (BIST) işbirliğiyle
 • Borsa İstanbul (BİST) Konferans Salonu, İstanbul
 • Kongre Düzenleme
 • ULUSAL
09.04.2019 - 09.04.2019

24th World Continuous Auditing and Reporting Symposium

 • 24th World Continuous Auditing and Reporting Symposium, “Continuous Auditing and XBRL Coming of Age”, Rutgers Business School and İnönü University işbirliğiyle
 • Turgut Ozal Congress and Culture Center, Malatya/Turkey
 • Kongre Düzenleme
 • ULUSLARARASI
 • PROFESÖR
 • İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ
03.04.2012 - 04.04.2012

24th World Continuous Auditing and Reporting Symposium, “Continuous Auditing and XBRL Coming of Age”,

 • 24th World Continuous Auditing and Reporting Symposium, “Continuous Auditing and XBRL Coming of Age”, Rutgers Business School & İnönü University,
 • Turgut Ozal Congress and Culture Center, Malatya/Turkey
 • Kongre Düzenleme
 • ULUSLARARASI
03.04.2012 - 04.04.2012

III.Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı,

 • III.Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı, Bilg Teknolojileri denetim derneği, TYD, ISACA Turkey, Okan Üniversitesi, Kadir Has ve İstanbul Bilgi Üniversiteleri işbirliğiyle.
 • Milli Reasürans Konferans Salonu
 • Kongre Düzenleme
 • ULUSAL
 • PROFESÖR
 • İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ
01.03.2012 - 02.03.2012

III.Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı

 • III.Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı, Bilgİ Teknolojileri Denetim Derneği, TYD, ISACA Turkey, Okan Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi işbirliğiyle
 • Milli Reasürans Konferans Salonu, İstanbul
 • Kongre Düzenleme
 • ULUSAL
01.03.2012 - 02.03.2012

BAĞIMSIZ DENETÇİ (KGK-BD) RUHSATI

 • BAĞIMSIZ DENETÇİ (KGK-BD) RUHSATI
 • T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK)
 • SERTİFİKA
 • ULUSLARARASI
13.06.2011 -

II.Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı

 • II.Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı, BTYD, ISACA Turkey,İstanbul Bilgi Üniv.. işbinliğiyle. 09-10 Haziran 2011
 • Rixos Grand Hotel, Ankara
 • Kongre Düzenleme
 • ULUSAL
 • PROFESÖR
 • İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ
09.06.2011 - 10.06.2011

II.Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı

 • II.Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı, BTYD, ISACA Turkey ve İstanbul Bilgi Üniversitesi işbirliğiyle
 • Rixos Grand Hotel, Ankara
 • Kongre Düzenleme
 • ULUSAL
09.06.2011 - 10.06.2011

1.Uluslararası Denetim Standartları Konferansı

 • 1.Uluslararası Denetim Standartları Konferansı, Türkiye serbest muhasebeci mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) ve konya SMMM Odası işbirliğiyle.
 • Dedeman Otel, Konya,14-17 Mayıs 2009
 • Kongre Düzenleme
 • ULUSLARARASI
 • PROFESÖR
 • İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ
14.05.2009 - 17.05.2009

1.Uluslararası Denetim Standartları Konferansı

 • 1.Uluslararası Denetim Standartları Konferansı, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) ve Konya SMMM Odası işbirliğiyle
 • Hotel Dedeman, Konya, Turkey
 • Kongre Düzenleme
 • ULUSLARARASI
14.05.2009 - 17.05.2009

INTERNATIONAL CERTIFICATE OF CFE (CERTIFIED FRAUD EXAMINER) Uluslararası Suistimal/Hile İnceleme Uzmanı (CFE) Ruhsatı

 • Uluslararası Suistimal/Hile İnceleme Uzmanı (CFE) Ruhsatı
 • ACFE- ASSOCIATION OF CERTIFIED FRAUD EXAMINERS, USA (Dünya Suistimal İnceleme Uzmanları Birliği, ABD)
 • SERTİFİKA
 • ULUSLARARASI
22.05.2006 -

INTERNATIONAL CERTIFICATE OF CRMA (CERTIFICATION in RISK MANAGEMENT ASSURANCE) Uluslararası Risk Yönetimi Güvencesi Uzmanı (CRMA) Ruhsatı

 • Uluslararası Risk Yönetimi Güvencesi Uzmanı (CRMA) Ruhsatı
 • IIA-INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS, USA (Dünya İç Denetçiler Enstitüsü, ABD),
 • SERTİFİKA
 • ULUSLARARASI
28.06.2004 -

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR (SMMM-CPA) RUHSATI

 • SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR (SMMM-CPA) RUHSATI
 • Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)
 • SERTİFİKA
 • ULUSLARARASI
10.01.2000 -
Akademik Veriler

Editörlük

International Journal of Business Ecosystem & Strategy (2687-2293)

ULUSLARARASI - DERGİ
 • ISSN: 2687-2293
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Finansal Muhasebe >Denetim>Kurumsal Yönetişim
 • Yayıncı: Bussecon
 • Dizin: Index Copernicus, ProQuest, ProQuest(ABI/INFORM), Mendeley, RePEc, Econpapers, IDEAS, BASE, SCILIT, Dimensions, Scope Database, Google Scholar, Semantic Scholar, DRJI, EconBIZ, WorldCat, OAI, and Asos Index.
2022

International Journal of Research in Business and Social Science

ULUSLARARASI - DERGİ
 • ISSN: 2147-4478
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Finansal Bilgi Yönetimi >Finansal Muhasebe >Kurumsal Yönetişim>finans
 • Yayıncı: SSBFNET
 • Dizin: Index Copernicus, ProQuest, ProQuest Business Premium Collection, DOAJ, Ulrich's, RePEc, EconPapers, IDEAS, BASE, EDIRC, Dimensions, Scope Database, Scilit, Sherpa Romeo, Google Scholar, Semantic Scholar, EconBiz, WorldCat, EuroPub, Asos Index,OAI, OAJI, Rice Bibliography, AqEcon, and WAICENTO.
2021

Bussecon Review of Finance & Banking

ULUSLARARASI - DERGİ
 • ISSN: 2687- 2501
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Finans>Bankacılık>Finansal Piyasalar ve Kurumlar >Finansal Risk Yönetimi>Finansal muhasebe, denetim
 • Yayıncı: BUSSECON International Academy
 • Dizin: Index Copernicus, RePEc, EconPapers, IDEAS, BASE, SCILIT, and Google Scholar
2021

Financial Ecosystem and Strategy in the Digital Era: Global Approaches and New Opportunities

ULUSLARARASI - KİTAP
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Finansal Bilgi Yönetimi >Mali Tablo Analizi >Kurumsal Yönetişim>denetim,İç Kontrol, risk değerleme, finansal muhasebe, kurumsal risk yönetimi
 • Yayıncı: Springer Nature AG Switzerland
2021

Auditing Ecosystem and Strategic Accounting in the Digital Era: Global Approaches and New Opportunities

ULUSLARARASI - KİTAP
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Denetim>Finansal Bilgi Yönetimi >İçdenetim>İç kontrol,Muhasebe
 • Yayıncı: Springer Nature AG Switzerland
2021

International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478)

ULUSLARARASI - DERGİ
 • ISSN: 2147-4478
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Denetim>Finansal Muhasebe >Finansal Bilgi Yönetimi >İç kontrol, mali tablolar analizi,kurumsal yönetişim
 • Yayıncı: Center for Strategic Studies in Business & Finance and Bussecon International (SSBFNET) (CROSSREF member)
 • Dizin: Index Copernicus, ProQuest, ProQuest Business Premium Collection, DOAJ, Ulrich's, RePEc, EconPapers, IDEAS, BASE, EDIRC, Scilit, Sherpa Romeo, Google Scholar, WorldCat, EuroPub, Asos Index, OAJI, Rice Bibliography, AqEcon, and WAICENTO
2021

Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute

ULUSLARARASI - DERGİ
 • ISSN: 2147-6985
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Finansal Bilgi Yönetimi >Denetim>İç Kontrol>kurumsal yönetişim
 • Yayıncı: Pamukkale University
 • Dizin: EBSCO HOST, ULAKBİM TR DİZİN, ASOS Index Araştirmax Bilimsel Yayın İndeks, Türk Eğitim İndeks SOBİAD, İSAM
2020

Türkiye Denetim Standartları (TDS) Külliyatı

ULUSAL - DİĞER YAYINLAR
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
 • Yayıncı: T.C. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
2015

Uluslararası Denetim Standartları (UDS)

ULUSAL -
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
 • Yayıncı: Türkiye Denetim Standartları Kurulu, Turmob yayını
2008

Uluslararası Denetim Standartları (UDS)

ULUSAL -
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
 • Yayıncı: Turmob, Türkiye Denetim Standartları Kurulu yayını, No:238 Ankara
2004